Pikien TES-neuvotteluiden tulos – Työnseisaus ja ylityökielto

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusneuvotteluita on käyty elokuun loppupuolelta saakka. Uuden työehtosopimuksen neuvottelut teknologiateollisuuteen ja suunnittelu- ja konsulttialalle olivat hankalat, koska osapuolilla on hyvin erilainen näkemys mm. palkasta.

– Osapuolilla oli iso näkemysero palkkaratkaisusta – sen rakenteesta ja suuruudesta, neuvotteluissa mukana ollut Insinööriliiton työehtoasiantuntija Hannu Takala kertoo.

Työpaikoilla oltiin kovasti kiinnostuneita palkasta ja erityisesti yleiskorotuksesta, mutta tarkkoja lukuja Takala ei voinut antaa neuvotteluiden aikana, sillä suomalaiseen neuvottelukulttuuriin yleisesti kuuluu se, että tarjouksia ja esityksiä ei huudella ulkopuolisille.
– Sen voin kuitenkin nyt sanoa, että lähtökohtaisesti näkemysero on suuri. Vaikka ratkaisua olisi haettu kirkko keskelle kylää -tavalla niin se ei olisi meille YTN:ssä riittänyt.

YTN haki palkkaratkaisusta riittävää yleiskorotusta.
– Teimme kyselyjä jäsenistöön palkkaratkaisusta. Kyselyiden perusteella yli 90 % pitää yleiskorotusta joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Siinä oli se, millä veimme palkkaratkaisua eteenpäin.

Helsingin Sanomat julkaisi joulukuussa artikkelin, jossa kerrottiin, että lehden tietojen mukaan YTN halusi viiden prosentin yleiskorotuksen, kun taas työantajien tarjous tuolloin oli 0,7 prosentin yleiskorotus ja 1,3 prosentin paikallisesti jaettava erä.

Joululahjaksi päättyneet neuvottelut

Neuvottelut ylempien toimihenkilöiden teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan uusista työehtosopimuksista katkesivat maanantaina 5.12. Ratkaisun hakeminen siirtyi sopimusalojen työehtosopimusten mukaisesti sovintolautakuntaan.
– Kun sopimusta ei saatu aikaan määräajassa, sovintolautakunta oli velvoitettu käsittelemään niin sanottua työriitaa kahden viikon ajan ja yritti sovitella ja saada aikaiseksi neuvottelutulos, kertoo Takala.

Sovittelu kesti kaksi viikkoa ja päättyi 19.12. Tulosta ei tullut, joten sovintolautakunta ehdotti, että osapuolet jatkavat vielä neuvotteluja.

Takalan mukaan pitkäksi venyneet neuvottelut selittyvät osaltaan sillä, että sopimustekstien laatimisessa meni pitkä aika. Näin ollen palkoista päästiin keskustelemaan vasta myöhäisessä vaiheessa ja siinä osapuolten kannat erosivat merkittävästi toisistaan.

Uusien työntekijöiden oltava sopimuksettomassa tilassa tarkkana

Teknologiateollisuuden työehtosopimukset umpeutuivat marraskuun lopussa. Joulukuun alusta saakka toimialalla on vallinnut sopimukseton tila. Tänä aikana työntekijöillä ei siis ole voimassa olevaa työehtosopimusta. Miten se on vaikuttanut työntekijöihin?

Takalan mukaan tilanne ei vaikuttanut työntekijöihin, joiden työsuhde on alkanut edellisen sopimuksen voimassaoloaikana. Sen sijaan niiden, jotka ovat aloittaneet uudessa työssä aikana, jolloin vallitsee sopimukseton tila, on pitänyt olla tarkkana.
– Tällaisessa TES-tilanteessa pitää työsopimus tehdä huolellisesti, että siihen tulee kaikki tarvittavat työehdot kirjattua, koska sitä ei voi sitoa työehtosopimukseen.

Työnseisaus helmikuun alussa

17. tammikuuta neuvotteluissa päädyttiin tilanteeseen, jossa YTN ilmoitti teknologiateollisuuden alalle kolmipäiväisen työnseisauksen osalle alan yrityksistä. Työnseisaus, eli toisin sanoen lakko, käynnistyy helmikuun 1. päivänä ja se koskee kaikkia teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia tehtäviä.

Samana päivänä julistettiin sopimusalalle myös ylityökielto ja vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kielto ylemmille toimihenkilöille. Kiellot astuivat voimaan 18.1 ja ovat voimassa toistaiseksi.
– Kyseiset kiellot ovat laillisia ja lisäksi helposti noudatettavia, koska ylitöiden tekeminen ja vapaa-aikana matkustaminen edellyttää työaikalain mukaan aina työntekijän suostumusta, Takala selvittää.
– Tilanne on valitettava ja toivotaan, että työriita ratkeaa sovittelumenettelyssä valtakunnansovittelijan kanssa, eikä tarvitsisi ryhtyä jatkotoimenpiteisiin.

Takala toteaa haastattelun lopuksi vielä, että insinööri on myös ansainnut palkankorotuksensa.

 

Teksti: Salla Rajala ja Terhi Viianen, kuva: Insinööriliitto

Muut artikkelit