Uutisia

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Hallitus on sysäämässä hyvinvointialueet ojasta allikkoon

– Hyvinvointialueilla on mahdotonta säästää enää mistään. Palvelujärjestelmä natisee jo nyt liitoksissaan, ja lisää painetta tulee hallituksen tekemistä sosiaaliturvaleikkauksista. Ne lisäävät köyhyyttä, syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia – ja sitä kautta yhteiskunnan kuluja, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio. Talentia pelkää, että leikkaukset ajavat sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän entistä syvempään kriisiin. Valtion hyvinvointialueille antama...

The post Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Hallitus on sysäämässä hyvinvointialueet ojasta allikkoon appeared first on Akava.

16.04.2024 10:31

Akavan Erityisalat: Paikallisen sopimisen laajentamiseen vain korjaamalla lausunnolla olleen esityksen valuviat

Paikallista sopimista on laajennettava hallitusti valvontaa unohtamatta. – Olemme huolissamme epätasapainosta vapauksien ja vastuun välillä, mikäli hallituksen esitys paikallisen sopimisen laajentamisesta toteutuisi, sanoo edunvalvontajohtaja Helena Lamponen Akavan Erityisaloista. Esityksen mukaan järjestäytymättömille työnantajille ollaan lisäämässä vain oikeuksia ilman työehtosopimusjärjestelmän velvoitteita. – Esitys heikentää työnantajien kannusteita järjestäytyä työnantajaliittoihin. Tämä lisäisi järjestäytymättömille yrityksille...

The post Akavan Erityisalat: Paikallisen sopimisen laajentamiseen vain korjaamalla lausunnolla olleen esityksen valuviat appeared first on Akava.

16.04.2024 10:14

Akavan Erityisalat: Kulttuurista leikkaamalla ei pelasteta Suomen taloutta

Kulttuurin määrärahoista leikattaisiin vuonna 2025 valtiovarainminsteriön ehdotuksen mukaan 4,3 miljoonaa euroa aiemmin tänä vuonna toteutuneiden mittavien leikkausten lisäksi. Nyt esitetyistä leikkauksista miljoona euroa kohdistuisi taiteen ja kulttuurin valtionavustuksiin ja 3,3 miljoonaa esittävän taiteen sekä museoiden valtionosuuksiin (VOS). Kulttuurin rahoituksen leikkaustahdin on ennakoitu kiihtyvän kymmeniin miljooniin euroihin vuosina 2026 ja 2027,...

The post Akavan Erityisalat: Kulttuurista leikkaamalla ei pelasteta Suomen taloutta appeared first on Akava.

15.04.2024 14:08

Tradenomit: Akavan liittokokous toukokuussa

– Jo alkuvuodesta olemme Tradenomien osalta päättäneet, että käsittelemme liittokokouskysymykset hallituksen kokouksessamme 16. toukokuuta. Kävimme kuitenkin jo tässä vaihessa sisäistä keskustelua asiasta, sillä olemme saaneet asiasta lukuisia yhteydenottoja, sanoo puheenjohtaja Jaakko Hyvönen. – Tilannearviomme mukaan meillä ei ole mitään syytä poiketa alkuperäisestä aikataulusta tai päätöksentekojärjestyksestä eli toistaiseksi emme ota kantaa...

The post Tradenomit: Akavan liittokokous toukokuussa appeared first on Akava.

12.04.2024 14:56

Suomen Terveydenhoitajaliitto: Budjettiriihen säästöjä ei saa kohdentaa ennaltaehkäisevään työhön

Useilla hyvinvointialueilla on suunnitelmia keskittää toimintaa isompiin yksiköihin ja sovittaa perus- ja erityistason palvelut entistä paremmin yhteen. – On tarkasti harkittava, tuoko perustason lähipalveluiden, kuten neuvolatyön, vieminen kauemmas käyttäjistä säästöjä vaiko pidemmällä aikavälillä lisäkustannuksia. Väheneekö palveluiden käyttö niiden saavutettavuuden heikentyessä ja ajaudutaanko entistä suurempaan korjaavan työn tarpeeseen? pohtii Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja...

The post Suomen Terveydenhoitajaliitto: Budjettiriihen säästöjä ei saa kohdentaa ennaltaehkäisevään työhön appeared first on Akava.

12.04.2024 14:49

Suomen Ekonomit: Kolmen miljardin sopeutus onnistuu ilman koulutusleikkauksia ja ansiotuloverotuksen kiristämistä

Julkista taloutta on kehysriihessä vahvistettava menosopeutuksen ohella myös verotoimin, mutta jo ennestään kireää palkkaverotusta ei tule kiristää, sanoo Suomen Ekonomien pääekonomisti Elias Erämaja. Kolmen miljardin lisätoimet ovat löydettävissä esimerkiksi • kiristämällä kulutus- ja haittaveroja • uudistamalla listaamattomien yritysten osinkoverotusta • leikkaamalla yritystukia • tehostamalla työeläkelaitosten salkunhoitokuluja • leikkaamalla kotihoidon tukea....

The post Suomen Ekonomit: Kolmen miljardin sopeutus onnistuu ilman koulutusleikkauksia ja ansiotuloverotuksen kiristämistä appeared first on Akava.

11.04.2024 15:32

Suomen Psykologiliitto: Psykologiliitto ehdottaa keinoja turvata koulupsykologipalvelut nopeasti

Hyvinvointialueet eivät ole pystyneet turvaamaan lainmukaisia opiskeluhuollon psykologipalveluja. Tilanne on herättänyt pohdintaa siitä, tulisiko koulupsykologit ja -kuraattorit siirtää takaisin kuntien työntekijöiksi. Ratkaisuksi Psykologiliitto ehdottaa konkreettisia keinoja, joilla toimivat opiskeluhuollon psykologipalvelut voidaan varmistaa uutta hallinnollista uudistusta tehokkaammin ja nopeammin. Jo pidempään jatkuneet puutteet opiskeluhuoltopalveluiden toteutumisessa sekä ajankohtainen kriisitilanne ovat nostaneet esiin...

The post Suomen Psykologiliitto: Psykologiliitto ehdottaa keinoja turvata koulupsykologipalvelut nopeasti appeared first on Akava.

11.04.2024 15:26

Insinööriliitto IL: Työmarkkinamiina purettava kokonaisuutena

– Kokonaisuus kaipaa hallituksen suunnalta elementtejä, jotka tasapainottavat uudistusten vaikutuksia työntekijöihin, puheenjohtaja Samu Salo sanoo. Liitto edistäisi hallituksen ajamaa paikallisen sopimisen lisäämistä varmistamalla sen, että yrityksissä ei voida ohittaa työehtosopimuksen mukaista sopijaa. Jos yrityksessä on valittu työehtosopimuksen mukainen luottamusmies tai käytössä on muu työehtosopimuksessa vahvistettu menettelytapa paikalliseen sopimiseen, yrityksessä on...

The post Insinööriliitto IL: Työmarkkinamiina purettava kokonaisuutena appeared first on Akava.

10.04.2024 12:36

Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Ammattikorkeakouluissa on kattava työehtosopimus

Palkansaajajärjestöt Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ neuvottelivat helmikuussa ammattikorkeakoulujen henkilöstölle uuden työehtosopimuksen, joka on voimassa vuoden 2026 maaliskuun loppuun saakka. – Ammattikorkeakoulujen henkilöstöstä noin 90 prosenttia on korkeakoulutettuja, joten perustellusti sopijaosapuolet palkansaajien puolelta edustavat akavalaista kenttää, sanoo sopimusalavastaava Harri Westerlund. – Neuvotteluprosessin aikana tuli selväksi, ettei Jytyn jäsenistön...

The post Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Ammattikorkeakouluissa on kattava työehtosopimus appeared first on Akava.

09.04.2024 15:19

Opetusalan Ammattijärjestö, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja muut alan järjestöt: Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Valtionvarainministeriön ehdotuksissa julkisen talouden kehyksiksi 2025–2028 positiivista on sitoutuminen T&K-rahoituksen lisäämiseen ja TKI-toiminnan intensiteetin kasvattamiseen kohti neljää prosenttia BKT:sta 2030 mennessä. Sitoutuminen T&K-rahoituksen kasvattamiseen on Suomen kasvun tie. Panostusten tulee kohdentua sekä TKI-osaajien määrän kasvattamiseen että tutkimusympäristöjen kehittämiseen ja sektoreiden välisen yhteistyön tiivistämiseen. VM:n kehysehdotukseen sisältyy hallitusohjelman mukaiset noin 250...

The post Opetusalan Ammattijärjestö, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja muut alan järjestöt: Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina appeared first on Akava.

09.04.2024 13:53