Uutisia

Insinööriliitto IL: Työelämälähtöiset tohtoritutkinnot ammattikorkeakouluihin

– Ministeriön tulee aloittaa koulutuksen valmistelu yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa välittömästi. Uusi koulutus vahvistaisi Suomen TKI-tavoitteiden saavuttamista ja elinkeinoelämän kilpailukykyä, puheenjohtaja Samu Salo sanoo. Salon mukaan Insinööriliitto on jo pitkään hakenut ammattikorkeakouluille kunnon mahdollisuuksia käyttää koko potentiaaliaan alueensa elinkeinoelämän ja yritysten tukemisessa. – Uskon, että työelämälähtöisten tohtoritutkintojen tuominen ammattikorkeakoulujen koulutusrepertuaariin veisi...

The post Insinööriliitto IL: Työelämälähtöiset tohtoritutkinnot ammattikorkeakouluihin appeared first on Akava.

29.11.2023 17:21

Suomen Terveydenhoitajaliitto: Käräjäoikeudesta korvaukset 11 terveydenhoitajaliittolaiselle terveydenhoitajalle ns. ruokataukoriidassa

Työnantajan maksettavaksi tuomitut korvaukset vaihtelevat vajaasta 5 000 eurosta runsaaseen 20 000 euroon johtuen muun muassa kunkin henkilön työsuhteen voimassaoloajasta, palkattomien lomien ja muiden poissaolojen määristä jne. Työnantajan maksettavaksi tulivat myös mittavat viivästyskorot, koska työnantajan virheellinen toiminta jatkui pitkään. Lisäksi työnantajan maksettavaksi tulivat myös kantajien asianajokulut. Työnantaja teki muutoksen yksipuolisella päätöksellään, vaikka...

The post Suomen Terveydenhoitajaliitto: Käräjäoikeudesta korvaukset 11 terveydenhoitajaliittolaiselle terveydenhoitajalle ns. ruokataukoriidassa appeared first on Akava.

29.11.2023 17:15

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry : Hyvinvointialueet lisäsivät byrokratiaa: Sosiaalityöntekijöiltä viedään päätösvalta asiakkaan ostopalveluihin

Viimeisin Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n tietoon tullut tapaus on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta (Pohde), jossa lapsiperhesosiaalityössä ja lastensuojelussa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden päätösvaltaa asiakkaan palvelujen hankintaan on typistetty. Delegointisääntö sanelee, kuinka toimivaltaa siirretään organisaatiossa. Se määrittelee niin sosionomien kuin sosiaalityöntekijöidenkin tehtäviin kuuluvat päätökset ja velvoitteet. Joidenkin hyvinvointialueiden delegointisääntö sanoo nyt, että sosiaalityöntekijä ei...

The post Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry : Hyvinvointialueet lisäsivät byrokratiaa: Sosiaalityöntekijöiltä viedään päätösvalta asiakkaan ostopalveluihin appeared first on Akava.

28.11.2023 15:36

Suomen Psykologiliitto: Psykologit ovat kiintyneitä ammattiinsa, mutta työnantajat eivät ole kovin hyvin onnistuneet sitouttamaan heitä

Psykologien työolotutkimuksessa esihenkilöiden toiminta arvioitiin keskimäärin kohtalaiseksi. Suurin osa vastaajista koki, että esihenkilö huomioi työntekijöiden mielipiteet tärkeissä asioissa ja kohteli kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti melko usein tai aina. Heikoimmaksi osa-alueeksi esihenkilön toiminnassa arvioitiin palautteen antaminen. Lähes puolet vastaajista kertoi saavansa esihenkilöltä selkeää ja rakentavaa palautetta työstään vain harvoin tai ei koskaan....

The post Suomen Psykologiliitto: Psykologit ovat kiintyneitä ammattiinsa, mutta työnantajat eivät ole kovin hyvin onnistuneet sitouttamaan heitä appeared first on Akava.

28.11.2023 15:28

TAKU ja Akavan Erityisalat: Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat syvässä palkkakuopassa

Taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettujen asiantuntijoiden palkkataso jää reilusti alle muiden alojen vastaavan palkkatason. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden mediaanipalkka on jopa 30 prosenttia alempi kuin muilla aloilla. Rahamääränä tämä  1 367 euroa. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden osalta ero  704 euroa ja tohtorikoulutettujen osalta jopa 1 850 euroa....

The post TAKU ja Akavan Erityisalat: Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat syvässä palkkakuopassa appeared first on Akava.

28.11.2023 15:25

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry: Hallitus ajaa julkisen sektorin tekniset pysyvään palkkakuoppaan

Hallitus pyrkii malliin, jossa vientialat määrittäisivät palkankorotusten yleisen linjan kaikille aloille. Tällöin rajoitettaisiin merkittävästi ammattiliittojen mahdollisuutta sopia vapaasti palkankorotuksista, kun valtakunnansovittelija kahlittaisiin yleiseen, vientiteollisuuden määrittämään palkkalinjaan. Näin ollen julkisella sektorilla olevaa palkkakuilua yksityiseen sektoriin nähden ei saataisi kurottua koskaan kiinni. Huonompia palkkoja ei tule betonoida pysyvästi huonommiksi. Hallitusohjelmaa puolustellaan sillä,...

The post KTK Tekniikan Asiantuntijat ry: Hallitus ajaa julkisen sektorin tekniset pysyvään palkkakuoppaan appeared first on Akava.

24.11.2023 07:47

Upseeriliitto: Everstiluutnantti Ville Viita jatkaa Upseeriliiton puheenjohtajana

– Upseeriliittoa tarvitaan käymään vuoropuhelua Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Kertomaan tilannekuvaa, mitä kentällä tapahtuu sekä tekemään ratkaisuesityksiä, sanoi puheenjohtajana jatkava Ville Viita Helsingissä 22. marraskuuta järjestetyssä Upseeriliiton liittokokouksessa. Upseerit on koulutettu arvioimaan tilannetta ja tekemään päätöksiä. – Tässä ajassa punnitaan johtajuus ja kyky tehdä yhdessä. Ainoastaan sen kautta voimme saavuttaa...

The post Upseeriliitto: Everstiluutnantti Ville Viita jatkaa Upseeriliiton puheenjohtajana appeared first on Akava.

23.11.2023 10:33

Akavan Erityisalat: Kunnille sälytetty valtava yllätysleikkaus vaarantamassa kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat nykyisten kuntien keskeisimpiä palveluja ”soten” siirryttyä hyvinvointialueille. Yllätyksenä tullut 415 miljoonan euron lisäleikkaus kuntien valtionosuuksiin voi romuttaa toteutuessaan kuntalaisten vapaa-aika- ja sivistyspalvelut, sanoo Akavan Erityisalat. – Kuntien talous on tälläkin hetkellä heikoissa kantimissa. Jo ennen perjantai-illan 415 miljoonan euron lisäleikkausilmoitusta, 15 kuntaa ympäri Suomen on ilmoittanyt...

The post Akavan Erityisalat: Kunnille sälytetty valtava yllätysleikkaus vaarantamassa kirjasto- ja kulttuuripalvelut appeared first on Akava.

21.11.2023 09:27

Suomen Psykologiliitto: Työelämään saatava suojaa psyykkiseltä kuormitukselta

Suomen Psykologiliitto sekä Akava katsovat, että työelämässä tulee kiinnittää vahvemmin huomiota mielenterveyteen. Psykososiaaliset riskit ja työstressi ovat monessa työssä haastavimpia työterveys- ja työturvallisuuskysymyksiä. Työsuojelu on kuitenkin perinteisesti keskittynyt fyysiseen työturvallisuuteen. – Monilla työpaikoilla työn henkisen kuormittavuuden arviointi ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu koetaan hankalaksi. Yhtenä ratkaisuna Akava on ajanut työturvallisuuslain täsmentämistä...

The post Suomen Psykologiliitto: Työelämään saatava suojaa psyykkiseltä kuormitukselta appeared first on Akava.

20.11.2023 10:50

Suomen Työterveyshoitajaliitto: Tulevaisuuden työterveyshoitaja 2023 on Sanna Mallet Kotkasta

Sanna Mallat on valmistunut vuonna 2009 terveydenhoitajaksi ja toiminut valmistumisen jälkeen aluksi sairaanhoitajan työtehtävissä. Työterveyshuollon erikoistumisopinnot hän sai valmiiksi vuonna 2012. Sannaa kutsutaan työterveyshoitajaksi suurella sydämellä. Työterveyshoitajana hän on aloittanut Kotkan Työterveys Oy:ssä vuonna 2014, lisäksi hän on toiminut potilasasiamiehenä ja valmistunut viime vuonna työkykykoordinaattoriksi. Lisäksi Mallat toimii laatuvastaavana ja...

The post Suomen Työterveyshoitajaliitto: Tulevaisuuden työterveyshoitaja 2023 on Sanna Mallet Kotkasta appeared first on Akava.

17.11.2023 15:03