Uutisia

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry: Haemme Helsingin Pasilassa sijaitsevaan toimistoomme jäsensihteeriä

ETSIMME toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen asiakaspalveluhenkistä osaajaa. Tehtäviisi kuuluu mm. Jäsenmaksuliikenne Jäsenrekisterin ylläpito Jäsenhakemusten käsittely Jäsenyysneuvonta sähköpostitse ja puhelimitse Sinulla on innostunut asenne asiakaspalveluun ja kykyä toimia palvelutehtävässä. Omaat hyvät tietotekniset valmiudet ja olet nopea oppimaan uutta. Koulutukseltasi olet esimerkiksi tradenomi. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä tai ammattiliitoista katsotaan eduksi, mutta ei...

The post KTK Tekniikan Asiantuntijat ry: Haemme Helsingin Pasilassa sijaitsevaan toimistoomme jäsensihteeriä appeared first on Akava.

11.10.2019 15:42

Suomen Lakimiesliitto kiirehtii maalittamisen kriminalisointia

Maalittamisella tarkoitetaan systemaattista toimintaa, jossa kohteeksi otetusta henkilöstä tai hänen läheisistään kaivetaan eri lähteistä tietoja ja pyritään niitä eri tavoin hyödyntämällä epäasiallisesti vaikuttamaan kohteen toimintaan. Asiantuntijat ovat olleet erimielisiä siitä, missä määrin nykyinen rikoslaki mahdollistaa ilmiöön puuttumisen ja tarvitaanko uusia lainsäädännöllisiä keinoja. – Erityisesti viranomaistoiminnan turvaaminen on laillisesti toimivan yhteiskunnan...

The post Suomen Lakimiesliitto kiirehtii maalittamisen kriminalisointia appeared first on Akava.

11.10.2019 13:14

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Työntekijöiden huono kohtelu Valtorissa vaarantaa valtion turvallisuutta

”Työnjako Valtorissa on sen toiminnan alusta asti ollut epäselvä. Tämä on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen tietoturvariskejä ja henkilöstön vakavaa kuormittumista. Miten kauan Valtorissa ollaan valmiita peittelemään työntekijöiden vakavaa uupumista? Lainsäädäntö, ohjeet ja toimintatavat ovat ristiriidassa keskenään, mutta ongelmaan ei puututa”, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren sanoo. Valtori (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus)...

The post Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Työntekijöiden huono kohtelu Valtorissa vaarantaa valtion turvallisuutta appeared first on Akava.

07.10.2019 16:05

Agronomiliitto: Ilkka Pekkalasta Agronomiliiton toiminnanjohtaja

Ilkka Pekkala on työskennellyt Lantmännen Agro Oy:ssä/Keskolla viljakaupan parissa vuodesta 2009 lähtien, viimeksi viljayksikön johtajana. Sitä ennen Pekkala toimi Myllyn Parhaalla viljanhankinnan tehtävissä. Ilkka Pekkala astuu isoihin saappaisiin. Uskomme, että hänen määrätietoisuutensa ansiosta Agronomiliitto menestyy jatkossakin niin edunvalvonnan, säätiöiden, varainhoidon kuin Agronomitalon isännöinnin ja kehittämisenkin haasteellisilla saroilla. SUOMI KASVAA RUOASTA...

The post Agronomiliitto: Ilkka Pekkalasta Agronomiliiton toiminnanjohtaja appeared first on Akava.

02.10.2019 17:10

Tradenomit: Koulutuspolitiikka ei voi olla aluepolitiikan jatke

– On tärkeää, että perusrahoituksen täysimääräinen korotus toteutuu heti ensi vuoden alussa, mutta sillä ylläpidetään nykytilaa, ei toteuteta uusia aloituspaikkoja, sanoo puheenjohtaja Veli-Matti Peltola. – Pitkien leikkausjaksojen jälkeen perusrahoitus on kohdennettava koulutuksen laatuun ja opiskelijoiden tukitoimiin kuin vaatia toteuttamaan lisää koulutusta ilman riittäviä resursseja, Peltola jatkaa. Suomessa ainoastaan 43 prosenttia...

The post Tradenomit: Koulutuspolitiikka ei voi olla aluepolitiikan jatke appeared first on Akava.

01.10.2019 10:51

Insinööriliitto IL haluaa asiantuntijat pois palkkakuopasta

Työnantajat ovat jo kuukausia puhuneet julkisuudessa mallista, jossa yksi osa vientiteollisuudesta lyö kiinni palkankorotusten tason, joka toimii kattona kaikkien alojen korotuksille. Insinööriliitolle se ei kelpaa. – Haluamme aidon liittokierroksen, jossa asioista sovitaan jokaisen alan omista lähtökohdista. Suomeksi sanottuna se tarkoittaa suomalaisten asiantuntijapalkkojen nostamista hyvin menevillä toimialoilla, puheenjohtaja Samu Salo sanoo....

The post Insinööriliitto IL haluaa asiantuntijat pois palkkakuopasta appeared first on Akava.

20.09.2019 14:23

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen tasapainoilee työn ja muun elämän välillä

Kyselyyn vastanneista lähes puolet ilmoitti, että eri elämänalueiden yhdistäminen on onnistunut hyvin. Useampi kuin joka seitsemäs kuitenkin koki, että työn ja arjen yhteensovittaminen onnistuu heikosti tai ei onnistu lainkaan. Arjen ja työn yhteensovittamisen hankaluudet vaivaavat yhtä lailla perheellisiä kuin perheettömiä. Ongelmia aiheuttavat pitkät työpäivät, työpaine ja matkustaminen. Suurin osa vastaajista...

The post Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen tasapainoilee työn ja muun elämän välillä appeared first on Akava.

20.09.2019 14:16

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Koulutuspanokset perusteltuja, OAJ kiittelee suunnanmuutosta

Valtion ensi vuoden budjetti lupaa ammatilliseen koulutukseen lisää opettajia. Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin käytetään 80 milj. euroa. Hallituskaudella on luvattu lisärahoitusta ammatilliseen koulutukseen kaikkiaan 235 milj. euroa. – OAJ vaati viimeksi tänä aamuna lisää opettajia ammatillisen koulutuksen opettajakyselyn tulosten pohjalta. Lisäpanostus on välttämätön, mutta vasta...

The post Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Koulutuspanokset perusteltuja, OAJ kiittelee suunnanmuutosta appeared first on Akava.

20.09.2019 14:10

Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY, Luotsiliitto: Luotsaustutkinnot kaipaavat uudistamista, sillä riittävä ammattitaito on paras riskinhallintakeino merialueilla

Hallitusohjelman liikenneverkon kehittämiseen liittyvässä osiossa on kirjaus korkeatasoisen osaamisen ja riittävän ammattitaidon varmistamisesta merialueilla. Luotsiliittoa huolestuttaa, että kirjauksessa ei käy ilmi tavoitteen kattavuus eri merenkulun tehtävien osalta. Luotsauksen ja luotsaustutkinnon kehittäminen on tehokas, nopea sekä myös edullinen keino hallitusohjelman tavoitteen toteuttamisessa. Luotsaus on sekä palvelu että merionnettomuuksien riskinhallintakeino, millä varmistetaan...

The post Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY, Luotsiliitto: Luotsaustutkinnot kaipaavat uudistamista, sillä riittävä ammattitaito on paras riskinhallintakeino merialueilla appeared first on Akava.

20.09.2019 14:08

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet yhtenäistettävä

Tällä hetkellä sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tehtävänimikkeiden kirjo on hyvin laaja ja työelämässä käytössä on arvioiden mukaan noin 100 erilaista nimikettä, joista useimmat ovat ohjaaja-päätteisiä. Sosiaalityöntekijöiden nimikkeissä ei tällaista nimike-epäselvyyttä ole ollut. ”Nimikkeiden kirjavuus aiheuttaa työelämässä epäselvyyttä ja vaikeuttaa ammattihenkilöiden työnjakoa ja osaamisen täysipainoista hyödyntämistä. Rekrytointi ja tehtävän vaativuuden arviointi helpottuu,...

The post Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet yhtenäistettävä appeared first on Akava.

19.09.2019 16:07