Uutisia

Toimintaterapeuttiliitto hakee juristia määräaikaiseen työsuhteeseen

Toimintaterapeuttiliitto, tuttavallisemmin TOI, on akavalainen kuntoutusalan ammattiliitto, jolla on noin 3000 jäsentä. Toimintaterapeutit työskentelevät yhteiskunnan erilaisilla palvelusektoreilla, yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä palkansaajina ja yrittäjinä. Haemme nyt joukkoomme juristia määräaikaiseen työsuhteeseen TOIn juristin toimivapaan ajaksi. Työ alkaa 15.8.2022 tai sovittaessa ja päättyy 15.8.2023. Etsimme pieneen tiimiimme yhteistyökykyistä juristia, jolla...

The post Toimintaterapeuttiliitto hakee juristia määräaikaiseen työsuhteeseen appeared first on Akava.

27.06.2022 10:32

Arkkitehti Arja Lukin SAFAn uudeksi pääsihteeriksi

SAFAn hallitus valitsi Lukinin yksimielisesti tehtävään. ”Saamme Arja Lukinista kokeneen, näkemyksellisen ja kansainvälisesti verkottuneen pääsihteerin”, SAFAn hallituksen puheenjohtaja Henna Helander toteaa. Arja Lukin on työskennellyt useissa eri arkkitehtitoimistoissa sekä tilaaja- ja rakennuttajaorganisaatioissa. Hän on toiminut Espoon ja Vantaan kaupunkien palveluksessa apulaiskaupunginarkkitehtina ja kaupunginarkkitehtina. Viime vuodet Lukin on vastannut projektijohtajana Vantaan...

The post Arkkitehti Arja Lukin SAFAn uudeksi pääsihteeriksi appeared first on Akava.

27.06.2022 10:26

Suomen Psykologiliitto: Hoitotakuu ei kata mielenterveyspalveluita riittävällä laajuudella

Hallituksen esittämä seitsemän päivän hoitotakuu ei kata mielenterveyspalveluja riittävällä laajuudella. Esityksessä hoitotakuusta on rajattu ulos mielenterveyden häiriöiden hoitosuunnitelman mukainen hoito, kuten psykoterapia ja muut psykososiaaliset hoidot. Julkisessa keskustelussa hoitotakuusta on nostettu esiin, että seitsemän päivän hoitotakuu koskisi esimerkiksi psykologien suoravastaanottoja. Valitettavasti psykologeja ei kuitenkaan varsinaisessa lakiesityksessä tai sen perusteluissa mainita...

The post Suomen Psykologiliitto: Hoitotakuu ei kata mielenterveyspalveluita riittävällä laajuudella appeared first on Akava.

22.06.2022 11:20

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ edellyttää läpinäkyvää toimintakulttuuria

– Pidän tärkeänä, että keskustelimme mahdollisimman pian OAJ:n uuden, toukokuussa valitun hallituksen kanssa OAJ:n toimintaperiaatteista. Hallitus korosti, että kaiken toiminnan tulee olla järjestön arvojen mukaista eli avointa, oikeudenmukaista ja vastuullista. Kulttuuria pitää muuttaa niin, että toiminnan läpinäkyvyys ja luottamus lisääntyvät, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo. Myös Katarina Murto valittiin tehtäväänsä...

The post Opetusalan Ammattijärjestö OAJ edellyttää läpinäkyvää toimintakulttuuria appeared first on Akava.

21.06.2022 07:15

Akavan Erityisalat vaatii avointa ja reilua puheenjohtajavaalia Akavaan

Akavan Erityisalat alkaa Sture Fjäderin eroilmoituksen jälkeen valmistautua Akavan syksyn puheenjohtajavaaliin. – Meillä hallitus päättää kenelle äänet annetaan. Ennen päätöstä kuulemme huolellisesti kaikkia ehdokkaita, sanoo Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Tuire Eilittä. – Akavan Erityisaloille tärkeitä kysymyksiä ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, monimuototyön teemat sekä se, että kuullaan myös huonossa työmarkkina-asemassa olevia akavalaisia....

The post Akavan Erityisalat vaatii avointa ja reilua puheenjohtajavaalia Akavaan appeared first on Akava.

21.06.2022 07:00

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: OAJ:n rahasto tukee opetushenkilöstön työhyvinvointia yli 1,5 miljoonalla eurolla

Tuen hakijoina oli OAJ:n yhdistyksiä ja OAJ:n jäsenten muodostamia yhteisöjä. Lisäksi tukea sai kaksi pro gradu -työtä. Avustussumma kasvoi tuntuvasti, sillä vuotta aiemmin, ensimmäisellä jakokierroksella 2021, rahasto jakoi noin miljoona euroa. Hakemuksia tuli tänä vuonna yli 200, ja haetun tuen yhteismäärä oli hieman yli 6 miljoonaa euroa. – Hankkeisiin toivottiin...

The post Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: OAJ:n rahasto tukee opetushenkilöstön työhyvinvointia yli 1,5 miljoonalla eurolla appeared first on Akava.

17.06.2022 14:25

Akavan Erityisalat, TAKU ja Kieliasiantuntijat tyytymättömiä hallituksen esitykseen – Työsuhteen ja yrittäjyyden välinen rajaus selkeämmäksi

Hallitus esittää muutettavaksi työsopimuslain soveltamisalapykälää. Tavoitteena on täsmentää työsuhteen käsitettä epäselvissä tilanteissa, erityisesti työsuhteen ja yrittäjyyden välisessä rajanvedossa. Tämä tehtäisiin lisäämällä lakitasolla tulkinnanvaraisiin tilanteisiin kokonaisharkinta. Uudistuksella halutaan tarttua ongelmatilanteisiin, joissa työnsuorittajan suhde työnantajaan naamioidaan yrittäjyydeksi, vaikka todellisuudessa asema olisi työtä tekevän näkökulmasta riippuvainen tai alisteinen ja määriteltävä työsuhteeksi työsuhteiselle kuuluvine...

The post Akavan Erityisalat, TAKU ja Kieliasiantuntijat tyytymättömiä hallituksen esitykseen – Työsuhteen ja yrittäjyyden välinen rajaus selkeämmäksi appeared first on Akava.

17.06.2022 14:06

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Avainta-alojen uusi työehtosopimus on hyväksytty

Kolmivuotinen sopimus sisältää yhden optiovuoden. Tänä vuonna yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia, kuitenkin vähintään 46 euroa 1. toukokuuta alkaen. Paikallinen 0,5 prosentin erä neuvotellaan 14. lokakuuta mennessä. Jos paikallisissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta peruspalkkojen korotuksiin 1. marraskuuta alkaen. Ensi vuonna peruspalkat tai niihin rinnastettavat kuukausipalkat...

The post Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Avainta-alojen uusi työehtosopimus on hyväksytty appeared first on Akava.

17.06.2022 14:01

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Sosiaalihuollon korkeakoulutettujen työntekijöiden työhyvinvointi ja saatavuus varmistettava hyvinvointialueilla – Näin turvataan asukkaiden sosiaalipalvelut

– Hyvinvointialueiden tulee varmistaa, että sosiaalialan korkeakoulutetut ammattilaiset voivat hyvin työssään ja heidän saatavuutensa turvataan. Näin hyvinvointialueet pystyvät tarjoamaan asukkailleen tarpeen mukaan sosiaalihuollon palveluja asiakasturvallisesti, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio. Sosiaalihuollossa on jo nyt työvoimapula, joka ennusteiden mukaan vain pahenee tulevina vuosina. Työvoimapulan syynä ovat mm. matala palkka ja työn...

The post Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Sosiaalihuollon korkeakoulutettujen työntekijöiden työhyvinvointi ja saatavuus varmistettava hyvinvointialueilla – Näin turvataan asukkaiden sosiaalipalvelut appeared first on Akava.

16.06.2022 14:55

Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Perhevapaauudistus saatava työehtosopimuksiin

– Julkinen sektori näytti esimerkkiä, kun uudet perhevapaakirjaukset saatiin ensimmäisenä mukaan valtion sopimukseen, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki. – Myös yksityiseltä sektorilta löytyy vastaava esimerkki, kun yliopistojen työehtosopimuksessa vanhempainrahakaudella kaikilla vanhemmilla  32 ensimmäistä arkipäivää palkallisia. Aiemmin toinen vanhempi sai palkallista vanhempainvapaata ainoastaan kuusi päivää, Hankamäki muistuttaa. YTN:n tavoitteena on...

The post Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Perhevapaauudistus saatava työehtosopimuksiin appeared first on Akava.

16.06.2022 11:00