Uutisia

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle uusia lakkovaroituksia ja hakusaarto

Lastensuojelua koskeva lakko alkaa 19.6. ja päättyy 22.6. Palveluasumista koskeva lakko alkaa 20.6. ja päättyy 22.6. Lakot toteutuvat, jos sopua työriitaan ei synny aiemmin. Hakusaarto alkaa 31.5.2023 kello 15.00 ja päättyy 14.6.2023 kello 15.00. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on voimassa lisäksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto 14.6. kello 15 asti. Työtaistelun tavoitteena on vauhdittaa...

The post Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle uusia lakkovaroituksia ja hakusaarto appeared first on Akava.

31.05.2023 15:48

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Yksityisen sosiaalipalvelualan työriita jatkuu – lastensuojelulaitoksia ja päiväkoteja lakkoon

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on päättänyt myös uudesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka alkaa 30.5. klo 13 ja päättyy 14.6. klo 15. Kielto koskee kaikkia sopimuksen piiriin kuuluvia Talentian jäseniä. – On epäoikeudenmukaista, että samasta työstä maksetaan yksityisellä puolella reippaasti huonommin kuin julkisella sektorilla. Esimerkiksi yksityisissä päiväkodeissa varhaiskasvatuksen työntekijöiden kuukausipalkat voivat...

The post Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Yksityisen sosiaalipalvelualan työriita jatkuu – lastensuojelulaitoksia ja päiväkoteja lakkoon appeared first on Akava.

31.05.2023 15:40

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia sosiaaliturvauudistuksesta: Järjestelmä kaipaa selkeyttämistä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry on antanut lausunnon sosiaaliturvan uudistamista pohtineen parlamentaarisen komitean välimietintöön. Talentian mukaan sosiaaliturvaa uudistaessa on pidettävä huolta erityisesti lasten ja perheiden sosiaaliturvan vahvistamisesta ja turvaamisesta. Lapsiperheköyhyyttä ja ongelmien ylisukupolvisuutta ehkäistään oikea-aikaisilla sosiaalipalveluilla sekä riittävän toimeentulon turvaamisella. Lasten, nuorten ja perheiden palveluista huolehditaan parhaiten panostamalla perustason sosiaalipalveluihin,...

The post Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia sosiaaliturvauudistuksesta: Järjestelmä kaipaa selkeyttämistä appeared first on Akava.

31.05.2023 15:20

Akavan Erityisalat: Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto ajaa parannuksia museo-oppaiden työoloihin

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitton on julkaissut suosituksen museo-oppaiden työolojen parantamiseksi. – Suositukset antavat eväitä työsopimuksen tekemiseen ja sen päivittämiseen: mitä pitäisi huomioida sovittaessa palkkauksesta, työajasta ja työtehtävistä, kertoo järjestökoordinaattori Tuulia-Tuulia Tummavuori Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitosta. – Lisäksi käydään läpi työolosuhteet asiakaspalvelun uhkatilanteista ja työtilojen turvallisuudesta lähtien. Tuomme myös esille erilaisia...

The post Akavan Erityisalat: Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto ajaa parannuksia museo-oppaiden työoloihin appeared first on Akava.

31.05.2023 13:22

Suomen työterveyshoitajien liitto: Työterveyshoitajien palkassa tapahtunut kehitystä, mutta palkkaus ei edelleenkään vastaa työn vaativuutta

Kahdella kolmasosalla vastaajista (66 %, vuoden 2021 kyselyssä 48 %) kokonaispalkka  3 000–3 499 euron välillä. Vastaajien keskipalkka on työterveyshoitajien joukossa noussut kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 158 euroa ja koko vastaajajoukon keskipalkka on noussut 184 euroa. Palkka näyttää nousevan kokemuksen mukana, mutta hajontaa on paljon eikä mediaanipalkka nouse...

The post Suomen työterveyshoitajien liitto: Työterveyshoitajien palkassa tapahtunut kehitystä, mutta palkkaus ei edelleenkään vastaa työn vaativuutta appeared first on Akava.

26.05.2023 15:41

Insinööriliitto: Asiantuntijat tarvitsevat työaikalakia

– Tämä tarkoittaisi, että iso joukko meidänkin jäsenistämme olisi jatkossa tilanteessa, jossa heillä ei olisi työaikaa ja työajan seurantaa eikä näin ollen myöskään työaikakirjanpitoa tarvittaisi, puheenjohtaja Samu Salo sanoi avatessaan Insinööriliiton edustajakokouksen tänään Porissa. Salon mukaan kyse on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n pitkään haaveilemasta muutoksesta. Hän toivoo, että Säätytalon hallitusneuvottelijat ymmärtävät,...

The post Insinööriliitto: Asiantuntijat tarvitsevat työaikalakia appeared first on Akava.

26.05.2023 15:34

”Julkisen ja yksityisen työn vastakkainasettelulla ei pelasteta Suomea”, sanoo 200 000 akavalaisen palkansaajan neuvottelujärjestön JUKOn puheenjohtaja Katarina Murto

– Kaikista haasteista huolimatta julkisaloilla tehty työ mahdollistaa joka päivä yhteiskunnan toiminnan. Nykytilanteessa julkisen ja yksityisen työn asettaminen vastakkain ei pelasta Suomea, vaan nyt haettava rakentavia kompromisseja ja yhteistyötä. Julkista sektoria mitataan kuitenkin usein vain kustannusten kautta, ei sen kautta, mitä se todella saa aikaan. Julkisaloilla eläköityminen on kiivaimmillaan seuraavan...

The post ”Julkisen ja yksityisen työn vastakkainasettelulla ei pelasteta Suomea”, sanoo 200 000 akavalaisen palkansaajan neuvottelujärjestön JUKOn puheenjohtaja Katarina Murto appeared first on Akava.

26.05.2023 15:08

Metsäkeskukselta leikkaaminen on harkitsematonta

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu muistuttaa, että Suomen metsäkeskuksella on tärkeä lakisääteinen tehtävä metsälakien noudattamisen valvonnassa. Metsäkeskus tuottaa ja jakaa merkittävää tietoa Suomen metsistä – sen metsävaratieto kattaa 99 % koko Suomen yksityismetsien pinta-alasta. Tämä tieto on nyt ja jatkossa erittäin keskeistä metsiin liittyvälle päätöksenteolle niin koko maan kuin...

The post Metsäkeskukselta leikkaaminen on harkitsematonta appeared first on Akava.

25.05.2023 15:22

Arvostetuin ammattiliitto on Hammaslääkäriliitto

Tutkimuksessa ammattiliittojen kokonaismielikuvaa ja yleistä arvostusta mitattiin kouluarvosana-asteikolla neljästä kymmeneen. Annetuista arvosanoista laskettiin liittokohtaiset keskiarvot, joista Hammaslääkäriliiton arvosana 7,66 oli korkein. – Olemme tuloksesta mielissämme. Tämä on selkeä viesti siitä, että meidät tunnetaan ja olemme toiminnan ja tekemisen suhteen oikealla tiellä. Koen, että tästä on hyvä jatkaa, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja...

The post Arvostetuin ammattiliitto on Hammaslääkäriliitto appeared first on Akava.

24.05.2023 11:06

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialta uudet lakkovaroitukset yksityisiin päiväkoteihin ja lastensuojelulaitoksiin

Lakkovaroitukset koskevat yksityistä varhaiskasvatusta ja lastensuojelua. Lakot rajautuvat Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueille. Lakko yksityisissä päiväkodeissa alkaa 31.5. ja päättyy 2.6. Lakko yksityisissä lastensuojelulaitoksissa alkaa 31.5. ja päättyy 3.6. Lakot toteutuvat, jos työriitaan ei saada sopua aiemmin. Talentia antoi myös viime viikolla lakkovaroitukset, jotka koskevat yksityisiä päiväkoteja ja tehostetun ympärivuorokautisen...

The post Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialta uudet lakkovaroitukset yksityisiin päiväkoteihin ja lastensuojelulaitoksiin appeared first on Akava.

17.05.2023 11:47