Uutisia

Akavan Erityisalat ja Kumula: Pienet kirjastot eivät selviydy tehtävistään

Kirjastot kärsivät johtajapulasta. Aluehallintoviraston selvityksen mukaan jo kahdeksaa prosenttia kirjastoista johtaa henkilö, jolla ei ole yhtäkään laissa määritellyistä pätevyyskriteereistä: ei ylempää korkeakoulututkintoa, ei johtamistaitoa eikä hyvää perehtyneisyyttä kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Myös muusta henkilöstöstä on usein pulaa. – Viimeksi resurssipula on puhuttanut Kemissä, jossa jo kirjojen normaali lainaaminen takkuaa. Kansalaiset...

The post Akavan Erityisalat ja Kumula: Pienet kirjastot eivät selviydy tehtävistään appeared first on Akava.

04.10.2022 12:28

Suomen Arkkitehtiliito SAFA: Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto 2022 Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjaukselle

Rakennuksesta huokuu kunnioitus Klaus Härö korostaa perusteluissaan rakennuksesta huokuvaa kunnioitusta alkuperäistä kirjastoa ja kävijöitä kohtaan. ”Pieteetillä ja perusteellisuudella on paneuduttu siihen, mitä ja miten kohde on kerran palvellut ja voisi palvella vastedeskin. Vanhaa ei ole romutettu, muttei myöskään romantisoitu kritiikittömästi vain siksi että se sattuu olemaan oman maun mukaista”, Klaus...

The post Suomen Arkkitehtiliito SAFA: Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto 2022 Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjaukselle appeared first on Akava.

04.10.2022 11:11

Akavan Erityisalat, Restonomiliitto: Suomeen saapuvien työmatkalaisten verotuksen kiristyminen iskee matkailu- ja ravintola-alaan

Ns. taloudellista työnantajaa koskevalla muutoksella laajennettaisiin Suomen verotusoikeutta ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän palkkaan silloin, kun työntekijä työskentelisi Suomessa sijaitsevalle ns. taloudelliselle työnantajalle. Verotus kohdistuisi siis jatkossa myös henkilöihin, joiden muodollinen työnantaja on ulkomailla, jos työ tehdään tällaiselle työnantajalle Suomessa. Työntekijöiden tulisi maksaa lyhyistäkin työkeikoista verot sekä kotimaahan että Suomeen. Lisäksi...

The post Akavan Erityisalat, Restonomiliitto: Suomeen saapuvien työmatkalaisten verotuksen kiristyminen iskee matkailu- ja ravintola-alaan appeared first on Akava.

03.10.2022 15:41

Agronomiliitto hakee toiminnanjohtajaa

Tehtävän ydinsisältöä ovat: 10 hengen asiantuntijaorganisaation johtaminen keskeisinä toimintalohkoina työmarkkina-, koulutus-, elinkeino- ja yhteiskuntapoliittinen edunvalvonta sekä jäsenpalvelut hallituksen kokousten valmistelu, asioiden esittely ja toimeenpano toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisvastuu Agronomiliiton ja sen yhteydessä toimivien kolmen säätiön toiminnasta. Toimit Oiva Kuusisto Säätiön, Henrik ja Ellen Tornbergin Säätiön sekä Agronomiliiton tiede- ja tutkimussäätiön...

The post Agronomiliitto hakee toiminnanjohtajaa appeared first on Akava.

29.09.2022 11:13

Akavan Erityisalat: ”Työskentely TE-palveluissa on uuvuttavaa selviytymistä” – Yli puolet työntekijöistä raportoi ongelmista tuoreessa kyselyssä

Työllisyyspalveluiden työntekijöiden ensiarvio pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimivuudesta on huolestunut ja kriittinen. Toukokuussa käyttöön otettu ns. pohjoismainen työvoimapalvelumalli työhakuvelvoitteineen ei paranna työvoimapalvelujen laatua. Tätä mieltä  2/3 TE-palvelujen henkilöstölle lähetettyyn kyselyyn vastanneista. – Henkilöstö raportoi mittavasta ristiriidasta teorian ja käytännön välillä. Paperilla neljä hakemusta kuukaudessa on kaunis ajatus, käytäntö on mekaanista kyttäämistä,...

The post Akavan Erityisalat: ”Työskentely TE-palveluissa on uuvuttavaa selviytymistä” – Yli puolet työntekijöistä raportoi ongelmista tuoreessa kyselyssä appeared first on Akava.

22.09.2022 14:22

Suomen Hammaslääkäriliitto: Suun sairauksien uusi laaturekisteri auttaa kehittämään hoidon vaikuttavuutta

– Tavoitteena on parantaa hoidon ja palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi rekisteritietoja voidaan hyödyntää tutkimuksessa, seurannassa ja arvioinnissa. Toivomme THL:n laaturekisteristä toimivaa työkalua suun terveydenhuollon kehittämiseen, sanoo asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier Hammaslääkäriliitosta. Uudet laaturekisterit tarjoavat THL:n mukaan tilastotietoa, jonka avulla voidaan esimerkiksi sujuvoittaa potilaiden hoitopolkua, vertailla ja kehittää hoitokäytäntöjä, tutkia eri...

The post Suomen Hammaslääkäriliitto: Suun sairauksien uusi laaturekisteri auttaa kehittämään hoidon vaikuttavuutta appeared first on Akava.

21.09.2022 10:45

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Talentian etiikkapalkinnon saa tutkielma kuraattorityön dokumentoinnista

Noora Mäkinen on valmistunut Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta, ja hänen sosiaalityön maisterintutkielmansa nimi on Kuraattorityön dokumentointi Helsingin kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilashuollossa. Opinnäytetyössään Mäkinen osoittaa, että kuraattorityön dokumentointi vaatii kehittämistä. Kuraattorilla on velvollisuus kirjata oppilaan asiakaskertomukseen, mitä hän on tehty ja ketkä ovat olleet osallisia asian käsittelyssä. Yhtenäiset ohjeistukset ja...

The post Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Talentian etiikkapalkinnon saa tutkielma kuraattorityön dokumentoinnista appeared first on Akava.

16.09.2022 16:19

Tradenomiliitto TRAL: Nimitys Tradenomeissa

Aiemmin Meriniemi työskenteli parin vuoden ajan järjestökoordinaattorina neuvottelujärjestössämme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:ssä. Sitä ennen työkokemusta järjestö- ja vaikuttamistehtävistä on kertynyt mm. Suomen Keskustasta ja Keskustanuorista. Akavayhteisö on myös ennalta tuttu, sillä hän toimi Akavan opiskelijavaltuuskunnan puheenjohtajana 2009-2010 ja vuonna 2009 Akavan projektiasiamiehenä. Lisätiedot Tuomas Meriniemi p. 040 357 2628   Tradenomit...

The post Tradenomiliitto TRAL: Nimitys Tradenomeissa appeared first on Akava.

14.09.2022 16:11

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Akava: Hallituksen esitys lakko-oikeuden rajoittamisesta uhkaa sopimusvapautta

– Lakko-oikeuteen puuttumisen on oltava viimeinen keino. Osapuolten on aina ensin pyrittävä ratkaisemaan työriita kaikilla muilla tavoin, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren korostaa. – Poliittinen vastuu ja virkavastuu edellyttävät, että valtiovalta turvaa kansalaisten hengen ja terveyden myös silloin, kun niihin kohdistuu työtaistelun vuoksi uhkaa. – Kestävää ja kauaskantoista politiikkaa ja lainsäädäntöä...

The post Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Akava: Hallituksen esitys lakko-oikeuden rajoittamisesta uhkaa sopimusvapautta appeared first on Akava.

14.09.2022 10:12

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Evankelis–luterilaisen kirkon historian suurimpien yt-neuvottelujen päätteeksi vähennetään 45 henkilötyövuotta – JUKO toivoo kirkon yt-lain pikaista valmistumista

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti huhtikuun alussa alkaneiden yt-neuvottelujen lopputuloksesta eilen torstaina. Yt-neuvottelujen piirissä oli yhteensä 493 seurakuntayhtymän viranhaltijaa ja työntekijää. Alustava arvio töiden loppumisesta koski enintään 90 työntekijän tai viranhaltijan palvelusuhdetta. – JUKOa edustavat seurakuntayhtymän luottamusmiehet ovat esittäneet sinnikkäästi vaihtoehtoja henkilöstövähennyksille. Kiitämme heitä sekä seurakunnan päätöksentekijöitä siitä, että säästöjen henkilöstövaikutukset ovat...

The post Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Evankelis–luterilaisen kirkon historian suurimpien yt-neuvottelujen päätteeksi vähennetään 45 henkilötyövuotta – JUKO toivoo kirkon yt-lain pikaista valmistumista appeared first on Akava.

09.09.2022 14:48