Uutisia

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian uudet palkkasuositukset julkistettu: sosiaalityöntekijän ja sosionomin suosituspalkat alkavat 3500–4100 eurosta

– Palkkasuositusten päivitys oli tarpeen, koska edelliset olivat jo kahden vuoden takaa. Suositukset on tehty käyttäen apuna Talentian uutta sosiaali- ja varhaiskasvatusalan jäsenistön palkkakyselyä, kertoo neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa Talentiasta. Myös palkkasuosituksen rakennetta muutettiin vastaamaan useissa kunnissa nykyään käytössä olevaa organisaatiorakennetta ja johtotehtäviä. Mukana ovat myös ensikertaa tehtävät, joissa toimitaan ylemmällä...

The post Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian uudet palkkasuositukset julkistettu: sosiaalityöntekijän ja sosionomin suosituspalkat alkavat 3500–4100 eurosta appeared first on Akava.

18.06.2021 09:35

Työpaikkailmoitus: Tieteentekijät hakee oikeustieteen ylioppilasta määräaikaiseen työsuhteeseen

Tieteentekijät on akavalainen yliopisto- ja tutkimussektorin suurin ammattiliitto. Etsimme ammattitaitoiseen ja energiseen tiimiimme oikeustieteen opiskelijaa avustamaan seuraavan  työehtosopimusneuvottelukierroksen ajaksi työoikeudellisessa jäsenneuvonnassa ja tieteentekijöiden edunvalvonnan tehtävissä, sekä muissa mahdollisissa edunvalvontatiimin avustavissa tehtävissä. Hakemallamme henkilöllä on vähintään kaksi vuotta oikeustieteen opintoja takana ja työoikeuden perusopinnot suoritettuna. Olet reipas ja oma-aloitteinen sekä kiinnostunut työoikeudesta...

The post Työpaikkailmoitus: Tieteentekijät hakee oikeustieteen ylioppilasta määräaikaiseen työsuhteeseen appeared first on Akava.

16.06.2021 15:01

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Varhaiskasvatuslakiin esitetään kopiota perusopetuslain virheistä

Jos yleinen tuki ei riittäisi, sitä pitäisi tehostaa. Jos tehostaminenkaan ei riittäisi, lapselle pitäisi tehdä erityisen tuen päätös. OAJ ei kannata tällaista mallia varhaiskasvatuslain muuttamiseksi. – Esitys toisi nyt perusopetuksesta tutun sekasotkun varhaiskasvatukseen. Lakiin esitetään kolmiportaista tukea, mutta tuen portaiden välinen ero on täysin epäselvä eikä lapselle säädetä oikeutta mihinkään...

The post Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Varhaiskasvatuslakiin esitetään kopiota perusopetuslain virheistä appeared first on Akava.

11.06.2021 12:09

Suomen Hammaslääkäriliitto: Suunterveyden eriarvoisuus pitää ratkaista

Vaikka nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä takaa tarvittavan hoidon koko väestölle tasa-arvoisesti, suun terveydenhuolto on jäänyt osittain tämän mallin ulkopuolelle. Aikuisväestölle ei edelleenkään ole tarjolla kattavia ja riittäviä suun terveydenhuollon palveluita. Seuraukset näkyvät suomalaisten suista. Vaikka suunterveys on väestötasolla parantunut, suun sairaudet ovat kasautuneet sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa oleville. Suunterveydessä ja sen hoidossa on...

The post Suomen Hammaslääkäriliitto: Suunterveyden eriarvoisuus pitää ratkaista appeared first on Akava.

11.06.2021 12:04

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO hyväksyi kunta-alan sopimusmuutokset: SOTE-sopimus ja opettajasopimuksen laajennus voimaan syyskuussa

Kyse on teknisistä ratkaisuista, jotka eivät sisällä varsinaisia muutoksia työehtoihin. SOTE-sopimuksen lopullinen hyväksyminen edellyttää, että kaikki kunta-alan pääsopijajärjestöt hyväksyvät saman kokonaisuuden. Yhteensä muutokset koskevat lähes 200 000:ta kuntien palkansaajaa: heistä noin 170 000 työskentelee sosiaali- ja terveysalalla. JUKOn edustamat kuntien lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit pysyvät jatkossakin omassa Lääkärisopimuksessaan. JUKOn hallituksen...

The post Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO hyväksyi kunta-alan sopimusmuutokset: SOTE-sopimus ja opettajasopimuksen laajennus voimaan syyskuussa appeared first on Akava.

07.06.2021 17:18

Suomen Hammaslääkäriliitto: Koronakriisin kasvattama hoitovelka ja työpaine kuormittavat hammaslääkäreitä

Suun terveydenhuolto on toiminut epidemian aiheuttamassa lisäpaineessa ja suunterveyden jo ennestään iso hoitovelka on pelkästään yhden vuoden aikana kasvanut noin 1,3 miljoonan potilaskäynnin verran. Hammaslääkäriliiton mukaan tilanne alkaa olla monilla suun terveydenhuollon työpaikoilla jo kestämätön ja ongelmat vaativat nopeaa ratkaisua. – Korona-aikana hammaslääkärien huoli potilas- ja työturvallisuudesta on ollut jatkuvaa....

The post Suomen Hammaslääkäriliitto: Koronakriisin kasvattama hoitovelka ja työpaine kuormittavat hammaslääkäreitä appeared first on Akava.

07.06.2021 17:13

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Neuvottelutulos varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön sopimusalasiirron yksityiskohdista syntyi 1. kesäkuuta

JUKOn hallitus käsittelee neuvottelutuloksen maanantaina 7. kesäkuuta. Sopimusalasiirrosta työmarkkinajärjestöt sopivat kevään 2020 virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa. Nyt saavutettu neuvottelutulos koskee siirron yksityiskohtia. Sopimussiirto vahvistaa varhaiskasvatuksen opettajien aseman merkittävänä osana opetusalaa. Siirto tulee voimaan 1. syyskuuta. Jos järjestöt eivät sovi toisin, KVTES-sopimusta noudatetaan 31. joulukuuta 2022 saakka. Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 2.6.2021.

The post Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Neuvottelutulos varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön sopimusalasiirron yksityiskohdista syntyi 1. kesäkuuta appeared first on Akava.

04.06.2021 16:43

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: JUKOn hallitus päättää 7. kesäkuuta, hyväksyykö se uuden SOTE-sopimuksen

Kunta-alan palkansaajien pääsopijajärjestöt JUKO, Sote, Julkisen alan unioni JAU ja KT Kuntatyönantajat sopivat kevään 2020 työmarkkinakierroksella, että ne neuvottelevat sote-alan ammattilaisille kokonaan oman työ- ja virkaehtosopimuksen. Sopimus mahdollistaa jukolaisten sote-ammattiryhmien työehtojen kehittämisen työn erityispiirteiden edellyttämällä tavalla. Jos kaikki pääsopijajärjestöt ja KT hyväksyvät sopimuksen, sen varsinaisesta sisällöstä neuvotellaan tulevana syksynä. SOTE-sopimus...

The post Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: JUKOn hallitus päättää 7. kesäkuuta, hyväksyykö se uuden SOTE-sopimuksen appeared first on Akava.

04.06.2021 16:40

Suomen Hammaslääkäriliitto: Suun terveydenhuollon palvelut tulee turvata sote-uudistuksessa

Suun terveydenhuolto on osa sote -kokonaisuutta. Ongelmana on kuitenkin jo pitkään ollut suun terveydenhuollon palvelujärjestelmän aliresursointi ja töiden epätasainen jakautuminen julkisen ja yksityisen sektorin kesken. – Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee saada vihdoin maaliin, jotta sote-palveluita ja suun terveydenhuoltoa sen osana päästään kehittämään. Perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta uudistuksen etenemiseen on nyt...

The post Suomen Hammaslääkäriliitto: Suun terveydenhuollon palvelut tulee turvata sote-uudistuksessa appeared first on Akava.

02.06.2021 17:04

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ jätti kantelun Opetushallituksen toimista – tukea tarvitsevia oppilaita jää heitteille

OAJ haluaa selvittää oikeusasiamiehelle jättämänsä kantelun avulla, onko OPH toiminut lain mukaan oikein, kun se ei ole selkeästi ohjeistanut, mitä erityiseen tukeen kuuluva erityisopetus tarkoittaa käytännössä. OAJ:n mielestä OPH on laiminlyönyt laissa olevan määräys- ja ohjaamisvelvollisuutensa. Selkeiden määräysten ja ohjeiden puuttumisen vuoksi tuhannet erityisen tuen oppilaat eri puolilla maata ovat...

The post Opetusalan Ammattijärjestö OAJ jätti kantelun Opetushallituksen toimista – tukea tarvitsevia oppilaita jää heitteille appeared first on Akava.

01.06.2021 17:18