Digiröntgen nopeuttaa tarkastuksia

Kiwa Inspectan porukka saapuu paikalle, kun ydinvoimalalle tehdään määräaikaistarkastus. Teollisuuspalveluiden muita tarkastuskohteita ovat esimerkiksi pumput, turbiinit ja kattilalaitosten putkistot. Inspecta on Insinööriliiton 100-vuotisjuhlavuoden toinen pääyhteistyökumppani.

Teollisuuspalveluissa rikkomattoman aineenkoestuksen eli NDT-testauksen tiimissä työskentelee Inspectan Tampereen toimistolla hiukan yli kymmenen henkeä.

Tiimin tarkastuskohteiden kirjo yltää oluthanoista ja bensamittareista laajoihin laitteistoihin kuten ydinvoimaloiden putkistoihin.

– Käytännössä rikkomatonta eli NDT-mittausta ei opita koulunpenkillä vaan koulutus ja pätevöityminen tapahtuu firmaan tultua kursseilla ja pätevyys haetaan sertifiointikeskukselta, aluepäällikkö Janne Pirilä kertoo.

Käytäntö opettaa

Rikkomattomassa testauksessa käytössä on useita eri menetelmiä, kuten kohteen visuaalista tarkastusta sekä ultraääneen ja röntgeniin perustuvaa tarkastusta.

Hyväksi testaajaksi voi Pirilän mukaan periaatteessa kehittyä vaikka pelkältä lukiopohjalta, mutta tekninen koulutus antaa hyvän pohjan ja syvemmän ymmärryksen itse mittaamiseen.

Esimerkiksi hitsausmenetelmien tunteminen on tarkastajalle eduksi.

– Myös matemaattista ajattelukykyä tarvitaan varsinkin ultraääntä ja röntgeniä käyttävissä testauksissa, sillä esimerkiksi äänen eteneminen aineessa perustuu matemaattisiin malleihin.

Pätevöityminen eri tarkastusmenetelmiin vie eri ajan.

– Visuaalisiin menetelmiin pätevöityminen voidaan saavuttaa noin vuodessa, mutta esimerkiksi pätevöityminen röntgentutkimuksiin vie kahdesta kolmeen vuotta.

– Kaikissa menetelmissä varsinainen oppiminen tapahtuu parhaiten käytännön tehtävissä, Pirilä kertoo.

Määräaikaistarkastukset työllistävät

Kiwa Inspectan Tampereen toimiston asiakkaita löytyy todella monelta toimialalta, mikä tuo Pirilän mukaan tasaisuutta kysyntään.

– Mittausten ja tarkastusten tarvetta voidaan melko hyvin ennustaa. Esimerkiksi lakisääteiset vuositarkastukset paineastioille ovat NDT-testaajille tyypillisiä kohteita ja niiden ajankohta on yleensä etukäteen tiedossa.

Isojen laitosten lisäksi Inspectan tarkastuskohteina voi olla vaikkapa yksittäisiä koneenosia pajalla. Pienet muutaman tunnin kestävät testaukset saattavat tulla tilaukseen yllättäen, mutta ne pyritään kyllä aina hoitamaan.

– Esimerkiksi tällä hetkellä toimisto on aika tyhjänä suuren osan porukasta ollessa Olkiluodon seisokin tarkastuksissa, mutta on täällä muutama kaveri, joka pystyy lähtemään lyhyelläkin varoitusajalla kohteeseen.

Pahoja paikkoja

Testaajien työ on vaihtelevaa, ja myös työn olosuhteet saattavat vaihdella paljonkin kohteesta riippuen. Aina kohteet eivät ole helppoja.

– Osa töistämme tehdään voimalaitoksissa ja kattilalaitoksissa, joissa voi olla korkeita tai ahtaita paikkoja, likaista tai kuumaa.

Pienistä tarkastuskohteista mittaaja selviää yleensä yksin. Röntgentutkimukset tehdään vähintään kahden tarkastajan voimin.

– Voimalaitoksen seisokin aikaiseen tarkastukseen lähtee tyypillisesti kymmenestä kahteenkymmeneen mittaajaa.

Testaajille kertyy matkapäiviä, joiden määrää ei aina etukäteen tarkkaan voida arvioida.

– Mittaustuloksista ja löydetyistä ongelmista riippuen kohteessa vietettävä aika saattaa venyä, Pirilä sanoo.

Röntgenkuva läppärille

Inspectan Tampereen toimistolla käytetään yhä enemmän digitaalista röntgenkuvausta, joka on menetelmänä yleistynyt viimeisten vuosien aikana.

Käytettävät laitteet hankitaan pääasiassa ulkomailta. Digitaalisessa röntgenissä kuvattava kohde näkyy suoraan tietokoneen näytöllä.

– Tarkistettavasta kohteesta saadaan heti paikan päällä tehtyä arvio eikä tarvitse lähteä muualle kehittämään kuvaa. Tämä on eduksi hektisissä tilanteissa, Pirilä sanoo.

Digitaalisen röntgenin käyttömahdollisuudet ovat Pirilän mukaan monet.

– Esimerkiksi käyttövesiputkistoista voidaan kartoittaa syöpymiset ja korroosiot ja arvioida putkistojen käyttöikää nopeasti paikan päällä.

Teksti: Arto Kotilainen Kuva: Kiwa Inspecta

Muut artikkelit