Paikallinen sopiminen korostaa järjestäytymisen merkitystä

Tampereen Insinöörien Työelämätiimi järjesti henkilöstöedustajille suunnatun info- ja keskustelutilaisuuden paikallisesta sopimisesta sekä etätöihin liittyvistä kysymyksistä. Tilaisuus suunnattiin niille Tampereen Insinöörien jäsenille, jotka toimivat henkilöstöedustajina yrityksissä, valtiolla tai kunnissa. Tilaisuus järjestettiin etäyhteydellä Teams-kokousalustalla 13.4.2021. Alustajaksi ja keskustelun herättelijäksi olimme pyytäneet ja saimme Insinööriliitosta edunvalvontajohtaja Petteri Oksan.

Paikallinen sopiminen ja tuleva TES-neuvottelukierros herätti paljon keskustelua, erityisesti se miten Teknologiateollisuus ry:n ilmoitus irtautua TES-sopimuksista ja neuvotteluista mahdollisesti vaikuttaa. Tässä vaiheessa ei ole vielä juurikaan tietoa tuon ilmoituksen vaikutuksista, mutta selvää on järjestäytymisen merkityksen kasvu. Työehtoihin liittyviä asioita säädellään lainsäädännöllä, työehtosopimuksilla ja työsopimuksilla. Työehtoja määritteleviä lakeja ovat mm. työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Kaikkien työehtojen määrittely lakiteitse on erittäin raskas järjestelmä ja pitkä tie huomioida minimiehdot mitä paikallisella sopimisella ei saa alittaa. Tällä hetkellä useat työsuhteiden ehdot ovat sellaisia, että niitä ei ole lainsäädännössä ollenkaan tai ne ovat paremmalla tasolla kuin lainsäädännössä. Esimerkiksi palkkoja korotetaan sopimuksissa sovittavalla tavalla. Muita tämäntyyppisiä työsuhteen ehtoja ovat mm. lomarahat, palkallinen äitiys- ja isyysvapaa, pidemmät palkalliset sairauslomat ja vapaalla matkustamisen korvaus. Siksi alakohtaiset TES-sopimukset ja niistä neuvottelut ovat hyvä ja kattava järjestelmä huomioida kunkin alan muutoksia sekä kehitystä.

Kävimme läpi myös etätöitä ja niihin liittyviä huomioita ja kokemuksia. Etätyötähän on työ, jota tehdään muualla kuin varsinaisella työnsuorituspaikalla. Oleellista on, että ollaan työnantajan käytettävissä. Lähtökohtaisesti etätyötä sääntelee sama lainsäädäntö kuin muutakin työtä. Työnantajalla on velvollisuus seurata työaikaa myös etätöissä mikä ei tunnu olevan useinkaan itsestään selvää. Yksi merkittävä asia etätöissä on myös vakuutusturva, sillä työnantajan vakuutus ilman lisäturvaa on voimassa vain työaikana eikä esimerkiksi kahvin haun aikana kotona työskennellessä ja silloin mahdollisesti kompastuessa sekä loukkaantuessa. Suositeltavaa onkin tehdä kattava etätyösopimus etätyöskentelystä.

Lisätietoja: Tampereen Insinöörit ry:n työmarkkinatoiminnasta vastaava varapuheenjohtaja Mikko T. Niemi p. 050 558 8957.

Teksti: Mikko T. Niemi
Kuva: Insinööriliitto, kuvassa Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa