Luotto pelaa

Tuomo Kinnunen valittiin M-Filesin historian ensimmäiseksi luottamushenkilöksi. Tehtävässään hän on päässyt omasta mielestään yllättävän helpolla, sillä kun yrityksessä on asiat kunnossa, voivat työntekijät hyvin eikä ristiriitoja synny.

Tamperelainen tiedonhallintaohjelmistoja kehittävä ja myyvä M-Files on kasvanut tasaiseen tahtiin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee 430 henkilöä Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Englannissa, Ranskassa, Kanadassa, Australiassa ja Saksassa. M-Filesin pääkonttori sijaitsee Hervannassa. Tampereen toimipisteessä on tällä hetkellä 250 työntekijää ja rekrytointi on käynnissä lähes koko ajan.

Vuonna 2016 M-Filesin henkilöstön keskuudesta valittiin yrityksen historian ensimmäinen luottamushenkilö. Vaalien perusteella tehtävään valittiin Tuomo Kinnunen.

Rakkaudesta lajiin

Tuomo ei ennen M-Filesin pestiään ole ollut mukana luottamushenkilötoiminnassa. Häntä kuitenkin on aina kiinnostanut työlakiin sekä työehtosopimuksiin liittyvät asiat.
– Eräässä kesätyöpaikassani huomasin, että kesätyötekijöille ei jostain syystä myönnetty erästä työetua, joka mielestäni heille olisi kuulunut. Kysyin asiasta johdolta, ja kerroin, että sopimuksen mukaan etuus kuuluu kaikille työntekijöille.  Aluksi johto oli sitä mieltä, että näin ei ole, mutta asia selvitettiin, ja sen jälkeen myös kesätyöntekijät saivat kyseisen edun.

Kun M-Filesillä alettiin keskustella luottamushenkilön valitsemisesta henkilöstölle, päätti Tuomo lähteä mukaan.
– Ajattelin, että kasvavassa firmassa ei ainakaan ihan heti ole tulossa YT-neuvotteluita. Luottamushenkilöllä on mahdollisuus auttaa muita erilaisissa ongelmissa. Se oikeastaan houkutteli lähtemään mukaan toimintaan.

Tukena työpaikalla

– Itse näen luottamushenkilön tehtävän olevan työpaikoilla työntekijöille tuki ja turva. Jos työntekijälle tulee joku asia eteen, johon halutaan selvyys, tiedetään että työntekijöiden keskuudessa on tämä tietty henkilö, joka osaa vastata kysymykseen.

Itse Tuomo on ollut todella tyytyväinen liiton aloitteleville luottamushenkilöille tarjoamiin koulutuksiin. Niissä uusille luotoille annetaan kattava tietopaketti laeista ja TES:iin liittyvissä asioista. Lisäksi Tuomo kertoo tutustuneensa koulutuksissa liiton eri alojen asiantuntijoihin, joihin hän on ollut yhteydessä, mikäli on tarvinnut apua joihinkin kysymyksiin tai asioihin.

Tukea ja apua Tuomo kertoo saaneensa myös M-Filesin sisältä.
– Täällä on henkilöitä, jotka ovat olleet aikaisemmin luottamushenkilöhommissa mukana. Heiltä olen saanut apua ja neuvoja. Meillä on M-Filesillä siitä hyvä tilanne, että täällä pystyy keskustelemaan oikeastaan kenen tahansa kanssa, jos on ollut jotain kysyttävää. Oli kyseessä sitten toimitusjohtaja tai HR:n edustaja tai ketä tahansa. Aina pystyy keskustelemaan, että miten tällaisen asian kuuluisi olla, ja joka kerta asioista ollaan päästy yhteisymmärrykseen.

Tehtävänä tiedonvälittäminen

Pääasiallisesti luottamushenkilöiden tehtäviksi katsotaan yt-neuvotteluissa työntekijöiden edustajana toimiminen. Kuitenkin on hyvä muistaa, että luottamushenkilön rooli on paljon muutakin.
– Meillä M-Filesillä ei ole kertaakaan ollut YT-neuvotteluita, Tuomo kertoo ja jatkaa,
– Sen vuoksi minun tehtäväni on ollut esimerkiksi katsoa, että työntekijöillä on kaikki hyvin ja kuunnella, jos jollain on ollut jotain kehitysideoita tai asioita mielessä.

Kinnusen mukaan kahden vuoden aikana luottamushenkilön läsnäoloon työpaikalla on totuttu niin työntekijöiden kuin työnantajankin puolelta.
– Aluksi huomasin sen, että kun aikaisemmin työpaikalla ei ole ollut luottamushenkilöä, niin työntekijät eivät välttämättä osanneet hyödyntää minun asiantuntijuuttani. Sama tilanne oli hieman yrityksenkin kannalta, aluksi muistutin, että asioista kannattaa kertoa myös minulle.
– Nyt kuitenkin tilanne on jo toinen. Informaation kulkemisesta työntekijöiltä yritykseen ja yrityksestä työntekijöille minun kauttani on tullut normaali prosessi.

Panostusta työhyvinvointiin

M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalon mukaan luottamushenkilön pestaaminen yritykseen on panostusta työyhteisön hyvinvointiin.
– Tehtaissa laitteet ja koneet tekevät tuotoksen, ja tuotos syntyy aina, oli hyvä tai huono päivä. Mutta asiantuntijaorganisaatioissa lopputuotteen tekevät ihmiset. Ja siihen, miten hyvin ihmiset tekevät töitä riippuu siitä, miten hyvin ihmiset organisaatiossa voivat ja miten motivoituneita he ovat. Siksi henkilöstön hyvinvointiin, johtamiseen ja yrityskulttuuriin panostaminen on yrityksen kannalta kaikki kaikessa.

Luottamushenkilönä Tuomo toimii luonnollisena linkkinä työntekijöiden ja esimiesten välisessä yhteistyössä.
– Tuomon kanssa työskentely on ollut tosi hienoa sen vuoksi, että me pohditaan yhdessä missä me menemme ja mitä me teemme. Koen, että meillä on ollut yhteinen tavoite, sillä mietimme yhdessä, miten voisimme parantaa työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä.

Konkreettisia muutoksia työympäristöön

Luottamushenkilön roolista työyhteisössä liikkuu monenlaisia käsityksiä, kuvitelmia ja mielikuvia. Negatiivisimmillaan luottamushenkilö voidaan nähdä johdon ”vakoojana”, joka kiertelee työpaikalla ja raportoi mitä työntekijät tekevät ja ajattelevat. Tämä ei kuitenkaan kuulu luottamushenkilön toimenkuvaan.

Tuomo näkee roolinsa auttajana, jonka päämäärä on edesauttaa hyvää työilmapiiriä.
– Tässä muutaman vuoden aikana on tullut eteen tilanteita, joissa olen nähnyt, että jotkut asiat kaipaisivat parannusta. Olen sitten sopivassa asiayhteydessä nostanut aiheen esiin johdolle tai muille työyhteisössä asioista huolta pitäville. Olen myös huomannut, että harvoin käy niin, että ihmiset itse tulevat erikseen minulta pyytämään asioita. Täytyy osata lukea rivien välistä, että täytyisi olla näin tai näin, niin ihmiset viihtyisivät paremmin.

– Meillä on esimerkiksi muutettu muutamia palkkamalleja sen vuoksi, että henkilöt olisivat työyhteisöönsä tyytyväisempiä. Työhyvinvointiin vaikuttaa myös se, ettei tarvitse koko ajan painaa eteenpäin sata lasissa, vaan välillä pystyy pikkuisen hengähtämään ja miettimään asioita eteenpäin.

Teksti ja kuva: Terhi Viianen