3500:lle Tampereen Insinöörien jäsenelle työehtosopimus

Teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietotekniikan palvelualojen ylemmät toimihenkilöt saivat työehtosopimuksen 2.1.2022. Näiden työehtosopimusten piiriin kuuluu niiden yleissitovuudesta riippuen yli satatuhatta henkilöä, joista noin 3500 on Tampereen Insinöörien jäseniä. 

Sopimusratkaisujen luonnehditaan tapahtuneen poikkeuksellisen vaikeassa työmarkkinatilanteessa yli kolmen kuukauden neuvottelujen jälkeen. Tietotekniikan palvelualan sopimuksen hyväksyi myös Tietoala ry.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa tehdyt sopimukset ovat kestoltaan 1 + 1 vuotta. Ensimmäisen vuoden palkankorotukset ovat kustannusvaikutukseltaan 1,8 prosenttia, toisen vuoden ratkaisusta sovitaan ensi syksynä. Palkkaratkaisusta 0,9 prosenttiyksikköä on yleiskorotusta. Neuvottelujen alussa työnantaja ei hyväksynyt yleiskorotusta lainkaan. Se olisi jättänyt osan ylemmistä toimihenkilöistä kokonaan ilman palkankorotusta.

Perälauta sisältyy sopimuksiin

Palkankorotuksista voidaan sopia paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Paikallisissa neuvotteluissa voidaan sopia palkantarkistusten suuruudesta, ajankohdasta ja toteutustavasta. Paikallinen palkkaratkaisu on vaihtoehto molempina sopimusvuosina.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen ns. perälaudan mukaisesti. Perälaudassa on kaksi eri vaihtoehtoa, joista valitaan yrityskohtaisesti sopimalla toinen. Jos yhteistä näkemystä perälaudasta ei yrityksessä löydy niin työnantaja korottaa palkkoja yrityksessä noudatettavan palkkapolitiikan mukaisesti 1,8 prosentin suuruisella palkkapotilla 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Palkkapotista puolet eli 0,9 prosenttia suunnataan jokaiselle henkilölle ja 0,9 prosenttia jaetaan työnantajan osoittamana eränä.

Loppuvaiheen neuvottelut koskivat palkkaratkaisua, sillä osapuolet olivat sopineet aiemmin sopimusten tekstimuutoksista. Eniten muutoksia tuli tietotekniikan palvelualan sopimukseen.

YTN:n, Insinööriliiton ja TI:n puheenjohtajat tyytyväisiä

YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki arvioi YTN:n jäsenkunnan kannalta merkittävimmän asian sopimuksissa olevan juuri yleiskorotuksen säilyminen osana palkkaratkaisua.

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo korostaa sitä, että teknologiateollisuudessa saatiin sopimukset yli puolelle niistä henkilöistä, joita Teknologiateollisuuden työnantajat ry edustaa eli voidaan puhua päänavauksesta työmarkkinoilla. Insinööriliiton jäsenistä sopimusten piirissä on yli 35.000 jäsentä.

Tampereen Insinöörien puheenjohtaja Erkki Salonen luonnehtii palkkaratkaisua tyydyttäväksi ja yleiskorotuksen jatkumista tärkeäksi osaksi sopimuksia.

Teknologiateollisuuden tiedote painottaa myös sopimuksen historiallista merkitystä. Työnantajapuolen neuvotteluja vetänyt johtaja Anne Somer toteaa ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmän olevan teknologiateollisuudessa suuri ja sen vuoksi YTN:n kanssa tehty päänavaus on merkittävä ja monessa mielessä myös historiallinen. Somer luonnehtii neuvotteluja rakentaviksi ja toteaa sopimusten syntyneen neuvotellen ilman lakonuhkia.

 

teksti: Jyrki Koskinen

 

 

 

 

 

Muut artikkelit