Muista urasi määräaikaishuolto

Jouni Röksä aloitti Insinööriliiton koulutuspäällikkönä maaliskuussa 2018. Hän vastaa Insinööriliitossa koulutus- ja urapalveluista ja hänen missionaan on jäsenten auttaminen, oli sitten kyse työnhausta tai ammattitaidon kehittämisestä.

Tampereen Insinöörit, Insinööriliitto ja Uratehdas järjestävät useita osaamisen kehittämistä ja työnhakua edistäviä koulutuksia syyskaudella niin työssä oleville kuin työttömille henkilöille.

Työttömyys vähentynyt

Pirkanmaalaisista Insinööriliiton jäsenistä jo selvästi vajaa 5 % on työttömänä, Insinööriliiton koulutuspäällikkö Jouni Röksä kertoo. Työttömyys on vähentynyt vuoden sisällä. Myös lomautusilmiö on nykyään kasvukeskuksissa harvinainen verrattaessa vuosiin 2008 – 2015.

Työnhaku tänään

Työnhakemisen laatutaso ja vaatimukset ovat nousseet. Työnhakua aloittavan henkilön kannattaa treenata ensin työnhakutaidot kuntoon, Röksä suosittelee.

Röksän mukaan yleinen ongelma työnhakijoilla on, että ansioluettelo on tehty valmiille pohjalle, joka vanhentui 15 vuotta sitten. Tyypillinen virhe on jättää aiempien tehtävien sisältö konkretisoimatta ja vaieta omista saavutuksista.

– Insinööriliitosta saa uusimmat ansioluettelopohjat, joihin kannattaa tutustua. Tarjolla on myös uraohjausta ja neuvontaa työnhakuun.

­Toinen työnhakijan virhe on Röksän mukaan olettaa, että ”kyllä headhunterit minut löytää”. Hyvä ansioluettelo ja LinkedIn-profiili toimivat sisäänheittäjinä ja niillä työnhakija löydetään verkossa. Valtaosaa työpaikoista ei koskaan julkaista tai ne julkaistaan vain rajatulle joukolle. Verkossa näkymätön työnhakija ei rekrytoijan haaviin osu.

Suunnitelmallisuus, tehokkuus ja taito ovat avainsanoja uutta työtä haettaessa, Röksä korostaa.

– Tehokkaassa työnhaussa käytetään kaikkia työnhaun keinoja: Headhunterit, vuokrafirmat, messut, suorahakuyritykset, oma verkosto, LinkedIn jne. Keinojen ketjuttaminen pidentää turhaan työnhakua.

Oman uran määräaikaishuolto

Työssä olevan insinöörin on hyvänä aikana helppo tehdä itselleen karhunpalvelus ja tuudittautua siihen, että töitä ei tarvitse hakea, eikä kouluttautumiseen kannata tuhlata aikaa. Jouni Röksä vertaa uraa autoon: Jos sitä ei huolla, se ruostuu. Röksä vinkkaa myös tarkistamaan oman työmarkkina-arvon 2-3 vuoden välein ja kokeilemaan tuleeko kutsu haastatteluun.

– Samoin kannattaa peilata miten työnantajalla menee. Jos kilpailijat kasvavat ja menestyvät ohi oman työnantajan, se on vinkki – suorastaan huutomerkki parasta ennen päiväyksen ohittamisesta.

– Päivitä ansioluettelo säännöllisesti, vaikka et hakisikaan töitä. Määräaikaishuoltoon kuuluu myös oman osaamisen kehittymisen tunnistaminen.

Sinä itse pidät osaamisestasi huolta

Röksä kertoo, että Suomessa 2/3 yrityksistä kehittää henkilöstöä säännöllisesti.

– Olit tällaisessa yrityksessä töissä tai et, vastuu osaamisesi kehittämisestä on sinulla itselläsi. Ota puheeksi, vaadi, ehdota ja jos ei muuten onnistu, niin hoida homma itse. Kehitä osaamistasi siihen suuntaan mitä alalla tarvitaan jatkossa.

– Irtisanominen tai työn loppuminen ei hävitä ammattitaitoasi, vaan voit hyödyntää sitä muualla.

Verkon kautta voi suorittaa maksuttomia ja tasokkaita sertifikaatteja mm. kielistä ja projektiosaamisesta. Myös työssä oppimista voi todentaa esim. portfoliolla tai dokumentoimalla palautetta. On myös koulutuksia, joissa suorittamisen voi tehdä ilman pakollista opiskelua. Työttömille on tarjolla muuntokoulutusta.

Aktiivimallin vaatimukset

Aktiivimalli ja muut keinot, joilla pyritään vähentämään työttömyyden kuluja yhteiskunnalle, vaativat Jouni Röksän mukaan paljon huumoria.

– Kaikki esimerkit Pohjoismaista näyttävät, että kannustamalla saadaan tuloksia. Suomessa tehtiin päinvastoin.

Aktiivimalliin odotettiin jo alkusyksyksi muutosta, jolla Insinööriliiton ja Uratehtaan koulutukset sisältyisivät malliin. Nyt näyttää siltä, että muutos viivästyy reilusti päätöksentekoruuhkan takia. Kun muutos saadaan, Insinööriliitto huolehtii, että jokainen työtön pystyy hyödyntämään liiton valmennuksia uuden asetuksen niin salliessa, Röksä lupaa. Insinööriliittoa kiinnostavat muutkin kasvupoliittiset työvoimapalvelut ja niiden järjestäminen.

Teksti: Tiina Keskinen