Edustajakokouksessa soi Syksyn sävel

Tampereen Insinöörit ry:n hallitus teki Insinööriliiton edustajakokoukselle Helsingissä marraskuussa esityksen koko Insinööriliiton jäsenistöä koskevasta jäsenmaksualennuksesta. Hiljaisuudessa eteenpäin viety projekti oli nimeltään Syksyn sävel. 

Tampereen Insinöörien toinen varapuheenjohtaja Aija Karelo kertoo projekti Syksyn sävelen käynnistyneen jo vuoden 2020 loppupuolella. Sysäys jäsenmaksualennukseen lähti huomiosta, että Insinööriliiton tase oli viime vuosina noussut huomattavasti, ja tästä syystä liitolla on ollut enemmän rahaa käytössään kuin aikaisempina vuosina. Erityisesti vuoden 2020 kannalta merkittävästi plussan puolelle menneen taseen syy oli korona. Pandemian vuoksi liitto ei pystynyt toteuttamaan normaalia määrää jäsentapahtumia ja muita palveluita, joita aikaisempina vuosina on tarjottu.


– Tampereen Insinöörien hallituksessa on oikeastaan jo useampaan otteeseen viime vuosina pohdittu sitä, pitäisikö Insinööriliiton jäsenmaksua pienentää, mikä olisi oikea jäsenmaksun taso ja millaista hyötyä jäsenen jäsenmaksulleen olisi saatava, Aija Karelo selvittää Syksyn sävelen taustaa. 

Taustalla tarkka selvitystyö

Syksyn säveltä valmisteltiin Tampereen Insinöörien hallituksessa kaikessa hiljaisuudessa ja huolella noin vuoden verran.
– Emme tahtoneet viedä asiaa eteenpäin hätäillen niin, että muutamassa viikossa olisimme kasanneet aloitteen ja vieneet sen sitten käsittelyyn. Halusimme tarpeeksi aikaa siihen, että keräsimme Insinööriliiton talouden tilasta tietoa niin, että perustelut olisivat hyvät. 

TI:n hallituksen jäsenistä kerääntyi pienempi työryhmä, joka kävi läpi Insinööriliiton aikaisempien vuosien edustajakokouksien materiaaleja, yhdistyksen budjetteja sekä toteumia. Näitten perusteella tehtiin tarpeelliset johtopäätökset ja laskelmat.

Alennus järkevillä perusteilla

Työryhmän tekemät laskelmat näyttivät Karelon mukaan sellaisilta, että Insinööriliiton jäsenmaksujen alentaminen olisi ollut perusteltua
– Halusimme varmistaa sen, että Insinööriliitolla olisi oikeasti varaa alentaa jäsenmaksuja. Emme olisi lähteneet viemään esitystä eteenpäin, jos jäsenmaksuja olisi lähdetty alentamaan vaikka sillä seurauksella, että liiton jäsenilleen tarjoamia palveluita oltaisiin jouduttu karsimaan. 

Esityksen valmisteluaikaan kuului myös luottamuksellinen keskustelu aiheesta muiden jäsenjärjestöjen edustajien kanssa.
– Keskustelun avulla halusimme saada erilaisia näkökulmia asiallemme. Tarkoitus oli myös hieman kartoittaa, löytyisikö muista jäsenjärjestöistä Tampereen Insinöörien esitykselle puoltajia, Karelo kertoo ja jatkaa;
– Kentältä löytyikin varovaisia ”olemme teidän kanssanne samaa mieltä” -tyyppistä kaikua. Tämä antoi meille ennakkonäkymän siihen, ettei edustajakokouksessa äänestystilanteessa oltaisi Tampere vastaan muut jäsenjärjestöt, vaan että sekä puoltava että vastustava kanta saisi kannatusta.  

Ehdotukselle paljon huomiota 

Karelo kertoi yllättyneensä siitä, että Tampereen Insinöörien esitys sai edustajakokouksessa suuremman huomion, kuin mitä yhdistys oli osannut odottaakaan. Esimerkiksi liiton puheenjohtaja Samu Salo nosti esityksen esiin jo kokouksen avauksen yhteydessä. Myös kokouksen aikana Syksyn sävel herätti pitkän ja hartaan keskustelun eri jäsenjärjestöjen edustajien keskuudessa. 

Käytännössä edustajakokouksessa asiakohdan käsittely eteni niin, että ensimmäisenä kokouspäivänä käytiin asian tiimoilta omana asiakohtanaan lähetekeskustelu. Tämän jälkeen myöhemmin samana päivänä kokoontui valiokunta, jossa käsitellään muun muassa yhdistyksen toimintasuunnitelma, budjetti ja jäsenmaksuihin liittyvät asiat. Tällöin keskusteltiin myös TI:n Syksyn sävel -esityksestä. Varsinainen äänestys aiheesta käytiin toisena edustajakokouspäivänä. 

Toisena kokouspäivänä käydyssä äänestyksessä Tampereen Insinöörien ehdotus jäsenmaksualennuksesta hylättiin. 

Tappiosta huolimatta hyvä fiilis

Karelo sanoo esityksen kariutumisesta huolimatta TI:n edustajille jääneen edustajakokouksesta positiiviset ajatukset.
– Tietenkin olisi ollut hienoa, jos esitys olisi mennyt läpi. Mutta meidän päämääränämme oli tietyllä tavalla myös se, että herätimme keskustelua ja saimme ihmiset miettimään sitä, mikä oikeasti on meidän liittomme jäsenten etu. Onko jäsentemme etu se, että liiton varoja käytetään taseen kasvattamiseen vai suoraan jäsenelle itselleen?
– Mielestäni oli todella arvokasta se, että aloitteemme vuoksi käytiin pitkä keskustelu, joka selvästi on herättänyt monia ajatuksia. 

Karelo kertoo Syksyn sävelen vieneen keskustelua Insinööriliiton varallisuudesta eteenpäin. Tiedossa on, että jossain vaiheessa Insinööriliiton edustajakokouksessa tullaan käsittelemään liiton taseen haluttua tasoa. 

Hävitty, muttei kuopattu

Vaikka Tampereen Insinöörien Syksyn sävel -projekti kärsikin edustajakokouksessa tappion, ei yhdistys kuitenkaan jää laakereilleen makoilemaan.
– Tampereen Insinöörit on jo vuosikymmeniä puhunut erilaisten jäsen- ja liittomaksujen suuruudesta ja nyt Syksyn sävelen tapaisia yrityksiä laskea maksujen määrää edustajakokouksissa on tehty useita. En siis menisi sanomaan, että emme enää ikinä nosta asiaa esille TI:n puolelta, Karelo naurahtaa. 

 

Mikä on edustajakokous ja mitä siellä tehdään?

  • Insinööriliiton edustajakokous koostuu puheenjohtajasta ja 72:sta edustajasta. 
  • Pääosa edustajakokouksissa vuosittain käsiteltävistä asioista määritellään Insinööriliiton säännöissä. Edustajakokous päättää esimerkiksi liittomaksun suuruudesta, keskusjärjestöjäsenyydestä, toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja tilinpäätöksestä.
  • Jokainen Insinööriliiton jäsenjärjestö valitsee vuosittain edustajansa Insinööriliiton edustajakokoukseen, joka käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. Insinööriliitto toimii ja vaikuttaa edustajakokouksessa tehtyjen päätösten ja linjausten mukaan. Tampereen Insinöörit ry:llä kokouksissa on viisi edustajaa. 
  • Myös liiton henkilöjäsenet voivat tehdä aloitteita edustajakokouksen käsiteltäväksi oman jäsenjärjestönsä kautta.

 

Teksti: Terhi Viianen, kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Muut artikkelit