Yhteisten asioiden ajaja

Matti Aho on Tampereen Insinöörit ry:n uusi hallituksen jäsen. Pitkän linjan järjestöaktiivi haluaa tehdä TI:n opiskelija- ja nuorjäsentoiminnasta houkuttelevaa ja saada sen kautta yhdistykseen uutta jäsenpohjaa. 

Kysymykseen, kuka ja minkälainen mies hän on, 30-vuotias rakennusinsinööri vastaa pienen miettimisajan jälkeen hymy äänessään:
– Olen kolmen lapsen isä, joka asuu Lempäälässä ja on tällä hetkellä töissä aluemyyntipäällikkönä. Muuten tällainen yhdistystoimintamielinen kaveri, joka haluaa vaikuttaa eri asioihin ja eri paikoissa ja olla tekemässä sen kautta yhteistä hyvää. 

Äänivyöryllä hallitukseen 

Tampereen Insinöörit ry:n valtuuston syyskokouksessa oli jaossa yhdistyksen hallitukseen tulevaan kaksivuotiskauteen avoinna kolme paikkaa ja yksi yksivuotinen hallituspaikka. Näitä paikkoja tavoitteli yhteensä viisi ihmistä. Valinta suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä ja Matti Aho sai vaalissa selvästi eniten ääniä. Näin ollen hänet valittiin 2022–2023 kaudeksi hallituksen uunituoreeksi jäseneksi. 

Äänivyöry yllätti myös itse ehdokkaan.
– Täytyy kyllä myöntää, että yllätyin siitä, miten paljon ääniä sain. Ennen kokousta kyllä ajattelin, että minulla saattaa olla ihan hyvät mahdollisuudet päästä hallitukseen, kun minulla on vastaavasta työstä paljon kokemusta taustalla. En kuitenkaan odottanut, että näin hienosti pystyin itseni puhumaan sisään. Hämmennystä oli, mutta olen iloinen tuloksesta ja ylpeä itsestäni. 

Halu edistää yhteisiä asioita 

Kun puhutaan Matti Ahon kokemuksesta liittotyöstä, on erilaisten luottamustyömeriittien lista hänen kohdallaan vakuuttava.

Kipinä aiheeseen Aholla heräsi jo varhaisessa vaiheessa, kun hän lähti mukaan Suomen Lukiolaisten liiton toimintaan. Oman alueensa piirin hallituksessa toimiessa hän huomasi, että liittotyö on hauskaa ja lisäksi sen ohella saa edistettyä asioita, jotka edesauttavat kaikkien hyvinvointia ja etuja. Yhteisten asioiden parantamisen Aho sanookin olevan yhdistystoiminnassa mielenkiintoisinta antia. 

Päästyään opiskelemaan TAMK:iin Aho päätti hakea heti ensimmäisenä opiskeluvuotenaan opiskelijakunnan hallitukseen ja hän pääsi sisään. Tämän jälkeen Aho on toiminut myös muun muassa oman opiskelijayhdistyksensä hallituksessa sekä TIRO:n hallituksessa. Tuolloin Aho on saanut myös ensimmäisen kosketuksen Tampereen Insinöörit ry:n hallituksen toimintaan, kun hän toimi siellä TIRO:n opiskelijaedustajana. Aho on ollut myös kautena 2018–2019 IOL:n puheenjohtaja 

Nuoret aktiivisiksi

Tammikuussa 2022 käynnistyvässä pestissään TI:n hallituksessa Matti Aho on jo orientoitunut ottamaan vastuulleen yhdistyksen opiskelija- ja nuorjäsentiimin vetämisen. Hänellä on jo ajatus siitä, mitä tiimi-pj:n tehtävässään haluaa ottaa agendalleen.
– Olisi hienoa, jos TIRO:n 12 hengen hallituksesta saataisiin edes kaksi henkilöä kiinnostumaan Tampereen Insinöörien aktiivitoiminnasta. Tavoite on, että TIRO:sta nähtäisiin siirtyminen TI:n toimintaan luontaisena jatkumona.

Aho viittaa useaan otteeseen haastattelun aikana siihen, että mitä enemmän Tampereen Insinööreissä on mukana nuoria aktiiveja ja tekijöitä, sitä luonnollisemmin yhdistyksen toiminnasta saadaan tehtyä vastavalmistuneille ja työelämäänsä aloitteleville insinööreille vetovoimaisempaa. Nuoret vastavalmistuneet insinöörit ovat juuri se ryhmä, joka koetaan haasteelliseksi saada liittymään liittoon ja sen jälkeen myös pysymään jäseninä. 

Kysymykseen, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka Tampereen Insinööreistä tekee nuorille vetovoimaisen ja kiinnostavan Aho vastaa:
– Ne motivaattorit, joilla nuoria on tähän mennessä rekrytoitu mukaan, ovat olleet esimerkiksi työturva ja liiton tuomat työtaisteluedellytykset, niin ne eivät ehkä enää vetoa nuoriin. Tällä hetkellä en osaa suoraan sanoa, mitä nämä nuoria kiinnostavat asiat voisivat olla, mutta näen parhaimpana lääkkeenä tähän sen, että me saamme toimintaan mukaan tarpeeksi monia kiinnostuneita tekijöitä lyömään päät yhteen ja keksimään niitä asioita ja palveluita, joilla me saisimme jengiä liittymään Tampereen Insinööreihin ja ymmärtämään sen toiminnan tärkeyden. 

Verkostoitumisesta lääke? 

Jonkinlaista vainua Aholla kuitenkin on siihen, miten hän ottaa niskalenkkiä työhönsä TI:n hallituksen jäsenenä alkuvuodesta 2022.
– TAMK:ssa on insinööriopiskelijoiden keskuudessa paljon erilaisia TIRO:n alaisia alakerhoja, jotka ovat ainekohtaisia. Tällaisen toiminnan tuominen myös Tampereen Insinööreihin antaisi jonkinlaista pohjaa ja jatkumoa, jossa nuoret voisivat tavata saman alan ihmisiä ja luoda verkostoja ja kontaktipohjaa. 

Myös nuorille insinööreille suunnattuja tapahtumia tullaan jatkamaan. Ahon mukaan tapahtumia opiskelija- ja nuorjäsentiimissä miettimään sillä ajatuksella, että ne olisivat kohderyhmälleen kiinnostavia ja hyödyllisiä. 

Rohkeutta sanoa suoraan 

Koska Aholla on jo aikaisempaa kokemusta TI:n hallituksessa työskentelystä, on hänellä myös jo jonkinlainen odotus siitä, mitä tuleva kaksivuotiskausi tulee pitämään sisällään. Aho tietää myös sen, millaisen hallituslaisen yhdistys hänestä tulee saamaan.
– Uskallan olla mukana toiminnassa, ottaa kantaa asioihin ja tuoda omaa mielipidettäni vahvasti esiin. En tarkoita sitä, että alkaisin kapinoimaan ja haluaisin muuttaa kaikki vanhat ja vakiintuneet toimintatavat. Mutta mikäli tilanne on päällä, niin hallituksen täysipainoisena jäsenenä mielipiteille on oikeasti painoarvoa ja silloin on mahdollisuus myös saada asioita muuttumaan. 

Luontainen taipumus isoihin rooleihin

Aho vaikuttaa olevan liittotyössä kunnianhimoinen ja tosissaan.
– Tässä vuosien myötä olen huomannut, että minulle on tosi luontaista pyrkiä isoihin rooleihin. Jos mietitään sitä, että olisiko Tampereen Insinöörien puheenjohtajuus sellainen, niin ei ehkä heti Erkin (Erkki Salonen, nykyinen puheenjohtaja) jälkeen. Sen mitä TI:n tasolla haluaisin saavuttaa, niin olisin tosi tyytyväinen siihen, että opiskelija- ja nuorjäsentiimi saataisiin sellaiseksi, että sen toiminta tuntuisi aktiiveille mielekkäältä ja johon oikeasti haluttaisiin mukaan. Haluaisin myös opiskelija- ja nuorjäsentiimistä TI:n näkyvimmän tiimin.  

Sen sijaan rooli IL:n hallituksessa kiinnostaa.
– Ollessani IOL:n puheenjohtaja, olin mukana myös IL:n hallituksessa. Koin tuolloin, että se on foorumi, jossa olisi hauskaa jatkaa vielä jossain vaiheessa. Siellä toimiessa minulla oli tunne, että sain vietyä eteenpäin kaikille yhteisesti tärkeitä asioita, selvittää Aho. 

Teksti: Terhi Viianen, Kuva: Santeri Korvenpää