Puheenjohtajan palsta

Kiitos (INSU 4/17)

Seitsemän vuotta sitten, syksyllä 2010, sain puhelun, joka nyt katsoen vaikutti elämääni hyvinkin suuresti. Yksi Tampereen Insinöörien hallituksen jäsen soitti ja sanoi kuulleensa, että toimin kohtuullisen aktiivisena henkilöstön edustajana Nokia Oyj:ssä. Kysyi, olisiko kiinnostusta lähteä TI:n toimintaan mukaan. En tuntenut … Jatka lukemista Kiitos (INSU 4/17) »

Valonpilkahduksia taloudessa (INSU 3/2017)

Tam­pereen seudulla on kuluneen vuo­den aikana tapah­tunut posi­ti­ivi­nen käänne insinöörien työl­lisyys­ti­las­toissa. Vuosi­ta­solla ammat­tikun­tamme työt­tömyys on laskenut eniten juuri meillä Pirkanmaalla. Suunta on oikea myös val­takun­nan tasolla, insinöörien lasken­nalli­nen työt­tömyysaste oli heinäku­ussa 5,4 %. Muu­tos on merkit­tävä, työl­lisyys­ti­lanne oli viimeksi parempi vuonna 2013. Talouden … Jatka lukemista Valonpilkahduksia taloudessa (INSU 3/2017) »

Kesätyöllistä insinööriopiskelija! (INSU 2/2017)

Vaikka tätä kir­joit­taessa, huhtikuun puo­livälissä, räntä lentää ja mieti­tyt­tää, kuinka räntä voi lentääkään, on kesä jo ovella. Säästä riip­pumatta val­taosa nohe­vista insinööri­opiske­li­joista on jo saanut tai ainakin hak­enut kesätöitä. Aikanaan valmis­tu­valle insinöörille on melkoinen etu jatkoa ajatellen, jos hän on … Jatka lukemista Kesätyöllistä insinööriopiskelija! (INSU 2/2017) »