IL:n verkostotoiminta ottaa ensiaskeleitaan – Mahdollisuus vaikuttaa järjestön toimintaan

Mahdollisuus tavata muita insinöörejä erilaisiin ammatillisiin kysymyksiin liittyvien tapahtumien merkeissä. Mahdollisuus lähteä kehittämään Insinööriliiton toimintaa. Insinööriliitto kutsuu kaikki jäsenensä mukaan verkostotoimintaan.

Ajatus verkostoista nojaa Insinööriliiton strategiaan, jossa haluttiin kehitellä uusia tapoja tuottaa jäsenyydelle lisäarvoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkostossa jäsenet voivat itse ideoida ja toteuttaa erilaisia palveluita ja tapahtumia, joita koetaan ammatillisesti tärkeiksi ja hyödyllisiksi. Lisäksi verkostot antavat insinööreille mahdollisuuden tavata ja tutustua kollegoihin niin oman jäsenyhdistyksen alueella kuin maanlaajuisestikin.

– On hyvä, että liitto tarjoaa jäsenilleen myös muunlaisia palveluita, kuin pelkästään edunvalvontaa. Verkostoissa idea on sellainen, että Insinööriliitto mahdollistaa toiminnan ja tarjoaa tukea, mutta muuten ne eivät ole yhteydessä järjestöbyrokratiaan tai valiokuntatoimintaan, kertoo Insinööriliiton kenttä- ja kehityspäällikkö Kalle Kiili.

Asiantuntijuus kiinnostaa

Ensimmäinen Insinööriliiton verkosto sai starttinsa syksyllä 2019, kun Heurekassa järjestettiin asiantuntijaverkoston ensimmäinen seminaari, jossa mm. elinkeinoministeri kertoi, mitä ongelmia insinöörien pitäisi ratkaista lähitulevaisuudessa:

– Heurekassa kokoontuneista jäsenistä muodostui heti kymmenen hengen ryhmä, joka halusi kehittää asiantuntijuuteen liittyvää verkostoa ja sen toimintaa. Tämä ydinryhmä on saanut toiminnan liikkeelle todella hyvin. Tähän mennessä siihen on tullut mukaan yli 260 jäsentä, Kiili kertoo.

Asiantuntijaverkosto on avoin kaikille teknisen taustan omaaville liiton jäsenille ja se tarjoaa keskustelualustan erityisesti syvää insinööriasiantuntijuutta vaativissa kysymyksissä. Verkosto järjesti viimeksi 3.12. kaikille jäsenille avoimen Tekoäly -verkkokeskustelun. Koska koronavuosi toi mukanaan haasteita, jouduttiin fyysisen tapahtumaperinteen starttaaminen siirtämään myöhemmäksi.

Asiantuntijaverkoston lisäksi tällä hetkellä tarjolla on seitsemän muuta verkostoa: ammattilaisten kouluttajien verkosto, joukkueverkosto, myyntiverkosto, työhyvinvointiverkosto, koulutuspoliittinen verkosto, elinkeino- ja yrittäjyyspoliittinen verkosto sekä english-speaking network.

Joukkuetoiminnan uutta starttia odotetaan

Toinen oivallisesti vauhtiin lähtenyt verkosto on ollut joukkueverkosto. Kyseinen verkosto antaa mahdollisuuden perustaa insinööriporukalla omia joukkuelajin harrastusryhmiä, joita Insinööriliitto sponsoroi. Liiton nimissä perustettu porukka voi osallistua minkä tahansa lajin kilpailuun ja tapahtumaan ympäri Suomen. Liitto maksaa tiimin osallistumismaksun ja auttaa tarvittaessa myös joukkueen kokoamisessa. Tuen saamisen ehtona on, että joukkue koostuu liiton jäsenistä ja sen nimissä käytetään Insinööriliittoa.

Kalle Kiili kertoo, että joukkueverkosto lähti käyntiin vauhdikkaasti, mutta kevään aikana poikkeusaika aiheutti sen, että erilaiset urheilutapahtumat peruttiin. Toiveissa on kuitenkin, että toiminta saadaan uudelleen käyntiin, kunhan koronatilanne helpottuu.

Toiminta vielä netissä

Tällä hetkellä yleinen tilanne vaikuttaa siihen, että monien verkostojen toiminta ei ole päässyt käynnistymään ihan sellaisella volyymilla kuin mitä on toivottu. Kaikissa verkostoissa perusajatus ja lähtökohta on siinä, että niitten puitteissa voitaisiin järjestää jäsenistölle mahdollisuuksia konkreettisiin tapahtumiin ja kohtaamisiin.

Kalle Kiili kertoo, että perustoimintaa on kuitenkin tällä hetkellä mahdollista järjestää internetissä. Insinööriliitto mahdollistaa kaikille verkostoille Teams-alustan, jossa pääasiallinen keskustelu ja suunnittelutyö voidaan toteuttaa.

Erityisen hienosti vauhtiin lähtenyt asiantuntijaverkosto on malliesimerkki hyvin toimivasta yhteistyöstä. Tällä hetkellä laajan asiantuntijoiden verkoston toiminnasta vastaa sen perustamisessa mukana ollut kymmenen hengen insinööriryhmä. Insinööriliitto antaa ryhmälle vapaat kädet toimia, mutta on kuitenkin mukana tukemassa ja edesauttamassa yhteisön työtä.

Englanninkielisille palvelua

Vuodenvaihteessa 2020 starttailuvaiheessa on erityisesti english-speaking network, jossa tarkoitus on kartoittaa sitä, millaisia palveluita, koulutuksia ja materiaaleja englanninkieliset insinöörit erityisesti kaipaavat ja tarvitsevat. Ensimetreillään on myös Kiilin ja Insinööriliiton varapuheenjohtaja Kari Laitisen ideoima esimiesverkosto, jonka toiminta on juuri sovittu käynnistyvän ”Insinööriliiton esimiespäivässä” Tampereen Vapriikissa 15.5.2021.

– On hyvä kuitenkin muistaa, että kun uutta rakennetaan, ei voi koskaan tietää, mikä ottaa tuulta alleen ja mikä ei. Verkostojen aloitusvaihe on vielä vasta käynnissä ja ajan myötä nähdään, mitkä niistä kiinnostavat jäseniä ja mitkä eivät. Tosiasia on, että toiset ryhmät jäävät pyörimään ja joitain joudutaan lopettamaan, Kiili arvelee.

Insinööriliiton jäsenet voivat ottaa osaa myös erilaisten verkostojen ideointiin. Mikäli jäsenillä on ajatuksia ja ehdotuksia hyvistä ja kiinnostavista verkostoista, ottaa Insinööriliitto niistä mielellään vinkkejä vastaan.

Teksti: Terhi Viianen
Kuva: Pixabay