TREngineers yhdistää nuoret

Tekniikan alan nuoret osaajat kokoontuivat tiistaina 25. syyskuuta Komediateatterissa verkostoitumiskoulutuksen merkeissä. Samassa tilaisuudessa lanseerattiin uusi TREngineers -verkosto.

Kyseessä on tekniikan alan nuorille suunnattu yhteisö, jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin, kasvattaa tietoa sekä osaamista ja samalla toimia vaikuttajana Tampereen seudulla. TREngineers-verkoston alullepanijoita ovat Tampereen Insinöörit ry, Tampereen Insinööriopiskelijat TIRO ry sekä Tekniikan Akateemiset TEK ry. Yhteisö on avoin nuorille ja nuoreksi itsensä tunteville tekniikanalan osaajille, niin opiskelijoille kuin jo työelämässäkin oleville.

Alusta saakka TREngineersin perustamisessa mukana ollut Tampereen Insinöörit ry:n jäsen Anna Orslahti kertoo, mistä idea verkoston perustamisesta on tullut;
– Verkoston perustamisen idea sai alkunsa viime tammikuussa, kun joukko TI:n, TIRO:n ja TEK:n aktiiveja istui alas pohtimaan nuorten osallistumista yhdistystoimintaan. Tuolloin totesimme, että kaikilla kolmella yhdistyksellä on suurin piirtein samanlaisia haasteita, ja että meidän kannattaa yhdistää voimamme yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Tapaamisia, excuja ja koulutuksia

Käytännössä uuden verkoston tarkoitus on antaa nuorille tekniikan osaajille mahdollisuus tavata toisia samanlaisessa elämäntilanteessa olevia henkilöitä.
– Tekniikka yhdistää. Olemme kaikki erilaisia, mutta kuitenkin meillä on hyvin paljon yhteistä: olemme korkeasti koulutettuja ja teemme samantyyppisiä töitä. Tutustumalla uusiin ihmisiin jaamme toisillemme hyödyllistä kokemusta sekä tietoa, Anna Orslahti kertoo.

Taustayhdistykset kuitenkin haluavat myös antaa jäsenille uutta tietoa ja kokemuksia. Konkreettisesti TREngineers-verkoston puitteissa tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia, jotka ovat ajankohtaisia ja joiden avulla jäsenet voivat sivistää itseään. Tällä hetkellä tapahtumakalenteriin on merkitty muun muassa tutustumiskäyntejä Kansi- ja Areena -hankkeisiin sekä sisäviljelyjärjestelmiin keskittyneeseen teknologiayritys Evergreen Farmiin.

Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin heti tiistaisen lanseeraustilaisuuden jälkeen, kun esiintymisen asiantuntija Karla Nieminen Jäänmurtajat Oy:sta antoi koulutusta verkostoitumisen perusteista. Sen jälkeen noin 70 tilaisuudessa mukana ollutta nuorta tekniikan ammattilaista saivat mahdollisuuden laittaa juuri oppimansa verkostoitumisopit käytännön testiin yhteisessä tutustumistilaisuudessa.

Mukaan TREngineers-verkostoon pääsee seuraamalla yhteisöä Facebookissa ja liittymällä ryhmiin:

https://www.facebook.com/trengineers33100

https://www.facebook.com/groups/296462051182476

 

Teksti ja kuva: Terhi Viianen