Laura Saarisesta IL:n edustajakokouksen puheenjohtaja

Insinööriliiton edustaajakokous kerääntyi viime viikon perjantaina (25.5.2024) Savonlinnaan päättämään taas liiton uusista suuntaviivoista.

Kokouksessa valittiin muun muassa edustajakokoukselle kaksi uutta puheenjohtajaa seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajiksi valittiin Laura Saarinen Tampereen Insinööreistä sekä Savonlinnan Insinöörien puheenjohtaja Panu Pankakari.

Laura Saarinen on ollut pitkään mukana Tampereen Insinöörit ry:n aktiivitoiminnassa. Tällä hetkellä Saarinen on Tampereen Insinöörit ry:n hallituksen puheenjohtaja. Aikaisemmin hän on toiminut samaisessa tehtävässä kaudella 2011-2013. TI:n valtuuston puheenjohtajana Saarinen oli kauden 2021-2023.

Edustajakokouksessa päätetään oleellisista toimintaa ohjaavista asioista

Edustajakokous kokoontuu kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kokouksissa päätetään liiton toimintaa ohjaavista asioista, kuten liittomaksun suuruudesta, liiton talousarviosta, tilinpäätöksestä sekä toimintasuunnitelmasta. Tämän lisäksi kuullaan selvityksiä ajankohtaisista aiheista, kuten esimerkiksi työmarkkinaedunvalvonnasta tai jäsenjärjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja tehdään niitä koskevia päätöksiä.

Lisäksi edustajakokous valitsee Insinööriliitolle puheenjohtajan ja hallituksen neljän vuoden välein.

Kokoukseen osallistuvat ja niissä päätäntävaltaa käyttävät henkilöt valitaan jokaisesta valtakunnallisesta ja alueellisesta jäsenjärjestöstä.

Kaikki jäsenet voivat vaikuttaa

Jokaisella liittoon kuuluvalla henkilöjäsenellä on mahdollisuus tehdä kahdesti vuodessa pidettävään edustajakokoukseen omia aloitteitaan. Jäsenistön aloitteet käsitellään ensin oman alueellisen ammattijärjestön, tässä tapauksessa Tampereen Insinöörit ry:n kautta.

 

Teksti: Terhi Viianen, kuva: Teemu Toikka