Merus Power listautui pörssiin – megatrendin kyytiin

Nokialainen Merus Power tarjoaa asiakkailleen sähkönlaatua parantavia ratkaisuja sekä sähkövarastoja. Alkukesän listautumisannista saadulla pääomalla on tarkoitus kehittää ja valmistaa tuotteita varsinkin kansainvälisille markkinoille.

Merus Powerin bisnes on kiinnittymässä yhä vahvemmin uusiutuvan energian globaaliin megatrendiin. 

Tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyessä sähkön varastoinnin ja sähköverkon hallinnan tarve on rajusti kasvamassa.
– Sähköverkossa tavoitteena on aina tuotannon ja kulutuksen tasapaino. Jos ne eivät ole tasapainossa, verkon taajuus alkaa vaihdella ja erilaiset laitteiden toimintaa haittaavat häiriöt lisääntyvät.
– Mitä enemmän tuuli- ja aurinkoenergiaa tulee verkkoon, sitä enemmän kasvaa tarve taajuuden säätelylle. Tälle sähköverkon hallinnan markkinalle me kehitämme tuotteitamme, Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala kertoo.

Tuomalan mukaan yrityksellä on positiivinen haaste pysyä globaalin megatrendin vauhdissa mukana.
– Uusiutuvan energian käyttöönotto lisääntyy koko ajan poliittisten päätösten ansiosta. Kasvua vauhdittaa myös se, että tuulivoimassa ja aurinkopaneeleissa käytetyn teknologian hintojen odotetaan edelleen laskevan.

Sähkövarastoissa oma innovaatio

Kun Merus Power perustettiin vuonna 2008, uusiutuvan energian suhteellinen osuus sähköverkossa oli pieni, eikä tarvetta aktiiviselle tuotannon ja kulutuksen tasaamiselle ollut vielä muodostunut kovin paljon.
– Uusiutuvan energian puolella markkinat eivät vielä silloin vetäneet, joten alkuvuosina haimme liiketoiminnan kasvua teollisuuden sähkönlaaturatkaisuista.
– Toimintamme keskiössä olivat tehoelektroniikka, älykkäät ohjelmistoteknologiat ja sähkötekniikan osaaminen sekä näiden soveltaminen teollisuuden ja kiinteistöjen energiansäästöön ja tuottavuuden parantamiseen.

Uusiutuvan energian markkinoiden kasvunäkymät alkoivat parantua viitisen vuotta sitten, ja samoihin aikoihin Merus Powerin tuotekehityksessä tehtiin merkittävä innovaatio liittyen sähkövarastoihin.
– Yksi tärkeimmistä teknisistä oivalluksistamme perustui firman kehittämiin harmonisten yliaaltojen suodattimiin, jotka puhdistavat sähköverkosta häiriöitä.
– Suunnittelijamme ymmärsivät, että harmonisten yliaaltojen suodattimilla voidaan myös ladata ja purkaa akkuja ohjelmiston toimintaa muuttamalla.
– Tämä keksintö mahdollisti sen, että päädyimme oman tuotekehityksemme kautta sähkövarastojen valmistajaksi, Tuomala kertoo.

Tuotteet yhä älykkäämpiä

Tuomala korostaa, että Merus Powerissa kokonaisvaltainen sähkötekniikan ymmärtäminen ja insinööriosaaminen ovat toiminnan ytimessä.
– Emme valmista tuotteita pelkästään muilta valmistajilta hankittuja komponentteja yhdistelemällä, vaan toiminta perustuu omaan tuotekehitykseen. Elektroniikkaa emme itse valmista, mutta suunnittelemme kaiken. Paikalliset alihankkijat valmistavat esimerkiksi piirikortit.

Merus Power aikoo jatkossa tähdätä yhä voimakkaammin uusiutuvan energian markkinoille. Sähkövarastojen odotetaan muodostavan liikevaihdosta jopa 70 prosenttia viiden vuoden kuluttua.

Tuomalan mukaan sähkövarastot ovat kehittymässä yhä älykkäämmiksi, eivätkä ne ole tarkoitettuja pelkästään pitkäaikaiseen sähkönvarastointiin.
– Perinteisesti on ajateltu, että sähkövarastot varautuvat esimerkiksi päivällä auringon paistaessa ja tätä sähköä voidaan käyttää yöllä.
– Pitkäaikaisen sähkönvarastoinnin lisäksi älykäs sähkövarasto voi kuitenkin tukea sähköverkon toimintaa erittäin lyhyellä vasteajalla varmistaen samalla sähkön laatua.

Sähkövarastoista monella tulee ensimmäisenä mieleen niihin sisältyvä akku. Tuomala haluaa korostaa, että Merus Power ei ole akkuvalmistaja.
– Me käytämme akkua ikään kuin tyhmänä komponenttina, johon me liitämme oman teknologiamme ja tehoelektroniikan ohjausjärjestelmät. Vasta tämän jälkeen akku voi toimia sähkövarastona ja integroitua sähköverkkoon.

Tiukkaa kilpailua

Merus Power kohtaa kansainvälisillä markkinoilla monen kokoisia kilpailijoita aina ABB:stä ja Teslasta lähtien. Yhtiö mainitsee vahvuudekseen erikoisosaamista vaativat keskisuuret toimitukset, joissa arvostetaan laatua.
– Esimerkiksi Australiaan olemme toimittaneet 175 megawatin tuulipuistoon laitteiston, joka huolehtii siitä, että tuotettu sähkö täyttää kaikki sähköverkon edellyttämät vaatimukset.

Pohjois-Irlantiin Merus Power on toimittanut laitteita viiteen sairaalaan, ja Kiinassa asiakkaana on suuri mikropiirien valmistaja. 

Kaupattavan sähkönlaatujärjestelmän Merus Power toimittaa yleensä yhteistyökumppanille, joka jakelijana toimittaa sen asiakkaalle, asentaa ja antaa koulutuksen.

Sähkönlaaturatkaisuja etsiviä asiakkaita löytyy myös raskaasta teollisuudesta, terästehtaista ja kaivoksista.

Muita asiakkaita ovat muun muassa veden- ja jätteenkäsittelylaitokset, sähköautojen latausverkostojen ja sähköasemien rakentajat. Pienasiakkaista mainittakoon panimo ja leipomo, joiden sähköverkkoa puhdistetaan häiriöistä.
– Esimerkiksi panimossa sähköverkon häiriöt voivat vaikuttaa siten, että pullotusvaiheessa pullo ei linjastolla osukaan täysin oikealle kohdalle, Tuomala havainnollistaa.

Osakeannista käyttöpääomaa

Pörssiin listautumisen tärkein tavoite oli vahvistaa Merus Powerin kansainvälistä kasvua varsinkin sähkövarastojen markkinoilla.
– Sähkövarastojen rakentaminen vaatii käyttöpääomaa paljon enemmän kuin sähkönlaaturatkaisujen tarjoaminen. Pitää tehdä suunnittelutyötä, hankkia materiaaleja, ja rahat asiakkaalta saadaan paljon myöhemmin.

Tällä hetkellä Merus Powerilla on työntekijöitä 56, ja liikevaihto ylsi ennen koronaa kymmeneen miljoonaan. 

Tarkoitus on palkata lisää henkilöstöä markkinointiin, myyntiin ja tuotekehitykseen. Kasvun myötä myös suurempiin tiloihin muutto Pirkanmaalla tulee ajankohtaiseksi.
– Tuotteeseen tai teknologiaan liittyviä kasvun rajoitteita ei käytännössä ole. Tavoitteena on 80 miljoonan liikevaihto vuonna 2026, jolloin henkilöstöä olisi noin 120, Tuomala arvioi.

Teksti: Arto Kotilainen, kuva Merus Power

Muut artikkelit