Kaivinkone ilman mittalaitetta käy harvinaiseksi – maanrakennus digitalisoituu

Suurissa maanrakennushankkeissa käytettäviin työkoneisiin on nykyään lähes kaikkiin liitetty jokin koneohjausjärjestelmä. Pirkkalassa pääkonttoriaan pitävän Novatron Oy:n mittausjärjestelmiä on hyödynnetty esimerkiksi Tampereen Ratikan työmaalla.

Isoihin infrahankkeisiin ei käytännössä ole enää päässyt viime vuosina mukaan, jos työkoneisiin ei ole asennettu jonkinlaista mittalaitetta. Tampereen Ratikka on hyvä esimerkki tällaisesta hankkeesta.

Koneohjauksen ansiosta työ etenee nopeammin ja työmaan turvallisuus paranee, koska liikkuvien työkoneiden vieressä mittaustarve vähenee.
– Suomi on Ruotsin ja Norjan kanssa aivan kärkimaita mitä tulee koneohjaukseen ja työmaanhallintaan infrarakentamisessa.

– Yksittäisten työkoneiden robotisointi sekä laajojen työmaiden digitalisointi ja automatisointi on meillä maailman huipputasoa, Novatron Oy:ssä teknisenä tuoteomistajana toimiva Mikko-Matti Hulkkonen kertoo.

 

Ideoita asiakkailta

Pirkkalassa pääkonttoriaan ja teknologiakeskustaan pitävä Novatron on kehittänyt koneohjausjärjestelmiä jo yli kolmenkymmen vuoden ajan. Päätuotteena on pitkään ollut kaivinkoneisiin asennettavat mittausjärjestelmät.

Ideoita tuotteiden päivittämiseksi ja lisälaitteiden suunnittelemiseksi syntyy suunnittelijainsinöörien päässä, mutta hyvin usein ratkaiseva aloite tulee myös asiakkailta.
– Asiakkaiden toiveet liittyvät useimmiten ohjelmistoihin, jolloin tuotekehitys voi olla melko nopeaakin. Jos itse fyysisiä laitteita aletaan muuttaa, aikaa suunnitteluun ja toteutukseen kuluu tietysti enemmän.

Hulkkosen omat työtehtävät liittyvät viime syksynä julkaistuun 2D-mittariin, jota käytetään pääasiassa kaivinkoneiden koron mittaamiseen maanrakennustöissä.
– Tuote koostuu kaivinkoneen hyttiin asennettavasta näytöstä, runkoon, puomiin ja kauhaan asennettavista antureista sekä laservastaanottimesta.

– Aikaisempiin versioihin verrattuna tuotteen käyttöliittymäsuunnittelu on tehty kokonaan uusiksi ja otettu kosketusnäyttö käyttöön. Helppokäyttöisyyttä on lisätty, joten tämän mittarin avulla uudenkin kuljettajan on helppo päästä sisään maanrakennukseen.

 

Paljon kenttätestejä

Novatronin asiakkaita ovat maanrakennusurakoitsijat ja työkonevalmistajat niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yksittäisiin työkoneisiin sopivia järjestelmiä voi käyttää myös laajoissa infrahankkeissa.
– Tuotteet valmistetaan käytännössä kokonaan Pirkkalassa elektroniikkasuunnittelua ja -tuotantoa myöten. Alihankintana joudumme luonnollisesti tilaamaan tiettyjä komponentteja, Hulkkonen kertoo.

Laitteita testataan tuotantotilojen vieressä olevassa hallissa, jossa on kaksitoista paikkaa monenlaiselle testikalustolle, kaivinkoneille ja puskukoneille.
– Työpöydän ääressä suunnitellut ratkaisut joutuvat koetukselle todellisessa ympäristössä, jossa laitteet tärisevät ja vapisevat ja ottavat heijastumia.

– Kentällä olosuhteet eivät koskaan ole yhtä optimaaliset kuin suunnittelupöydän ääressä mukavassa tuolissa istuessa, Hulkkonen sanoo.

Myös asiakkaat tekevät kenttätestejä erikseen sovittaessa, joten testitunteja kertyy paljon ennen kuin uusi laite menee myyntiin.
– Asennamme testilaitteita kuljettajille, jotka käyttävät työkseen koneita, ja he ajavat meille eri korvausta vastaan testitunteja. Jotkut asiakkaat ovat ajaneet meille testejä reilusti yli kymmenenkin vuotta.

 

Työmaanhallinta helpottuu

Yksittäisen työkoneen keräämää mittadataa voidaan käyttää hyödyksi laajemmin työmaanhallinnassa.
– Esimerkiksi tienpohja täytetään useilla eri kerroksilla, joista yksi voi olla suodatinkerros. Kun kaivinkoneen kuljettaja etenee työssään, kerää hän toteumapisteitä ennalta määritellyllä tiheydellä käyttäen koneohjausjärjestelmää.

Kuljettajan keräämä informaatio voidaan siirtää pilveen tallennettavaan aineistoon. 3D-puolella puhutaan toteumapisteiden keräämisestä.
– Tilaaja määrittää miten tarkkoja mittausten pitää olla. Ilman koneohjausjärjestelmää työmaita pitäisi laputtaa enemmän ja käyttää laseria mittaukseen. Koneohjaus kertoo reaaliajassa, missä syvyydessä ja asennossa kauha liikkuu.

– 3D-järjestelmä tekee suunnittelijan ja työmaan yhteistyön sujuvammaksi. Jos työmaalla esimerkiksi kaivuu ei onnistu suuren kiven takia, voidaan järjestelmään suoraan kirjata mahdollinen esteen kiertäminen.

– Työmaapäivitykset myös siirtyvät automaattisesti pilvestä luettavaksi kuljettajan laitteelle, Hulkkonen sanoo.

 

Paljon rekrytointeja

Novatronilla on tällä hetkellä työntekijöitä noin 140 ja toimipisteitä Pirkkalan lisäksi Oulussa ja Espoossa.

Varsinkin vuonna 2017 tuotantotilojen laajentuessa rekrytointeja tapahtui paljon. TAMKista on firmalle tehty paljon opinnäytetöitä, käyty kesätöissä ja työllistytty valmistumisen jälkeen.

Hulkkonen itse aloitti Novatronilla kesätyöntekijänä, teki töitä parin vuoden ajan koulun ohella ja pääsi vakituiseksi valmistuttuaan insinööriksi ohjelmistotekniikka pääaineena.
– Aloitin koodarina, sitten testasin, kävin kentällä asennushommissa ja huoltamassa ja nyt sitten olen tuoteomistajana.

Teksti ja kuva: Arto Kotilainen

Muut artikkelit