Sapattivapaaluotto

Tampereen Insinöörien ja TSOP:n välisen pankkisopimuksen perusteella jäsenillä on oikeus sapaattivapaaluottoon. Luoton saannin yleisenä edellytyksenä on normaalien luottokelpoisuusehtojen täyttäminen sekä noston yhteydessä todistus vuorotteluvapaan, osa-aikalisän tai muun palkattoman tai alennetulla palkalla toteutettavan työ- tai virkavapaan piiriin kuulumisesta.

Luoton enimmäismäärä on 8500 euroa. Takaisinmaksuaika on enintään viisi vuotta. Lisätiedot sapaattivapaaluotosta: Sapattivapaaluoton_ehdot_2020