Kahden hehtaarin kansi valmistumassa

Tampereen rautatieaseman eteläpuolelle junaratojen päälle rakennettava kahden hehtaarin laajuinen betoninen kansi valmistuu alkuvuodesta 2020. Kannen päälle rakennetaan areena, hotelli ja kaksi tornitaloa. Areenan ja toisen tornitalon runkoa on päästy jo rakentamaan ja taloteknisiä töitä päästään aloittamaan kevään aikana.

Projektijohtaja, rakennusinsinööri Rauno Kulmala tuli mukaan Kansi ja areena -hankkeeseen noin puolitoista vuotta sitten syksyllä toimittuaan sitä ennen tilaajan projektipäällikkönä Ratinan kauppakeskuksen hankkeessa.

Raiteiden väliin poratut teräsputkipaalutukset oli tällöin suurimmaksi osaksi tehty ja vuorossa oli tukirakenteiden rakentaminen.

–Kun tulin mukaan SRV Rakennus Oy:n toteuttamaan hankkeeseen, työmaalla tehtiin paikalla valettavia tukirakenteita, pilareita, seiniä ja palkkeja, joiden päälle asennettiin kannen betoniset elementtipalkit ja niiden väliin kuorilaatat, Kulmala kertoo.

Kun kannen elementit on saatu asennettua ja kansi on ummessa, rakentaminen tulee lähemmäksi perinteisempää rakentamista ja junaradan aiheuttamat vaatimukset ovat huomattavasti pienemmät.

–Rakentaminen alkaa muistuttaa enemmän tavallista elementtirakentamista, vaikka erojakin edelleen on. Rata-alueella työskentely on tarkkaan ohjeistettua ja valvottua, Kulmala sanoo.

Vaimentimilla tärkeä tehtävä

Haasteita suunnitteluun ja rakentamiseen tuovat varsinkin taipuva kansirakenne sekä rataliikenteen vaatimat tärinä- ja meluvaimennukset.

–Itse kansi on jäykästi kiinni peruskalliossa ja vaimentimet tulevat kannen ja rakennusten väliin. Vaimentimien valinta, toteutus ja tarkastusprosessi on ollut alun perin arvioitua haastavampi työ, Kulmala kertoo.

Kannen betonirakenteiden taipumaksi on määritelty maksimissaan 50 mm, mikä on huomioitava rakennusten rakenteissa.

–Myös kannen liitoskohdat ja jo pelkkä raudoituksen valtava määrä on ollut yllättävän haastavaa, Kulmala sanoo.

Vaikka rakentaminen on nyt keskittynyt kannen yläpuolelle nousevien rakennusten runkojen pystytykseen, kannen alapuolisia teknisiä asennustöitä tullaan tekemään vielä vuoden 2020 puolella.

–Esimerkiksi ohjauslangat nostetaan kansirakenteisiin sekä asennetaan valaistus, kameravalvonta ja sprinklerit eli monenlaista tekniikkaa asennetaan, mutta varsinaisia rakennustöitä kannen alla ei enää suoriteta, Kulmala kertoo.

Aikataulu pitää

Haasteista huolimatta kokonaisaikataulussa on pysytty ja Areena valmistuu 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

Pelkän massiivisuuden lisäksi Kansi ja areena -työmaa poikkeaa normityömaasta myös siinä, että kokonaisuus sisältää erityyppisiä rakennusmassoja.

–Samaan kokonaisuuteen rakennetaan areena, hotelli, harjoitushalli sekä kaksi tornitaloa. Tornitalot ovat hybridikohteita, joissa on sekä asuntoja että liike- ja toimistotiloja.

Työmaan sijainti aivan Tampereen ydinkeskustassa on työmaalogistiikan osalta haastava ja siihen onkin siksi panostettu normaalia enemmän.

–Työmaan varastointitilat ovat hyvin rajalliset, joten rakennusmateriaaleja voidaan välivarastoida vähäisessä määrin. Materiaalitoimitukset pyritään hoitamaan suoraan rakennuskohteeseen.

Rataliikenteeseen liittyvistä järjestelyistä osa on täytynyt suunnitella jopa kaksi vuotta etukäteen. Jotkut pienemmät liikenteen aikataulutukseen liittyvät työrakosuunnitelmat on voitu tehdä kahden viikon varoajalla.

–Jo hankkeen alkuvaiheessa 30 metriä pitkien porapaalujen tuominen työmaalle aiheutti paljon erilaisia liikennejärjestelyjä.

Asennuksia yötöinä

Kulmalan mukaan junaliikenne sekä rakennustyöt ovat limittyneet hyvin yhteistyössä Väyläviraston, VR:n sekä useiden urakoitsijoiden kesken eikä mitään vahinkoja ole päässyt tapahtumaan.

–Käytännössä esimerkiksi elementtiasennukset radan päälle tehtiin yötyönä, jolloin tietty rata-alue saatiin jännitteettömäksi 7-8 tunnin ajaksi. Päiväaikaan katkot olisivat voineet olla korkeintaan pari tuntia, Kulmala arvioi.

Työmaan sijainti venyttää aikatauluja normaaliin työmaahan verrattuna, mutta miten paljon, sitä on Kulmalan mukaan vaikea suoraan arvioida.

–Jos koko Kansi ja areena -hanketta vastaava kokonaisuus olisi rakennettu jollekin peltomarkettitontille niin kolmen vuoden aikataulu olisi ollut ehkä yli puoli vuotta nopeampi. Kaikkia töitä ei kuitenkaan pystyisi määräänsä enempää limittämään.

Maaliskuussa vauhti kiihtyy

Projektijohtajana Kulmalan vastuulle on kuulunut suunnittelun ja rakentamisen toteuttaminen sekä kustannusten, aikataulun ja laadun varmistaminen.

Työpäivät täyttyvät eri alojen suunnittelukokouksista, työmaakokouksista, asiakirjojen ja raporttien läpikäynneistä sekä sidosryhmien tapaamisista.

Työmaan jokaiseen yksityiskohtaan projektijohtaja ei voi aikaansa käyttää, joten töiden konkreettista etenemistä Kulmala sanoo seuraavansa noin viikkotasolla.

Vuonna 1986 Tampereen teknillisestä oppilaitoksesta rakennusinsinööriksi valmistunut Kulmala sanoo suurten rakennuskohteiden olevan nykyään hallinnollisesti pirstaloituneempia kuin muutama vuosikymmen sitten.

–Pääurakoitsijoilla ei nykyään usein juurikaan ole omia työntekijöitä, joten aliurakoitsijat toteuttavat työn. Kun toimijoita on useita, kokonaisuuden hallittavuus on projektinjohdossa entistä tärkeämpää.

Areenan ja hotellin rungon edetessä päästään kevään mittaan paneutumaan kunnolla myös sisävalmistus- ja taloteknisiin töihin.

–Uskoisin että maaliskuussa työmaalla on kova vauhti päällä, Kulmala sanoo.

Teksti: Arto Kotilainen Kuva: SRV Rakennus Oy

Muut artikkelit