Vaikuttamisen halu ajoi mukaan järjestötoimintaan

Tampereen Insinöörit valitsivat uudeksi puheenjohtajakseen pitkään mukana toiminnassa vaikuttaneen insinööri Aija Karelon, jolla on miltei kolmenkymmenen vuoden kokemus järjestötyöstä.

Karelo sai ensikosketuksensa järjestötoimintaan jo yläasteikäisenä, kun hän liittyi koulunsa johtokunnan oppilasjäseneksi. Myöhemmin hän on vaikuttanut muun muassa Tampereen Insinööriopiskelijat TIRO ry:n toiminnassa ja ollut mukana opiskelijajäsenenä Pirkanmaan Bioanalyytikot ry:n hallituksessa.

Tampereen Insinöörien toimintaan Karelo tuli mukaan noin seitsemäntoista vuotta sitten. Sen jälkeen hän on toiminut muun muassa hallituksen varapuheenjohtajana ja ollut mukana myös valtuustossa. Hän on ollut TI:n jäsentoimintatiimissä vetäjänä, ja on aikanaan vetänyt myös nuorjäsentiimiä ja työelämätiimiä.

Luottamustehtävien pariin Kareloa ajaa halu vaikuttaa.

–Jos haluaa asioiden olevan toisin, niin lähtemällä mukaan toimintaan asioita on mahdollista muuttaa.

Karelo on aiemmin ikään kuin tietoisesti jättänyt hakeutumatta Tampereen Insinöörien puheenjohtajaksi.

–Nyt päätin kuitenkin vähän haastaa itseäni. Viime vuosien ajan olen toiminut hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana eli siltä kannalta nyt järkevää lähteä puheenjohtajaksi. Minusta myös henkilökohtaisesti tuntui siltä, että nyt on vaan oikea hetki.

 

Tiiviimpää yhteistyötä paikallisyhdistysten kesken

Karelolla oli pitkään vastuullaan Tampereen Insinöörien jäsentoiminta sekä Järjestöjohdon neuvottelupäivien (JJNP) ja edustajakokousten koordinointi. Puheenjohtajuuden myötä toiminta näyttäytyy hänelle hieman eri perspektiivistä.

–Minulla ei ole enää näitä kolmea vastuualuetta, vaan minulla on isompi määrä asioita, joita katson eri tavalla kokonaisuutena.

Karelo aikoo paneutua uuteen rooliinsa puheenjohtajana ja luopuu sen myötä myös jäsentoimintatiimin vetäjyydestä.

–Mahdollisesti olen joissakin tiimeissä osittain mukana ja esimerkiksi tiimikokouksissa läsnä puheenjohtajan roolissa, Karelo tarkentaa.

Yksi hänen tavoitteistaan on saada lisää ihmisiä mukaan toimintaan. Karelo painottaa myös yhteistyön merkitystä ja näkee esimerkiksi yhteydenpidon muihin paikallisyhdistyksiin erittäin tärkeänä.

–Jatkossa pyrimme tekemään enemmän yhteistyötä muiden paikallisyhdistysten kanssa ja siten tutustumme toisiimme paremmin, jolloin yhteistä hyvää koskevien päätösten tekeminen helpottuu, Karelo täsmentää.

Tulevalle vuodelle on jo suunnitteilla yhteisiä tapahtumia ja yhteistyötä aiotaan tehdä myös jäsenlehden suhteen.

 

Kohti uusia haasteita

Karelo suhtautuu tulevaan puheenjohtajakauteensa odottavaisin mielin. Uusi rooli tuo mukanaan kuitenkin uudenlaista vastuuta.

–Kyseessä on minulle uusi ”työ”, jota en ole aikaisemmin tehnyt. Uskon, että jonkinlaisia haasteita tulee varmasti vastaan, Karelo pohtii.

Puheenjohtajana hän pyrkii olemaan helposti lähestyttävä.

–Minä en ole kuitenkaan tekemässä asioita kenenkään yläpuolella, vaan hommat tehdään yhdessä. Toivon, että ihmiset uskaltavat lähestyä minua ja antaa esimerkiksi rohkeasti palautetta – koski se sitten mitä hyvänsä.

Uusi hallitus aloitti toimintansa vuoden alussa ja kokoonpano vaikuttaa lupaavalta. Mukana on kolme uutta jäsentä, joista kaksi on vaikuttanut tiimien toiminnassa jo aiemminkin.

–Onnistuneen hallitustoiminnan kannalta tärkeintä on se, että ihmiset ovat riittävän sitoutuneita ja valmiita tekemään kompromisseja, Karelo sanoo.

 

Insinöörin tutkinto kutsumusammatti

Insinööriksi Karelo ei päätynyt suinkaan sattumalta. Hän kertoo olleensa jo lapsesta asti kiinnostunut muun muassa tekniikasta ja luonnontieteistä.

Karelo valmistui tekstiili- ja vaatetustekniikan insinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2004. Tekstiilialan töitä hän ei kuitenkaan tee, vaan työskentelee tällä hetkellä Fimlab Laboratoriot Oy:ssä patologian diagnostiikasta vastaavana hoitajana. Hänen toimenkuvaansa kuuluu muun muassa tuotannosta, tarvikkeista ja ohjeistuksien ajantasaisuudesta huolehtimista.

–Huolehdin myös siitä, että ohjeistukset ovat riittävän selkeitä, jotta niiden avulla pystytään työskentelemään mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi koordinoin jonkin verran myös tuotantoon liittyviä asioita ja pidän yhteyttä esimerkiksi patologeihin, genetiikkaan ja muihin sisäisiin kohderyhmiimme.

 

Etäkokouksista apua ajanhallintaan

Sen lisäksi, että Karelo on Tampereen Insinöörien puheenjohtaja, hän on myös työssä käyvä perheenäiti ja puoliso. Ollessaan vapaalla hän tekee mielellään käsitöitä ja harrastaa pakohuonepelejä. Työ- ja vapaa-ajan sekä perhe-elämän sovittaminen yhteen järjestötoiminnan kanssa on luonnollisesti haastavaa.

–Se on onnistunut puolison tuella. Lisäksi lapseni ovat jo teini-ikäisiä. Vaikka heitä täytyy kuskata treeneihin ja tehdä heille lämmintä ruokaa, ei heitä tarvitse enää intensiivisesti vahtia, Karelo naurahtaa.

Nykyisin käytössä olevat toimintatavat helpottavat muun muassa ajanhallintaa. Tänä päivänä erilaiset asiakirjat on mahdollista allekirjoittaa yhdellä napin painalluksella suoraan kotisohvalta. Myös kokouksia voidaan toteuttaa etänä

–Jos miettii esimerkiksi sitä, että lähteäkö tunteja kestävään aluekokoukseen Hämeenlinnaan vai osallistuako kokoukseen Teamsin kautta – niin kyllähän etäkokoukseen osallistuminen vie paljon vähemmän aikaa.

 

Teksti ja kuva: Kirsi Honkakorpi