Yhdistyksen sääntömääräinen kokous vahvisti uuden valtuuston

Tampereen Insinöörit ry:n sääntömääräinen kokous pidettiin 26.10.2023 Työväenmuseo Werstaan auditoriossa. Kokoukseen osallistui noin 40 yhdistyksen jäsentä.

Työmarkkinatoiminta kiinnostaa

Tilaisuus käynnistettiin Insinööriliiton kenttä- ja kehityspäällikkö Kalle Kiilin puheenvuorolla, jossa kerrottiin IL:n tämänhetkisistä ajankotaisista asioista.

Kiilin mukaan tällä hetkellä liiton agendalla on muun muassa tulevan hallitusohjelman toteutumiseen vaikuttaminen sekä valmistautuminen tulevaan TES-kierrokseen. Kiili ennustaa kierroksesta tulevan viimevuotiseen tapaan haasteellisen.

Lisäksi Kiili nosti iloisena asiana esiin IL:n positiivisen jäsenkehityksen. Liiton jäsenmäärä on ollut hyvässä nousussa jo pitkään, sillä 2023 heinäkuussa ylitettiin 56 000 jäsenen rajapyykki. Toiseksi positiiviseksi asiaksi puheenvuorossa mainittiin jäsenistön alati kasvava kiinnostus työmarkkina-aiheisiin tapahtumiin. Esimerkiksi Tampereella vuoden aikana järjestetyt työelämätapahtumat ovat kaikki olleet osallistujamäärältään täynnä.

TI:n toiminnassa ollaan aktiivisesti mukana

Edellisessä Tampereen Insinöörit ry:n sääntömääräisessä kokouksessa esitellyssä kolmivuotissuunnitelmassa yhdistyksen keskeisimmiksi tavoitteiksi asetettiin jäsenistön osallistumisaktiviteetin kasvattaminen tapahtumissa, edunvalvonnan kehittäminen (esim. paikallinen sopiminen, etätyö) sekä toimiva ja aktiivinen kaksisuuntainen viestintä jäsenistön kanssa.

Kaudella 2021–2023 Tampereen insinöörit ry:n jäsenet ovat olleet erittäin kiinnostuneita järjestetyistä tapahtumista. Niitä on tällä kolmivuotiskaudella järjestetty tyypillisesti 20–27 vuodessa vuosi ja niihin osallistuu noin 3300–5200 ihmistä. 2010-luvulla tapahtumiin on osallistunut noin 2000 ihmistä per vuosi.

Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on ollut järjestää henkilöstöedustajille tilaisuuksia, joissa on ajankohtaista ja asiapitoista ohjelmaa sekä sen rinnalla tilaisuus vapaamuotoisemmin tavata muita edustajia, verkostoitua ja keskustella. Koronapandemian vuoksi vuonna 2021 näitä tilaisuuksia ei järjestetty. Vuonna 2023 näitä edunvalvontaa tukevia tapahtumia järjestetään 4 kpl ja vuonna 2022 järjestettiin yksi tilaisuus.

Toivotut tulokset saavutettu

Nyt päättymäisillään olevan kolmivuotiskauden toivotuksi tulokseksi asetettiin 2020 positiivinen jäsenkehitys. Suunnitelmassa täsmennettiin tarkemmin, että tavoitteena on se, että vuonna 2023 Tampereen Insinööreissä on yli 5400 jäsentä.

Tähän tavoitteeseen päästiin, sillä Insinööriliiton jäsenrekisterin mukaan Tampereen Insinööreissä tavoitettiin toivottu jäsenmäärä 31. elokuuta 2023.

Seuraavaksi jatketaan hyvää kehityssuuntaa

Tampereen Insinöörit ry on aktiivinen ja hyvin toimiva yhdistys. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa esiteltiin seuraavat tavoitteet: tarjota jäsenille koko jäsenistön ikäjakauman mukaan heitä parhaiten palvelevia tapahtumia ja jäsenpalveluita sekä pitää Tampereen Insinöörien jäsenmäärä nousussa.

Uusi valtuusto vahvistettiin Valtuuston varsinaiset jäsenet 

2024–2026 valtuustoon oli määräaikaan mennessä ilmoittautunut yhteensä 39:n yhdistyksen jäsentä. Tampereen Insinöörien valtuusto koostuu 25:stä varsinaisesta jäsenestä sekä 25:stä varajäsenestä. Valtuustoehdokkaaksi asettautumisen yhteydessä kymmenen jäsentä ilmoitti olevansa käytettävissä ainoastaan valtuuston varsinaisena jäsenenä. Näin ollen loput varsinaiset jäsenet arvottiin niistä henkilöistä, jotka olivat ehdokkaaksi asettautumisen yhteydessä ilmoittaneet olevansa käytettävissä sekä valtuuston varsinaisina että varajäseninä.

Yhdistyksen kokouksessa Tampereen Insinöörien valtuuston varsinaisiksi jäseniksi valittiin seuraavat Tampereen Insinöörit ry:n jäsenet: Aho Matti, Hammar Antero, Hirvimäki Juha-Pekka, Inkinen Jari, Kiili Kalle, Kinnunen Tuomo, Koskinen Jyrki, Laine Kati, Luukkanen Jere, Mattila Sari, Mikkola Ronja, Mäkelä Satu Marianna, Mäkelä Satu Marika, Neejärvi Jari, Niemi Mikko T., Paananen Mika, Puuska Sami, Reijasto Juha, Saanilahti Sanna, Saarinen Laura, Seitovaara Janek, Sihvola Ari, Tammenmaa Jenni, Valli Nelli sekä Vartimo Veli-Pekka.

Varavaltuutetut vuodelle 2024–2026

Varavaltuutetuiksi ilmoittautuneiden jäsenten kesken arvottiin varavaltuutettujen kutsumisjärjestys. Tampereen Insinöörit ry:n valtuuston kokouksiin kutsutaan kaikki valtuuston jäsenet, niin varsinaiset kuin varavaltuutetutkin. Kuitenkin vain 25 valtuutetulla on äänioikeus. Mikäli siis varsinaisista valtuutetuista jotkut ovat estyneet tulemaan kokoukseen, täydennetään valtuutettujen listaa varavaltuutettujen osalta niin, että 25 valtuutetun määrä tulee täyteen.

Tampereen Insinöörien kauden 2024–2026 varavaltuutettujen arvonnassa kutsumisjärjestykseksi muodostui seuraava: Rantanen Asmo, Setälä Julius, Ojala Janne, Johansson Minna, Peltonen Lasse, Karelo Aija, Helimäki Johanna, Hiltunen Joonas, Palsa Jukka, Männynsalo Marko, Haavisto Jussi, Pirttikangas Nina, Norolahti Olli ja Sahimäki Sami.

Tampereen Insinöörien uusi valtuusto aloittaa toimintansa tammikuussa 2024 järjestettävässä valtuuston järjestäytymiskokouksessa.

Teksti: Terhi Viianen