Öljytön kompressori teollisuuteen

Öljyttömiä turbokompressoreja valmistava Tamturbo haluaa osansa kompressoreiden miljardimarkkinoista. Teollisuuden sähkönkulutuksesta yli 10 prosenttia kuluu paineilman tuottamiseen. Öljyttömyys on alalla tavoitteena.

Tamturbon toimitusjohtaja Timo Pulkki tietää, että tuotetun paineilman joukossa olevasta öljystä on käytännössä pelkästään haittaa.

– Jotkut kunnossapitopäälliköt tosin voivat vielä väittää, että paineilmaa tuottavissa kompressoreissa käytettävä öljy voi toimia samalla ikään kuin laitteiden voiteluaineena, mutta kyllä se on aina vain haitta.

Öljyä voi kertyä putkistoihin ja kulkeutua paineilman mukana aerosolina ja päätyä useimmiten lopputuotteisiin. Lisäksi vuotojen kautta öljyä voi siirtyä aerosolina tehdastiloissa työskentelevien työntekijöiden hengitysilmaan ja muodostaa terveysriskin.

– Käytetty öljy ja suodattimet ovat lisäksi ongelmajäte, jonka hävittäminen synnyttää kustannuksia. Öljypitoinen kondenssivesi on myös todella suuri ongelmajäte monilla teollisuuden aloilla, Pulkki sanoo.

Tarve öljyttömyyteen kasvaa

Öljyttömyys on ollut paineilman tuottamisessa tavoitteena jo pitkään. Niin sanotuilla öljyttömillä ruuvikompressoreilla tuotetaan tällä hetkellä noin neljännes teollisuuden paineilmasta.

Pulkin mukaan öljyttömät ruuvikompressorit eivät nimestään huolimatta kuitenkaan ole täysin öljyttömiä, vaikka itse ruuvissa ei öljyä olekaan.

– Laitteissa on kuitenkin esimerkiksi vaihteiden ja laakereiden voiteluun tarkoitettuja suljettuja kymmenien litrojen öljynkiertoja, ja aina on olemassa riski, että öljyä pääsee paineilmaan huohottimen kautta ja päätyy sinne missä sitä ei kuuluisi olla.

– Pahimmillaan öljy voi lopputuotteisiin päästessään pilata suuria tuotantoeriä ja aiheuttaa suuria kustannuksia, Pulkki sanoo.

Yhä useammat tehtaat maailmalla ovat automatisoituja, ja erilaiset koneet ja laitteet toimivat paineilmalla.

– Prosessien ehdoton öljyttömyys on tärkeää esimerkiksi elintarvike-, lääke-, elektroniikka-, kemian- ja paperiteollisuudessa, Pulkki luettelee.

Pitkä tuotekehitys

Tamturbo aloitti täysin öljyttömän turbokompressorin kehitystyön perustamisvuonnaan 2010. Suoravetoisen, magneettilaakeroidun turbokompressorin teknologia oli silloin jo olemassa, mutta sitä ei voitu soveltaa teollisuuden vaatimissa korkeissa paineissa.

– Käyttämämme perusteknologiat eivät sinänsä ole uutta, sillä niitä on käytetty jo 90-luvulta lähtien matalissa paineissa tietyissä sovelluksissa, esimerkiksi jätevesikompressoreissa, joissa öljyttömyys on ehdoton edellytys.

– Matalapainesovellukset aina yhteen baariin asti ovat kuitenkin teknisesti huomattavasti helpompia verrattuna sovelluksiin, joiden pitää toimia teollisuuden vaatimissa korkeissa kahdeksan yhdeksän baarin paineissa.

Tuotekehitysvaihe alkoi Tamturbossa esisuunnittelulla vuonna 2010 ja kesti vuoteen 2017 asti, jolloin ensimmäinen pilottikompressori oli toiminut luotettavasti vuoden.

– Varsinainen suunnittelutyö tehtiin tosi pienellä porukalla noin 10 insinöörin voimin. Tuotesuunnittelun pitkää aikaa selittää osaltaan se, että siihen sisältyi monta teknistä osa-aluetta, kuten turbosuunnittelu, lujuus- ja dynamiikkalaskenta, 3D-mallinnus, sähköautomaatio ja virtausmallinnus, Pulkki sanoo.

Huoltokustannukset alas

Öljystä eroon pääsemisen lisäksi Tamturbon tuote ratkaisee myös muita nykyään yleisiä kompressoreiden ongelmia.

– Nykyisillä ruuvikompressoreilla on erittäin monimutkainen ja kuluva rakenne, joka heikentää hyötysuhdetta hyvinkin nopeasti käyttöönoton jälkeen. Myös huolto- ja kunnossapitokustannukset ovat korkeita.

Tamturbon laitteessa ideana on se, että magneettilaakeroidut liikkuvat osat eivät ole millään tavalla toisiinsa kosketuksissa.

– Pyörivät osat levitoivat magneettikentässä, jolloin pisaraakaan öljyvoitelua ei tarvita. Tekniikka on käytännössä huoltovapaa ja hyötysuhde pysyy sama koko laitteen elinkaaren ajan eli viidestätoista kahteenkymmeneen vuoteen.

Pulkki lupaa, että verrattuna kuivaruuviin energiankulutus vähenee Tamturbon laitteita käytettäessä noin viisitoista prosenttia kompressorin elinkaaren aikana.

– Laitteemme ovat pieniä kooltaan, joten ne mahtuvat käytännössä aina samaan tilaan kuin uusittava laite. Tekninen kynnys käyttöönottoon on pieni. Paineilmaputki, jäähdytys ja sähköjohto vain uuteen laitteeseen ja se on käyttövalmis, Pulkki kuvailee.

Rahallisten säästöjen lisäksi öljytön kompressori säästää myös ympäristöä. Tamturbon laitteisiin on sisäänrakennettu energian talteenotto.

– Jopa 90 prosenttia laitteeseen syötetystä energiasta voidaan ottaa talteen jäähdytysveteen. Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa tätä lämmitettyä vettä voidaan käyttää laitteiden pesemiseen, Pulkki kertoo.

Monta myyntikanavaa

Koska Tamturbon laitteilla ei ole juurikaan huoltotarvetta, ei firma pysty tekemään samassa määrin asiakkaiden kanssa jatkuvia tuloja takaavia huoltosopimuksia kuin perinteisellä teknologialla.

– Pidempiä asiakkuuksia syntyy, kun myymme paineilmaa palveluna. Itse asiassa teollisuudessa lisääntyy koko ajan halu ostaa paineilmaa palveluna, jolloin asiakkaan ei tarvitse investoida laitteisiin, Pulkki sanoo.

Tamturbon laitteiden myynti ja toimitukset ovat jo alkaneet useassa maassa. Ensimmäiset myydyt laitteet ovat nyt olleet toiminnassa reilut kaksi vuotta. Tamturbon brändillä kompressoria myydään edustajien kautta.

– Maailmalla on tuhansia eri valmistajien kompressoreja myyviä firmoja, jotka ovat jo pitkään etsineet hyvää öljytöntä vaihtoehtoa. Heidän kauttaan saamme maailmanlaajuista myyntiä omalla brändillämme.

Mahdollista on myös myydä koko kompressoripaketti tai kompressorin ydintekniikka toisille valmistajille, jotka myyvät lopputuotteen omien myynti- ja huoltokanaviensa kautta omalla brändillään.

– Näillä menetelmillä saamme myynnin skaalattua globaaliksi muutaman vuoden aikana. Jo nyt myymme melkein kaikissa maanosissa, Pulkki sanoo.

Kokoonpano Ylöjärvellä

Tamturbon kompressoreihin suunniteltujen osien valmistus tulee säilymään ainakin toistaiseksi ulkoistettuna.

– Meidän vastuullemme jää kokoonpano ja testaus Ylöjärven tehtaalla. Kokoonpanostakin voidaan volyymin kasvaessa mahdollisesti ulkoistaa osa. Tällä hetkellä tehtaallamme on työntekijöitä kaksikymmentäkahdeksan.

Tavoitteena on vuoden 2024 loppuun mennessä sadan miljoonan liikevaihto, mikä tarkoittaa noin 500 – 600 myytyä kompressoria.

– Tällä volyymilla Tamturbolla olisi satakunta työntekijää, joten hyvien ja osaavien työntekijöiden löytäminen tulevaisuudessa on meille tärkeää. Tampereen seutu on onneksi hyvän insinööriosaamisen ydinaluetta ja koulutukseen on panostettu.

Välillisesti alihankinnan kautta työllistäminen tulisi olemaan vielä merkittävämpää.

– Tavoite vaikuttaa realistiselta, kun katsoo jo solmittuja edustajasopimuksia ja muita myynnin yhteistyömuotoja.

– Miellämme tietysti myisimme suurimman osan tuotteistamme oman brändin alla. Mutta volyymin kasvattamiseksi myynti on järkevää hoitaa myös muuten, Pulkki toteaa.

Teksti ja kuva: Arto Kotilainen

Muut artikkelit