Jäsenelle euro maksoi 65 senttiä

Jäsenmaksullehan saa tuottoa käyttämällä etuja ja palveluita. Mutta mikä palvelua on taloudellisesti kannattavinta käyttää, sitä edes kaikki insinöörit eivät aina tule laskeneeksi.

Insinööriliiton paras jäsenpalvelu valtaosalle jäsenistöstä on hyvä tuotto edunvalvonnan kautta. Työehtosopimuksilla sovitaan työsuhteen ehdoista, mutta myös minimipalkankorotuksista, joita yleiskorotuksiksikin kutsutaan.

Noin kaksi kolmesta liiton jäsenestä noudattaa Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n (ent. Teknologiateollisuus ry) kanssa solmimaamme työehtosopimusta. Insinööriliitto neuvottelee työehtosopimuksen yhdessä muiden akavalaisten yksityisen sektorin liittojen kanssa Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n nimissä. Näiden kolmen sopimusalan (Teknologiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt, Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt sekä Tietotekniikan palveluala) työehtosopimukset työnantajaliitto on irtisanonut ja uusista sopimuksista on neuvottelut käynnissä. Miten kyseisillä aloilla työskentelevä jäsen viime vuonna käytti liiton palveluilta?

Vuonna 2020 kaikissa kyseisissä työehtosopimuksissa oli sovittu, että paikallisen palkkaratkaisun tekeminen on mahdollista. Samalla sovittiin ns. perälautavaihto: mikäli paikalliseen palkkaratkaisuun ei yrityksessä päädytä, korotetaan kaikkien sopimuksen piirissä olevien palkkaa 1,3%

Insinööriliiton mediaanipalkkaiselle jäsenelle tämä tarkoitti noin 54 euron kuukausittaista korotusta. Jäsenmaksu on noin 35 euroa kuukaudessa. Ilman kumulatiivisen vaikutuksen huomioimista jäsen sai siis euron 65 sentillä. Kun huomioidaan kumulatiivinen kertymä, tuotto on huikea jo muutamassa vuodessa. Ja tämä ilman mitään riskejä – kunhan järjestäytyminen vain on vahvaa.

Insinööriliiton neuvottelemissa työehtosopimuksissa ei ole määrättyjä palkkoja jäykistämässä jäsenten ansiokehitystä. Emme myöskään neuvottele työantajien koko siitä palkankorotuspotista, mikä odotetaan vuosittain kertyneestä lisäarvosta työlle jaettavan. Esimerkiksi meriitti- ja kuoppakorotukset odotetaan yrityksen tekevän jo ylläpitääkseen kilpailuasemansa.

Tehtävämme on huolehtia kaikkien jäsentemme ostovoiman kehityksestä ja siksi nyt sekä tulevaisuudessa teemme voitavamme, että työehtosopimuksissa määritellään ns. perälautavaihtoehdoksi yleiskorotus – käytännössä minimikorotus.

Nyt on erinomainen aika suositella jäsenyyttä, vaikka vain matemaattisin perustein. Parempaa palveluiden käyttöä on vaikea löytää kuin edunvalvonnasta hyötyminen. Mitä vahvempi järjestäytyminen työpaikoilla on, sitä parempi tuotto jäsenmaksuille saadaan neuvottelupöydissä.

Suosittelun tueksi sopii hyvin tuore esittelyvideo liiton toiminnasta, jossa mukana seikkailee liiton uusi maskotti, robotti IN-551: https://www.youtube.com/watch?v=rdGrOVgfBx4

Teksti: Kalle Kiili, Insinööriliiton kenttä- ja kehityspäällikkö

Muut artikkelit