Kiilto – Tampereen Insinöörien 100-vuotias ikätoveri

Pispalassa sata vuotta sitten perustettu Kiilto aloitti pienenä hiusvesi- ja kenkäplankkitehtaana. Perheyrityksenä edelleen toimiva Kiilto on kulkenut pitkän tien kansainväliseksi monialayhtiöksi, jolla on yhtiöitä jo kahdessatoista eri maassa.

Juhlavuotensa kunniaksi Kiilto on uudistanut koko brändinsä logoa myöten. Juhlavuoden viestintäkonseptiksi valittu ”Lujin sidos kaikista” voisi soveltua hyvin myös Kiillon ikätoverin eli Tampereen insinööriyhdistyksen käyttöön.

Siinä missä Tampereen Insinöörien tavoitteena on sitoa jäsenkuntaa yhteen, Kiillon tapauksessa monimerkityksellisellä sloganilla viitataan liimoistaan tunnetun firman ydinosaamiseen, kemiallisiin sidoksiin.

– Teknisen ulottuvuuden lisäksi ”Lujin sidos kaikista” -konseptimme viittaa myös sitoutumiseen yrityksen arvoihin ja kulttuuriin sekä hyviin asiakassuhteisiin, viestintäpäällikkö Laura Heinovaara kertoo.

Kiillon varsinainen syntymäpäivä ajoittuu lokakuuhun, joten ikäeroa huhtikuussa 1919 perustettuun insinööriyhdistykseen tulee puolisen vuotta.

Näkyvyys kasvussa

Kiillon konttori ja tuotantorakennukset Lempäälässä Sääksjärvellä moottorien varrella ovat monelle pirkanmaalaiselle tuttu näky.

Tuttuja ovat myös rakentamisessa, remontoinnissa ja puhdistuksessa käytettävät tuotteet. Erilaiset liimat ja teollisuuden kiinnitysratkaisut ovat yrityksen perinteisintä osaamista, ja uutta liiketoimintaa edustavat esimerkiksi palonestoratkaisut.

Harvempi ehkä on kuullut Kiillon sairaalahygienian tai teollisen hygienian ratkaisuista.

– Olemme koko Suomessa ja varsinkin Pirkanmaalla jo ennestään tunnettu yritys, mutta juhlavuonna olemme panostaneet uudella tavalla medianäkyvyyteen.

– Olemme lanseeranneet toimintamme laajuutta kuvaavan brändifilmin ja olleet tavallista enemmän esillä sosiaalisessa mediassa sekä muissa online-medioissa, radiossa ja televisiossa.

Tärkeät teemat

Brändiuudistuksen myötä Kiillossa on kirkastettu yritysmielikuvaa ja mietitty mitä kiiltolaisuus pohjimmiltaan merkitsee.

– Ydinteemoina esille ovat nousseet esille muun muassa ympäristöjohtajuus, läheisyys sekä tulevaisuuteen sitoutuminen, Heinovaara sanoo.

Ympäristöjohtajuuteen Kiilto pyrkii konkreettisilla toimenpiteillä, jotka kohdistuvat palveluihin, materiaalivalintoihin, pakkauksiin, logistiikkaan ja energiaratkaisuihin. Hiilineutraalius on Kiillon tavoitteena jo lähitulevaisuudessa vuonna 2028.

– Ympäristön huomioon ottaminen ei rajoitu vain omaan toimintaamme. Kiilto on mukana edistämässä ympäristömyönteisiä päätöksiä erilaisissa hankkeissa ja foorumeissa. Lisäksi yritys on tutkimusyhteistyössä mukana kehittämässä erilaisia kiertotalouden ratkaisuja. Myös asiakkaita autetaan läheisessä yhteistyössä toimimaan entistä ympäristöystävällisemmin.

Kasvuhakuinen yritys

Brändiuudistuksen lisäksi Kiilto uudistuu myös volyymiltään. Parin viimeisimmän vuoden aikana Kiilto on suurten yrityskauppojen ansiosta laajentunut merkittävästi Ruotsissa ja koko Skandinaviassa.

Tytäryhtiöitä on tällä hetkellä kaikkiaan yhdessätoista maassa, esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Venäjällä, Baltian maissa ja Puolassa.

Kasvuhakuisuutta tuetaan myös henkilöstön innovatiivisuudella, Uusia ideoita houkutellaan esiin Kiilto Up -innovaatio-ohjelmalla, joka pilotoitiin ensin Suomen yksiköissä ja otettiin käyttöön konsernissa myös kansainvälisesti.

– Kahdesti toteutettu sisäinen kiihdyttämö viedään läpi innovaatiokilpailuna, jossa yksittäiset työntekijät tai tiimit voivat tarjota ideoita uuteen liiketoimintaan.

– Kolme parasta ideaa saa rahoitusta ja yksi lopulta valitaan toteutettavaksi. Kumpanakin toteutusvuonna hyviä ideoita on kuitenkin ollut niin paljon, että useampiakin on lähdetty kehittämään yhtä aikaa.

– Uusien innovaatioiden aiheita ei juurikaan rajata. Henkilöstön ehdotukset voivat koskea esimerkiksi uusia tuotteita, digitalisaatiota, palveluiden myyntiä, sisäistä toimintaa tai tuotannon kehitystä, Heinovaara sanoo.

Palkittu työpaikka

Kiillon Turun toimipiste palkittiin Suomen aktiivisimpana työpaikkana viime vuonna ja Lempäälän toimipiste toissa vuonna.

Logistiikkainsinööriksi vuonna 2016 valmistunut Matias Hamnström on tuoreimpia kiiltolaisia. Hamnström aloitti Kiillossa viimeisenä opiskeluvuonnaan. Pesti alkoi kesätyöntekijänä ja jatkui syksyllä opinnäytetyön tekemisellä Kiillolle.

– Kesätyöntekijänä olin pakkaamossa ja sain hyvän käsityksen sen toiminnasta ja mahdollisista kehitystarpeista. Samalla pystyin työn ohessa jo suunnittelemaan opinnäytetyön tekemistä.

Opinnäytetyössä Hamnströmin tavoitteena oli kartoittaa pakkaamon nykytilaa ja tehostaa varastointia muun muassa nimikkeiden sijoittelulla.

– Valmistumiseni jälkeen pääsin määräaikaiseksi toteuttamaan opinnäytetyössä esitetyt uudistukset pakkaamon toimintaan. Käytännössä kaikki esittämäni uudistukset toteutettiin lähes sellaisenaan.

Tällä hetkellä Hamnström jatkaa tuotannon laatu- ja kehitysinsinöörinä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi varastoinnin kehittämistä projektipäällikkönä.

Hamnströmin mukaan henkilöstöön panostaminen näkyy esimerkiksi koulutuksina ja monina harrastusmahdollisuuksina.

– Harrastuksia on tarjolla joka päivälle, esimerkiksi lentopalloa, salibandyä, joogaa. Kiilto myös sponsoroi henkilöstön osallistumista erilaisiin urheilutapahtumiin.

Teksti: Arto Kotilainen Kuva: Kiilto

Muut artikkelit