Uratehdas sulki ovensa pysyvästi vuodenvaihteessa

Uratehdas toimi pirkanmaalaisten korkeakoulutettujen tai vastaavissa työtehtävissä toimineiden työttömien ammattilaisten kouluttajana, tsemppaajana ja verkostoijana. Uratehtaan perusajatuksena oli auttaa työtä hakevaa korkeakoulutettua kohti tämän seuraavaa tavoitetta urallaan, työnhakijan itse etsiessä uutta työpaikkaansa. Kaikki toiminta oli vapaaehtoista ja osallistujille maksutonta.

Uratehtaan roolina oli ennen kaikkea auttaa osallistujaa löytämään erilaisia mahdollisuuksia oman osaamisensa hyödyntämiseen työmarkkinoilla ja tarjota erilaisia urapalveluita. Monipuolisista koulutuksista osallistujat saivat eväitä työnhakunsa tueksi ja samalla pienryhmissä oli mahdollista tutustua muihin samassa tilanteessa oleviin, saada vertaistukea ja tsempata muita vaikeissa paikoissa.

Uratehtaalla oli lisäksi vahva roolinsa yritysten ja työnhakijoiden välillä. Hanke yhdisti työtä hakevia ja tarjoavia tahoja monin eri tavoin välittäen tietoa, järjestäen tapahtumia ja ollen aktiivinen verkossa. Uratehdas loi Walk for Jobs -konseptin liikunnallisesta rekrytointitapahtumasta ja järjesti niitä useita toimintansa aikana. Walk for Jobs levisi myös Tampereelta muihin kaupunkeihin.

Vuodesta 2009 toiminnassa ollut Uratehdas-projekti päättyi joulukuun 2021 lopussa rahoituksen päättyessä. 12 vaiherikkaan toimintavuoden aikana projektin aikana työllistyi yhteensä 1833 korkeakoulutettua työnhakijaa. Viime vuoden aikana projektissa oli koronasta huolimatta 302 henkilöä, joista vuoden aikana uuden työn löysi 91 työnhakijaa ja jatkokoulutukseen pääsi 15 henkilöä.

Tampereen Insinöörit on ollut hankkeen alusta lähtien yksi toiminnan rahoittajista ja hanke on ollut tapa täydentää jäsenille tarjottavia palveluita Pirkanmaan alueella. Tampereen Insinöörit kiittää lämpimästi hankkeen työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja osallistujia.