Uratehtaalle olisi suonut laajennusta (Insu 1/2015)

Uratehdas takoi viime vuonna huipputuloksen: projektiin osallistui 757 korkeakoulutettua yksityisen sektorin työnhankijaa ja sen kautta työllistyi 222 henkilöä, sekä 100 siirtyi koulutukseen. Voidaankin sanoa, että meillä on käsissämme harvinainen ilmiö, onnistunut työllistämisprojekti!

Uratehdasta pyörittää PIOTTY ry ja projektin omarahoitusosuudesta vastaavat kanssamme akavalaiset liitot IL, TEK, SEFE ja TRAL. Tampereen Insinöörit osallistuvat toimintaan vahvasti myös hallinnollisella puolella, kaksi neljästä PIOTTY ry:n hallituslaisista on TI:n edustajia. Toiminnanjohtajamme käyttää työaikaansa myös PIOTTY ry:n hallituksen puheenjohtajan velvollisuuksien hoitamiseen.

Suurin rahoittaja toiminnalle on kuitenkin Pirkanmaan ELY-keskus, joka jakaa työllistämispoliittista määrärahaa. Viimeiset tiedot heidän määrärahojensa summista ovat vuodelta 2013, jolloin Avustusta myönnettiin 2,2 miljoonaa euroa kaikkiaan 43 hankkeelle, joista työllistyi tai hakeutui koulutukseen 260 henkilöä. Uratehtaan osuus tuolloin oli 136 työllistynyttä (ei tilastoa koulutukseen siirtyneistä) ja se sai avustusta 76 000 euroa. Eli Uratehtaan osuus tuloksista oli n. 50% ja rahoista n. 3,5%. On syytä uskoa, että nuo suhdeluvut olivat samaa luokkaa vuonna 2014.

Uratehtaalla työllistettävien virta on lisääntynyt huomattavasti hyvien tulosten ja yritysten irtisanomisten seurauksena. Näinpä olisi ollut perusteltua saada kolmas työntekijä projektille, joka vuonna 2014 tarvitsi n. 330 euroa yhteiskunnan tukea auttaakseen ihmisen uuteen työpaikkaan tai koulutukseen.

ELY-keskus ei kuitenkaan lisätukea tähän tarkoitukseen myöntänyt. Ehkä heillä on omaa koneistoaan tyydyttävät perustelut, miksi hyvä hanke ei saa kasvaa, mutta hankkeita, jotka työllistävät lähinnä projektin johdon, täytyy tukea. Olen pettynyt ELY-keskukseen. Itse kaipaan huomattavasti vahvempaa tuottavuusajattelua, kun on kyseessä yhteiskunnan varojen käyttö.

Kalle Kiili
Puheenjohtaja