Suomi nousee vain yhteistyöllä (Insu 2/2015)

Kansa käytti valtaansa eduskuntavaaleissa äänestämällä itselleen edustajat tulevaksi neljäksi vuodeksi. Nyt vaalikiertueet ovat ohi, lupaukset annettu, vaalikarkit tarjottu ja kansa puhunut. Seuraavaksi täytyy enää muodostaa maalle toimintakykyinen hallitus, jonka johdolla Suomi saadaan jälleen nousuun.

Yksi tärkeä tehtävä tulevaisuutemme kannalta on viennin edistäminen etenkin pk-sektorin osalta. Ruotsissa pk-yritysten osuus maan viennistä on lähes kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Me emme voi nojata Suomessa enää aiempaan tapaan suuryrityksiin, jotka ovat viime vuodet kunnostautuneet enemmän saneeraajina kuin investoijina.

Hallituspohjasta riippumatta maa tarvitsee nyt laajaa yhteistyötä talouden nostamiseksi, viennin edistämiseksi ja palveluiden turvaamiseksi. Voittavat ratkaisut näihin tarpeisiin eivät synny enemmistöpäätöksillä, vaan puolue- ja etujärjestörajat ylittävällä yhteistyöllä.

Pienellä kansakunnalla on oltava yhteinen suunta, tai emme saa kehityksen junaa liikkeelle – ainakaan oikeaan suuntaan. Näinpä olenkin iloinen, että poliitikoilla on laajasti tahtoa saada maahan aikaan yhteiskuntasopimus, jolla palautamme uskon suomalaiseen osaamiseen, edistämme vientiä ja rakennamme perustukset hyvinvointiyhteiskunnan päivittämiselle.

Jyräämällä läpi vain jonkin etujärjestön tai puolueen ratkaisuja aiheutamme tuottavuuteen enemmän vahinkoa kuin hyvälläkään ratkaisulla saisimme etua. Laajan enemmistön on hyväksyttävä tehtävät ratkaisut ja toteutettava niitä ymmärtäen niiden vaikutus kokonaisuuteen.

Ihminen on tuottavimmillaan, kun hän kokee työssään, että ”on vähän niinkuin ittelleen tekisi”. Tämä vaatii aina työnantajalta ja -tekijältä molemminpuolista joustomahdollisuutta ja vahvaa keskinäistä sitoutumista.

Ollaan me insinöörit esimerkillinen akavalainen ryhmä, jotka tarjoamme tuleviin haasteisiin enemmän ratkaisuja kuin näemme muiden ratkaisuehdotuksissa ongelmia!

Kalle Kiili
Puheenjohtaja