Insinöörien asialla (Insu 1/2016)

Järjestäytyneet insinöörit luovat nahkansa tänä keväänä – tavalla tai toisella. Selvitysvaihe SAK-STTK –fuusiona syntyvästä uudesta keskusjärjestöstä päättyy ja Insinööriliiton on tehtävä päätös, palveleeko sen jäsenten tarpeita paremmin Akava vai nyt syntyvä keskusjärjestö. Toki on yhä mahdollista, että uusi järjestö jää syntymättä ja tämän palstan spekulointi osoittautuu turhaksi.

Tampereen Insinöörit kysyi luottamusmiehiltään mielipidettä asiaan tämän hetken tietojen valossa. Tulos oli selkeä, 78 % oli Akavan kannalla. Kaikki materiaali uuden järjestön selvityshankkeesta löytyy sivulta uusikeskusjärjestö. fi, eikä kaikkiin kysymyksiin toki ole vielä vastausta. Kysymme asiaa uudelleen, kun hankeosuus on päätöksessään maaliskuun alussa.

Yksi suurin kysymysmerkki Insinöörien kannalta on jäsenyys akavalaisissa neuvottelujärjestöissä. Pystyisimmekö toimimaan YTN:ssä ja JUKO:ssa, jos lähdemme Akavasta? Ja mikäli parempaa vaihtoehtoa ei ole näköpiirissä, mitä lähdöllä voidaan saavuttaa?

Akavaan kriittisesti suhtautuvat haluavat kovempaa edunvalvontaa. Hyvä kysymys on, tulisiko ei-lakkoherkistä insinööreistä radikaaleja uuden järjestön myötä – ja kannattaako sitä edes hakea? Entä auttaisiko kovempi linja ansiokehitykseemme, kun insinöörien palkat ovat nyt keskimäärin suurempia kuin noin 90%:lla SAK-STTK –väestä.

Itse en tosin pidä lähitulevaisuuden suurimpana haasteena niinkään ansiokehityksen kuin työttömyysasteen tasoa. Miten uusi järjestö pystyy edesauttamaan työllisyyden kasvua? Pystymmekö löytämään esimerkiksi AKT:n kanssa uudessa järjestössä yhteiset sävelet, joilla saamme työpaikkoja lisää?

Ikävä vaihtoehto, jota ei auta peitellä on myös se, että osa insinööreistä lähtee uuteen järjestöön ja osa jää Akavaan. Tämä vaihtoehto olisi tietenkin Insinööriliitolle erittäin huono ja siksi sen mahdollisuus tulee tiedostaa hyvin päätöksenteossa.

Kysymyksiä on toistaiseksi paljon ja Tampereen Insinöörit hakee kevään aikana niihin vastauksen jäsenistönsä näkökulmasta. Olemme olleet insinöörien asialla 97-vuotta – olemme sitä jatkossakin.

Kalle Kiili
puheenjohtaja