Tietotekniikassa monille asioille löytyy vastine luonnosta. Esimerkiksi tietoa tallennetaan varastoon isommiksi kokonaisuuksiksi ennen lähettämistä eteenpäin. Säästyy tietokoneaikaa, kun homma voidaan hoitaa yhdellä operaatiolla monen sijaan. Sateella vesisäiliö täyttyy ja sieltä sitten voidaan tarvittaessa ottaa vettä. Vesilasia puolestaan pitäisi tyhjentää usein, jolloin ei oikein voi tehdä muuta. Fyysisissä hyödykkeissä kuvaan tulee niiden valmistaminen ja toimittaminen käyttäjälle. Tähän kuluu aikaa. Jos on varasto, niin sieltä voidaan ottaa heti. Jos ei ole varastoa ja kaikki tilaavat yhtä aikaa, osa jää ilman. 

Evoluutioon tarvitaan viisi asiaa, joita ovat lisääntymiskyky, piirteet (geenit), periytyminen, mutaatio sekä valinta. Lausekielillä tapahtuvan ohjelmoinnin lisäksi voidaan algoritmeja kehittää vastaavalla idealla. Sen sijaan, että kerrotaan mitä pitää tehdä, kerrotaankin mitä pitäisi saada aikaiseksi. Useiden sukupolvien jälkeen algoritmi tekee toivotun asian jollakin tarkkuudella. 

Muualla valinta voi olla vaikkapa ympäristön muutos tai pidemmälle menevä sopeutuminen vallitsevaan nykytilaan. Jos tilannekuva on kapea, muutostarvetta ei koeta tarpeelliseksi, kunnes rytisee. 

Kulunut pandemia-aika voidaan käsittää muutoksena, jonka vuoksi jotkut toimintamallit on hylättävä ja tilalle kehitettävä uusia. 

Tätä kirjoitettaessa jäsenistöllemme on saatu uusia työehtosopimuksia. Neuvotteluympäristössä ei voi toimia samalla pelikirjalla vaan on kehityttävä ajan mukana. Lisäksi sopimusyhteiskunnassa kannattaa toimia vastuullisesti niin, että kaikki osapuolet hyötyvät, jolloin on aitoa motiivia sopia. Haluan tässä kiittää neuvottelijoita, taustaryhmiä, työpaikkojen luottamushenkilöitä ja muita asiaan vaikuttaneita. 

Tampereen Insinöörien evoluutio on osaltaan turvattu uusien hallitusjäsenten muodossa. Nuoriso tekee asiat toisin, kuuntelee vääränlaista rock’n roll-musiikkia, pukeutuu trendikkäämmin, saa fuusioreaktorin valmiiksi ja vielä jopa neuvoo meitä pidempään mukana olleita. 

Jos uuden vuoden lupaus on vielä tekemättä ehdotan, että lupaat itsellesi kokeilla jotain uutta tänä vuonna. 

Mutaatio alkaa sinusta. 

Ystävällisin terveisin,
Erkki