Kuukausittaiset arkistot: lokakuu 2018

Muista urasi määräaikaishuolto

Tampereen Insinöörit, Insinööriliitto ja Uratehdas järjestävät useita osaamisen kehittämistä ja työnhakua edistäviä koulutuksia syyskaudella niin työssä oleville kuin työttömille henkilöille.

Työttömyys vähentynyt

Pirkanmaalaisista Insinööriliiton jäsenistä jo selvästi vajaa 5 % on työttömänä, Insinööriliiton koulutuspäällikkö Jouni Röksä kertoo. Työttömyys on vähentynyt vuoden sisällä. Myös lomautusilmiö on nykyään kasvukeskuksissa harvinainen verrattaessa vuosiin 2008 – 2015.

Työnhaku tänään

Työnhakemisen laatutaso ja vaatimukset ovat nousseet. Työnhakua aloittavan henkilön kannattaa treenata ensin työnhakutaidot kuntoon, Röksä suosittelee.

Röksän mukaan yleinen ongelma työnhakijoilla on, että ansioluettelo on tehty valmiille pohjalle, joka vanhentui 15 vuotta sitten. Tyypillinen virhe on jättää aiempien tehtävien sisältö konkretisoimatta ja vaieta omista saavutuksista.

– Insinööriliitosta saa uusimmat ansioluettelopohjat, joihin kannattaa tutustua. Tarjolla on myös uraohjausta ja neuvontaa työnhakuun.

­Toinen työnhakijan virhe on Röksän mukaan olettaa, että ”kyllä headhunterit minut löytää”. Hyvä ansioluettelo ja LinkedIn-profiili toimivat sisäänheittäjinä ja niillä työnhakija löydetään verkossa. Valtaosaa työpaikoista ei koskaan julkaista tai ne julkaistaan vain rajatulle joukolle. Verkossa näkymätön työnhakija ei rekrytoijan haaviin osu.

Suunnitelmallisuus, tehokkuus ja taito ovat avainsanoja uutta työtä haettaessa, Röksä korostaa.

– Tehokkaassa työnhaussa käytetään kaikkia työnhaun keinoja: Headhunterit, vuokrafirmat, messut, suorahakuyritykset, oma verkosto, LinkedIn jne. Keinojen ketjuttaminen pidentää turhaan työnhakua.

Oman uran määräaikaishuolto

Työssä olevan insinöörin on hyvänä aikana helppo tehdä itselleen karhunpalvelus ja tuudittautua siihen, että töitä ei tarvitse hakea, eikä kouluttautumiseen kannata tuhlata aikaa. Jouni Röksä vertaa uraa autoon: Jos sitä ei huolla, se ruostuu. Röksä vinkkaa myös tarkistamaan oman työmarkkina-arvon 2-3 vuoden välein ja kokeilemaan tuleeko kutsu haastatteluun.

– Samoin kannattaa peilata miten työnantajalla menee. Jos kilpailijat kasvavat ja menestyvät ohi oman työnantajan, se on vinkki – suorastaan huutomerkki parasta ennen päiväyksen ohittamisesta.

– Päivitä ansioluettelo säännöllisesti, vaikka et hakisikaan töitä. Määräaikaishuoltoon kuuluu myös oman osaamisen kehittymisen tunnistaminen.

Sinä itse pidät osaamisestasi huolta

Röksä kertoo, että Suomessa 2/3 yrityksistä kehittää henkilöstöä säännöllisesti.

– Olit tällaisessa yrityksessä töissä tai et, vastuu osaamisesi kehittämisestä on sinulla itselläsi. Ota puheeksi, vaadi, ehdota ja jos ei muuten onnistu, niin hoida homma itse. Kehitä osaamistasi siihen suuntaan mitä alalla tarvitaan jatkossa.

– Irtisanominen tai työn loppuminen ei hävitä ammattitaitoasi, vaan voit hyödyntää sitä muualla.

Verkon kautta voi suorittaa maksuttomia ja tasokkaita sertifikaatteja mm. kielistä ja projektiosaamisesta. Myös työssä oppimista voi todentaa esim. portfoliolla tai dokumentoimalla palautetta. On myös koulutuksia, joissa suorittamisen voi tehdä ilman pakollista opiskelua. Työttömille on tarjolla muuntokoulutusta.

Aktiivimallin vaatimukset

Aktiivimalli ja muut keinot, joilla pyritään vähentämään työttömyyden kuluja yhteiskunnalle, vaativat Jouni Röksän mukaan paljon huumoria.

– Kaikki esimerkit Pohjoismaista näyttävät, että kannustamalla saadaan tuloksia. Suomessa tehtiin päinvastoin.

Aktiivimalliin odotettiin jo alkusyksyksi muutosta, jolla Insinööriliiton ja Uratehtaan koulutukset sisältyisivät malliin. Nyt näyttää siltä, että muutos viivästyy reilusti päätöksentekoruuhkan takia. Kun muutos saadaan, Insinööriliitto huolehtii, että jokainen työtön pystyy hyödyntämään liiton valmennuksia uuden asetuksen niin salliessa, Röksä lupaa. Insinööriliittoa kiinnostavat muutkin kasvupoliittiset työvoimapalvelut ja niiden järjestäminen.

Teksti: Tiina Keskinen

Öljytön kompressori teollisuuteen

Tamturbon toimitusjohtaja Timo Pulkki tietää, että tuotetun paineilman joukossa olevasta öljystä on käytännössä pelkästään haittaa.

– Jotkut kunnossapitopäälliköt tosin voivat vielä väittää, että paineilmaa tuottavissa kompressoreissa käytettävä öljy voi toimia samalla ikään kuin laitteiden voiteluaineena, mutta kyllä se on aina vain haitta.

Öljyä voi kertyä putkistoihin ja kulkeutua paineilman mukana aerosolina ja päätyä useimmiten lopputuotteisiin. Lisäksi vuotojen kautta öljyä voi siirtyä aerosolina tehdastiloissa työskentelevien työntekijöiden hengitysilmaan ja muodostaa terveysriskin.

– Käytetty öljy ja suodattimet ovat lisäksi ongelmajäte, jonka hävittäminen synnyttää kustannuksia. Öljypitoinen kondenssivesi on myös todella suuri ongelmajäte monilla teollisuuden aloilla, Pulkki sanoo.

Tarve öljyttömyyteen kasvaa

Öljyttömyys on ollut paineilman tuottamisessa tavoitteena jo pitkään. Niin sanotuilla öljyttömillä ruuvikompressoreilla tuotetaan tällä hetkellä noin neljännes teollisuuden paineilmasta.

Pulkin mukaan öljyttömät ruuvikompressorit eivät nimestään huolimatta kuitenkaan ole täysin öljyttömiä, vaikka itse ruuvissa ei öljyä olekaan.

– Laitteissa on kuitenkin esimerkiksi vaihteiden ja laakereiden voiteluun tarkoitettuja suljettuja kymmenien litrojen öljynkiertoja, ja aina on olemassa riski, että öljyä pääsee paineilmaan huohottimen kautta ja päätyy sinne missä sitä ei kuuluisi olla.

– Pahimmillaan öljy voi lopputuotteisiin päästessään pilata suuria tuotantoeriä ja aiheuttaa suuria kustannuksia, Pulkki sanoo.

Yhä useammat tehtaat maailmalla ovat automatisoituja, ja erilaiset koneet ja laitteet toimivat paineilmalla.

– Prosessien ehdoton öljyttömyys on tärkeää esimerkiksi elintarvike-, lääke-, elektroniikka-, kemian- ja paperiteollisuudessa, Pulkki luettelee.

Pitkä tuotekehitys

Tamturbo aloitti täysin öljyttömän turbokompressorin kehitystyön perustamisvuonnaan 2010. Suoravetoisen, magneettilaakeroidun turbokompressorin teknologia oli silloin jo olemassa, mutta sitä ei voitu soveltaa teollisuuden vaatimissa korkeissa paineissa.

– Käyttämämme perusteknologiat eivät sinänsä ole uutta, sillä niitä on käytetty jo 90-luvulta lähtien matalissa paineissa tietyissä sovelluksissa, esimerkiksi jätevesikompressoreissa, joissa öljyttömyys on ehdoton edellytys.

– Matalapainesovellukset aina yhteen baariin asti ovat kuitenkin teknisesti huomattavasti helpompia verrattuna sovelluksiin, joiden pitää toimia teollisuuden vaatimissa korkeissa kahdeksan yhdeksän baarin paineissa.

Tuotekehitysvaihe alkoi Tamturbossa esisuunnittelulla vuonna 2010 ja kesti vuoteen 2017 asti, jolloin ensimmäinen pilottikompressori oli toiminut luotettavasti vuoden.

– Varsinainen suunnittelutyö tehtiin tosi pienellä porukalla noin 10 insinöörin voimin. Tuotesuunnittelun pitkää aikaa selittää osaltaan se, että siihen sisältyi monta teknistä osa-aluetta, kuten turbosuunnittelu, lujuus- ja dynamiikkalaskenta, 3D-mallinnus, sähköautomaatio ja virtausmallinnus, Pulkki sanoo.

Huoltokustannukset alas

Öljystä eroon pääsemisen lisäksi Tamturbon tuote ratkaisee myös muita nykyään yleisiä kompressoreiden ongelmia.

– Nykyisillä ruuvikompressoreilla on erittäin monimutkainen ja kuluva rakenne, joka heikentää hyötysuhdetta hyvinkin nopeasti käyttöönoton jälkeen. Myös huolto- ja kunnossapitokustannukset ovat korkeita.

Tamturbon laitteessa ideana on se, että magneettilaakeroidut liikkuvat osat eivät ole millään tavalla toisiinsa kosketuksissa.

– Pyörivät osat levitoivat magneettikentässä, jolloin pisaraakaan öljyvoitelua ei tarvita. Tekniikka on käytännössä huoltovapaa ja hyötysuhde pysyy sama koko laitteen elinkaaren ajan eli viidestätoista kahteenkymmeneen vuoteen.

Pulkki lupaa, että verrattuna kuivaruuviin energiankulutus vähenee Tamturbon laitteita käytettäessä noin viisitoista prosenttia kompressorin elinkaaren aikana.

– Laitteemme ovat pieniä kooltaan, joten ne mahtuvat käytännössä aina samaan tilaan kuin uusittava laite. Tekninen kynnys käyttöönottoon on pieni. Paineilmaputki, jäähdytys ja sähköjohto vain uuteen laitteeseen ja se on käyttövalmis, Pulkki kuvailee.

Rahallisten säästöjen lisäksi öljytön kompressori säästää myös ympäristöä. Tamturbon laitteisiin on sisäänrakennettu energian talteenotto.

– Jopa 90 prosenttia laitteeseen syötetystä energiasta voidaan ottaa talteen jäähdytysveteen. Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa tätä lämmitettyä vettä voidaan käyttää laitteiden pesemiseen, Pulkki kertoo.

Monta myyntikanavaa

Koska Tamturbon laitteilla ei ole juurikaan huoltotarvetta, ei firma pysty tekemään samassa määrin asiakkaiden kanssa jatkuvia tuloja takaavia huoltosopimuksia kuin perinteisellä teknologialla.

– Pidempiä asiakkuuksia syntyy, kun myymme paineilmaa palveluna. Itse asiassa teollisuudessa lisääntyy koko ajan halu ostaa paineilmaa palveluna, jolloin asiakkaan ei tarvitse investoida laitteisiin, Pulkki sanoo.

Tamturbon laitteiden myynti ja toimitukset ovat jo alkaneet useassa maassa. Ensimmäiset myydyt laitteet ovat nyt olleet toiminnassa reilut kaksi vuotta. Tamturbon brändillä kompressoria myydään edustajien kautta.

– Maailmalla on tuhansia eri valmistajien kompressoreja myyviä firmoja, jotka ovat jo pitkään etsineet hyvää öljytöntä vaihtoehtoa. Heidän kauttaan saamme maailmanlaajuista myyntiä omalla brändillämme.

Mahdollista on myös myydä koko kompressoripaketti tai kompressorin ydintekniikka toisille valmistajille, jotka myyvät lopputuotteen omien myynti- ja huoltokanaviensa kautta omalla brändillään.

– Näillä menetelmillä saamme myynnin skaalattua globaaliksi muutaman vuoden aikana. Jo nyt myymme melkein kaikissa maanosissa, Pulkki sanoo.

Kokoonpano Ylöjärvellä

Tamturbon kompressoreihin suunniteltujen osien valmistus tulee säilymään ainakin toistaiseksi ulkoistettuna.

– Meidän vastuullemme jää kokoonpano ja testaus Ylöjärven tehtaalla. Kokoonpanostakin voidaan volyymin kasvaessa mahdollisesti ulkoistaa osa. Tällä hetkellä tehtaallamme on työntekijöitä kaksikymmentäkahdeksan.

Tavoitteena on vuoden 2024 loppuun mennessä sadan miljoonan liikevaihto, mikä tarkoittaa noin 500 – 600 myytyä kompressoria.

– Tällä volyymilla Tamturbolla olisi satakunta työntekijää, joten hyvien ja osaavien työntekijöiden löytäminen tulevaisuudessa on meille tärkeää. Tampereen seutu on onneksi hyvän insinööriosaamisen ydinaluetta ja koulutukseen on panostettu.

Välillisesti alihankinnan kautta työllistäminen tulisi olemaan vielä merkittävämpää.

– Tavoite vaikuttaa realistiselta, kun katsoo jo solmittuja edustajasopimuksia ja muita myynnin yhteistyömuotoja.

– Miellämme tietysti myisimme suurimman osan tuotteistamme oman brändin alla. Mutta volyymin kasvattamiseksi myynti on järkevää hoitaa myös muuten, Pulkki toteaa.

Teksti ja kuva: Arto Kotilainen

Taikuudelta maistuva tulevaisuus

– Ihmisen intiimein suhde on ollut ja tulee aina olemaan suhde ruokaan. Ihminen syö, ja ruoka tulee osaksi häntä. Me juhlimme syömällä, me syömme, kun masentaa ja monet voimakkaimmista muistoistamme liittyy yleensä ruokaan. Ja sen takia tuntuu pirun pahalta, kun joku tulee sanomaan, että ruoan on muututtava. Sitä vastaan tahtoisi tapella. Mutta ruuan ja sen tuottamisen on muututtava, mikäli me haluamme syödä vielä muutaman vuosikymmenen kuluttua ja pitää maapallo kunnossa.
– Hyvä uutinen on se, että meillä on jo olemassa kaikki se teknologia, mitä muutos vaatii. Huono uutinen on se, että muutos tulee tuntumaan tosi pahalta.

Ongelmia edessä

– Teollisen maailman paradigma on johtanut siihen, että maapallon kestokyvyn rajat on ylitetty pahasti. Maapallon lajien monimuotoisuus tulee kärsimään. Vuoteen 2050 mennessä elämän biodiversiteetistä tulee häviämään 40 prosenttia.

Reuter kertoo, tämän johtuvan siitä, että maapallon pinta-alasta valtava osa käytetään ruuan tuottamiseen. Tällä hetkellä tuo ala on noin Etelä-Amerikan kokoinen. Lisäksi ilmasto muuttuu ja maatalous tuottaa enemmän kasvihuonepäästöjä, kuin mitä kaikki liikenne yhteensä. Myös maapallon väkiluku kasvaa jatkuvasti.

– Vuoteen 2050 mennessä meidän täytyy tuottaa 60 % enemmän ruokaa kuin nyt. Se on enemmän ruokaa, kuin viimeisen 10 000 vuoden aikana yhteensä.

Kasvihuone missä vaan

Onneksi teknologia tulee kuitenkin tässä avuksi. Ensimmäisenä esimerkkinä Reuter nostaa esiin kasvihuoneet, jotka ovat hänen mukaansa hyvä alku uudelle ruoantuotannolle.

– Kasvihuoneiden teknologia kehittyy koko ajan tosi nopeasti. Nykyiset ledivalot pystyvät tuottaman paljon enemmän valotehoja paljon halvemmalla. Tämä on johtanut jo siihen, että moderneissa kasvihuoneissa auringonvalo on jo häiriötekijä!

Kasvihuoneet ovat nykyään suljettuja systeemejä, jotka käyttävät ravinteita huomattavasti vähemmän ja vain murto-osan vettä siitä, mitä muu viljely käyttää. Moderni kasvihuone ei ole enää paikkaan sidottu, niitä voi olla oikeastaan missä vaan. Esimerkkinä Reuter käyttää Suomessa Pyhäsalmen kaivoksessa 660 metrin syvyydessä olevaa kasvihuonetta.

Solut töihin

Tällä hetkellä Lauri Reuter työskentelee Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n strategia tiimissä. Aikaisemmin hän teki samaisessa yhtiössä kasvibiotekniikan tutkimusta.

VTT:n laboratoriossa Reuter tutustui petrimaljoilla kasvaviin soluviljelmiin, joista kasvatettiin tankeissa erilaisten marjakasvien solumassaa. Pieniltä jalokiviltä näyttäviä kasvisoluviljelmiä kasvatettiin ja tutkittiin lääke- ja kosmetiikkateollisuuden käyttöön.  Jossain vaiheessa tutkimusryhmä alkoi selvittää, mitä solumassat pitävät sisällään ravintomielessä. Reuter kertoo niiden koostuvan 15 prosenttisesti proteiinista ja 20-30 prosenttisesti ravintokuiduista, niissä on hyviä rasvahappoja ja antioksidantteja ja vitamiineja. Lyhyesti sanottuna, laboratorio-olosuhteissa oltiin onnistuttu kasvattaman solumassaa, jossa on kaikkia niitä asioita, joita ihminen tarvitsee kasviperäisestä ravinnosta.

Oma bioreaktori keittiöön?

Reuterin kuvailemat soluviljelmät syntyvät seuraavalla tavalla: terästankkiin laitetaan kasveista otettuja valmiiksi jakautuvia soluja, sokeria, mineraaleja ja ilmaa. Ainekset pulputtavat tankissa noin viikon, jonka jälkeen valmiina on ravinnoksi käytettävää solumassaa.

Laboratoriossa olevia tankit eivät sellaisenaan soveltuisi kuluttajakäyttöön. Sen vuoksi Reuter ja muu tutkimusryhmä laittoivat propellihatut päähän.
– Me suunnittelimme yksinkertaisen kotireaktorin. Se on pieni muovinen rasia, jonka sisään tulee kapseli, tankkiin laitetaan vettä, ja virta päälle. Bioreaktori on siis vähän niin kuin kahvinkeitin. Viikon päästä on syötävät solut valmiina.

– Voidaanko me tulevaisuudessa tuottaa osa ruuastamme itse kotona, irrottaa tuotanto ympäristöstä ja tehdä ruokaa ihan koska vaan, ihan missä vaan? Ehkä, mutta luulen kuitenkin, että todennäköisempi vaihtoehto on se, että meille tulee baareja, vähän niin kuin nykyiset pienpanimot, joissa ruokaa tuotetaan ultrapaikallisesti.

Muna ilman kanaa

Samalla periaatteella kuin kasvien soluja, voidaan kasvattaa myös eläinsoluja. Eläimestä otetaan lihassolu, joka kasvatetaan ja erilaistetaan tankeissa lihassäikeiksi ja saadaan aikaan vaikkapa hampurilaispihvi. Tällaisen teknologian kehittämiseen on Reuterin mukaan viimeisten vuosien aikana tehty todella paljon investointeja, jopa isot perinteiset lihatalot.

VTT:llä kasvatettiin keväällä samalla menetelmällä munanvalkuaisen proteiinia. Jossain vaiheessa ikuinen kysymys ”kana vai muna” on turha, sillä enää munan tekemiseen ei tarvita enää kanaa lainkaan. Munantuotanto bioreaktorissa olisi eettisesti, ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti kannattavaa.
– Laskimme prosessin hintaa. Munanvalkuaisen tuottaminen bioreaktorissa maksaa nyyteknologialla suurin piirtein saman hinnan kuin munan tuottaminen perinteisellä tavalla.

Ilmasta ruokaa

Suomalainen Solar Foods -yritys kehittelee parhaillaan laitetta, jonka avulla voidaan tehdä ruokaa ilmasta. Kuulostaa scifiltä, mutta Reuter vakuuttaa sen olevan totisinta totta.
– Ruoka koostuu hiilestä, hapesta, typestä ja vedystä ja energiasta, joka pitää atomit yhdessä. Kaikki samat raaka-aineet ovat ilmassa. Solar Foodsin reaktoriin laitetaan ilmaa ja sopiva mikrobi, joka pystyy käyttämään hiilidioksidia ruuakseen. Pian se pystyy sitomaan myös typpeä. Laite saa toimiakseen aurinkovoimalla tuotettua energiaa, sähköä. Ulos tulee tavaraa, jossa on 50 % energiaa, 25 % hiilihydraatteja. Ravitsemuksellisesti se vastaa soijaa ja maultaan jotakuinkin vehnäjauhoa.

– Jännittävintä tässä on se, että tämä bioreaktori voidaan laittaa minne vaan. Koska se toimii aurinkovoimalla, se voidaan viedä niihin maanosiin, jossa tulevaisuudessa ruuantuotanto tulee muuten äärettömän vaikeaksi. Esimerkiksi kuiville alueille, joilla paistaa paljon aurinko.

Reuter kertoo Solar Foodsin suunnittelevan, että vuonna 2021 ensimmäinen ilmasta ruokaa tuottava tuotantoyksikkö olisi jo käytössä. Arviolta se tuottaisi 3,5 tonnia proteiinia päivässä jokaisena päivänä vuodesta, ihan missä vaan. Tuotantoyksikön tuottaman ruuan hinta tulee jonain päivänä olemaan halvempaa kuin soijan. Jos näin on, Reuterin mukaan koko maailman ruokamarkkinat tulevat muuttumaan.

Teksti: Terhi Viianen, kuva: VTT (Kasvisoluviljelmiä petrimaljoilla).

Luotto pelaa

Tamperelainen tiedonhallintaohjelmistoja kehittävä ja myyvä M-Files on kasvanut tasaiseen tahtiin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee 430 henkilöä Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Englannissa, Ranskassa, Kanadassa, Australiassa ja Saksassa. M-Filesin pääkonttori sijaitsee Hervannassa. Tampereen toimipisteessä on tällä hetkellä 250 työntekijää ja rekrytointi on käynnissä lähes koko ajan.

Vuonna 2016 M-Filesin henkilöstön keskuudesta valittiin yrityksen historian ensimmäinen luottamushenkilö. Vaalien perusteella tehtävään valittiin Tuomo Kinnunen.

Rakkaudesta lajiin

Tuomo ei ennen M-Filesin pestiään ole ollut mukana luottamushenkilötoiminnassa. Häntä kuitenkin on aina kiinnostanut työlakiin sekä työehtosopimuksiin liittyvät asiat.
– Eräässä kesätyöpaikassani huomasin, että kesätyötekijöille ei jostain syystä myönnetty erästä työetua, joka mielestäni heille olisi kuulunut. Kysyin asiasta johdolta, ja kerroin, että sopimuksen mukaan etuus kuuluu kaikille työntekijöille.  Aluksi johto oli sitä mieltä, että näin ei ole, mutta asia selvitettiin, ja sen jälkeen myös kesätyöntekijät saivat kyseisen edun.

Kun M-Filesillä alettiin keskustella luottamushenkilön valitsemisesta henkilöstölle, päätti Tuomo lähteä mukaan.
– Ajattelin, että kasvavassa firmassa ei ainakaan ihan heti ole tulossa YT-neuvotteluita. Luottamushenkilöllä on mahdollisuus auttaa muita erilaisissa ongelmissa. Se oikeastaan houkutteli lähtemään mukaan toimintaan.

Tukena työpaikalla

– Itse näen luottamushenkilön tehtävän olevan työpaikoilla työntekijöille tuki ja turva. Jos työntekijälle tulee joku asia eteen, johon halutaan selvyys, tiedetään että työntekijöiden keskuudessa on tämä tietty henkilö, joka osaa vastata kysymykseen.

Itse Tuomo on ollut todella tyytyväinen liiton aloitteleville luottamushenkilöille tarjoamiin koulutuksiin. Niissä uusille luotoille annetaan kattava tietopaketti laeista ja TES:iin liittyvissä asioista. Lisäksi Tuomo kertoo tutustuneensa koulutuksissa liiton eri alojen asiantuntijoihin, joihin hän on ollut yhteydessä, mikäli on tarvinnut apua joihinkin kysymyksiin tai asioihin.

Tukea ja apua Tuomo kertoo saaneensa myös M-Filesin sisältä.
– Täällä on henkilöitä, jotka ovat olleet aikaisemmin luottamushenkilöhommissa mukana. Heiltä olen saanut apua ja neuvoja. Meillä on M-Filesillä siitä hyvä tilanne, että täällä pystyy keskustelemaan oikeastaan kenen tahansa kanssa, jos on ollut jotain kysyttävää. Oli kyseessä sitten toimitusjohtaja tai HR:n edustaja tai ketä tahansa. Aina pystyy keskustelemaan, että miten tällaisen asian kuuluisi olla, ja joka kerta asioista ollaan päästy yhteisymmärrykseen.

Tehtävänä tiedonvälittäminen

Pääasiallisesti luottamushenkilöiden tehtäviksi katsotaan yt-neuvotteluissa työntekijöiden edustajana toimiminen. Kuitenkin on hyvä muistaa, että luottamushenkilön rooli on paljon muutakin.
– Meillä M-Filesillä ei ole kertaakaan ollut YT-neuvotteluita, Tuomo kertoo ja jatkaa,
– Sen vuoksi minun tehtäväni on ollut esimerkiksi katsoa, että työntekijöillä on kaikki hyvin ja kuunnella, jos jollain on ollut jotain kehitysideoita tai asioita mielessä.

Kinnusen mukaan kahden vuoden aikana luottamushenkilön läsnäoloon työpaikalla on totuttu niin työntekijöiden kuin työnantajankin puolelta.
– Aluksi huomasin sen, että kun aikaisemmin työpaikalla ei ole ollut luottamushenkilöä, niin työntekijät eivät välttämättä osanneet hyödyntää minun asiantuntijuuttani. Sama tilanne oli hieman yrityksenkin kannalta, aluksi muistutin, että asioista kannattaa kertoa myös minulle.
– Nyt kuitenkin tilanne on jo toinen. Informaation kulkemisesta työntekijöiltä yritykseen ja yrityksestä työntekijöille minun kauttani on tullut normaali prosessi.

Panostusta työhyvinvointiin

M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalon mukaan luottamushenkilön pestaaminen yritykseen on panostusta työyhteisön hyvinvointiin.
– Tehtaissa laitteet ja koneet tekevät tuotoksen, ja tuotos syntyy aina, oli hyvä tai huono päivä. Mutta asiantuntijaorganisaatioissa lopputuotteen tekevät ihmiset. Ja siihen, miten hyvin ihmiset tekevät töitä riippuu siitä, miten hyvin ihmiset organisaatiossa voivat ja miten motivoituneita he ovat. Siksi henkilöstön hyvinvointiin, johtamiseen ja yrityskulttuuriin panostaminen on yrityksen kannalta kaikki kaikessa.

Luottamushenkilönä Tuomo toimii luonnollisena linkkinä työntekijöiden ja esimiesten välisessä yhteistyössä.
– Tuomon kanssa työskentely on ollut tosi hienoa sen vuoksi, että me pohditaan yhdessä missä me menemme ja mitä me teemme. Koen, että meillä on ollut yhteinen tavoite, sillä mietimme yhdessä, miten voisimme parantaa työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä.

Konkreettisia muutoksia työympäristöön

Luottamushenkilön roolista työyhteisössä liikkuu monenlaisia käsityksiä, kuvitelmia ja mielikuvia. Negatiivisimmillaan luottamushenkilö voidaan nähdä johdon ”vakoojana”, joka kiertelee työpaikalla ja raportoi mitä työntekijät tekevät ja ajattelevat. Tämä ei kuitenkaan kuulu luottamushenkilön toimenkuvaan.

Tuomo näkee roolinsa auttajana, jonka päämäärä on edesauttaa hyvää työilmapiiriä.
– Tässä muutaman vuoden aikana on tullut eteen tilanteita, joissa olen nähnyt, että jotkut asiat kaipaisivat parannusta. Olen sitten sopivassa asiayhteydessä nostanut aiheen esiin johdolle tai muille työyhteisössä asioista huolta pitäville. Olen myös huomannut, että harvoin käy niin, että ihmiset itse tulevat erikseen minulta pyytämään asioita. Täytyy osata lukea rivien välistä, että täytyisi olla näin tai näin, niin ihmiset viihtyisivät paremmin.

– Meillä on esimerkiksi muutettu muutamia palkkamalleja sen vuoksi, että henkilöt olisivat työyhteisöönsä tyytyväisempiä. Työhyvinvointiin vaikuttaa myös se, ettei tarvitse koko ajan painaa eteenpäin sata lasissa, vaan välillä pystyy pikkuisen hengähtämään ja miettimään asioita eteenpäin.

Teksti ja kuva: Terhi Viianen

TREngineers yhdistää nuoret

Kyseessä on tekniikan alan nuorille suunnattu yhteisö, jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin, kasvattaa tietoa sekä osaamista ja samalla toimia vaikuttajana Tampereen seudulla. TREngineers-verkoston alullepanijoita ovat Tampereen Insinöörit ry, Tampereen Insinööriopiskelijat TIRO ry sekä Tekniikan Akateemiset TEK ry. Yhteisö on avoin nuorille ja nuoreksi itsensä tunteville tekniikanalan osaajille, niin opiskelijoille kuin jo työelämässäkin oleville.

Alusta saakka TREngineersin perustamisessa mukana ollut Tampereen Insinöörit ry:n jäsen Anna Orslahti kertoo, mistä idea verkoston perustamisesta on tullut;
– Verkoston perustamisen idea sai alkunsa viime tammikuussa, kun joukko TI:n, TIRO:n ja TEK:n aktiiveja istui alas pohtimaan nuorten osallistumista yhdistystoimintaan. Tuolloin totesimme, että kaikilla kolmella yhdistyksellä on suurin piirtein samanlaisia haasteita, ja että meidän kannattaa yhdistää voimamme yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Tapaamisia, excuja ja koulutuksia

Käytännössä uuden verkoston tarkoitus on antaa nuorille tekniikan osaajille mahdollisuus tavata toisia samanlaisessa elämäntilanteessa olevia henkilöitä.
– Tekniikka yhdistää. Olemme kaikki erilaisia, mutta kuitenkin meillä on hyvin paljon yhteistä: olemme korkeasti koulutettuja ja teemme samantyyppisiä töitä. Tutustumalla uusiin ihmisiin jaamme toisillemme hyödyllistä kokemusta sekä tietoa, Anna Orslahti kertoo.

Taustayhdistykset kuitenkin haluavat myös antaa jäsenille uutta tietoa ja kokemuksia. Konkreettisesti TREngineers-verkoston puitteissa tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia, jotka ovat ajankohtaisia ja joiden avulla jäsenet voivat sivistää itseään. Tällä hetkellä tapahtumakalenteriin on merkitty muun muassa tutustumiskäyntejä Kansi- ja Areena -hankkeisiin sekä sisäviljelyjärjestelmiin keskittyneeseen teknologiayritys Evergreen Farmiin.

Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin heti tiistaisen lanseeraustilaisuuden jälkeen, kun esiintymisen asiantuntija Karla Nieminen Jäänmurtajat Oy:sta antoi koulutusta verkostoitumisen perusteista. Sen jälkeen noin 70 tilaisuudessa mukana ollutta nuorta tekniikan ammattilaista saivat mahdollisuuden laittaa juuri oppimansa verkostoitumisopit käytännön testiin yhteisessä tutustumistilaisuudessa.

Mukaan TREngineers-verkostoon pääsee seuraamalla yhteisöä Facebookissa ja liittymällä ryhmiin:

https://www.facebook.com/trengineers33100

https://www.facebook.com/groups/296462051182476

 

Teksti ja kuva: Terhi Viianen