Kuukausittaiset arkistot: syyskuu 2020

Tampereen Insinöörit ry:n valtuustovaalit 2020

Tampereen Insinöörit ry:lle valitaan tänä vuonna uusi valtuusto ja ehdokasasettelu on käynnissä. Valtuusto on yhdistyksen ylintä valtaa käyttävä toimielin, ja sen kausi kestää kolme vuotta.

Miksi ehdolle?

Valtuusto valitsee syyskokouksessaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet, hyväksyy yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä päättää jäsenmaksuista. Valtuusto on myös oivallinen kanava päästä eteenpäin niille, joita kiinnostaa työskentely Tampereen Insinöörien hallituksessa.

Mitä valtuustotyö on käytännössä?

Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi valtuuston jäsenillä on mahdollisuus avustaa hallitusta yhdistyksen toiminnan järjestämisessä tiimitoiminnan myötä. Näin valtuuston jäsenet voivat vaikuttaa siihen, miten Tampereen Insinöörit jäseniään palvelevat!

Valtuustovaalien ehdokasasettelu päättyy 31.10.2020. Tule ohjaamaan Suomen toisiksi suurimman insinööriyhdistyksen kurssia oikeaan suuntaan!

ILMOITTAUDU EHDOKKAAKSI TÄÄLTÄ.

Kohti syksyä (INSU 2/2020)

Kesälomat alkavat olla pulkassa, koulujen aloitus on käsillä ja varmasti kaikki jännitämme, miten syksy tästä tulee kehittymään. Kevät oli meille kaikille koetuksen aikaa, ja kesä toi hetkellisen helpotuksen. Palasin itse kesäloman jälkeen konttorille töihin; iloiten koska sain keittiön pöydän vihdoin takaisin itselleni.

Kevät ja kesä elettiin tapahtumien ja kokousten suhteen hiljaiseloa, tapahtumat siirrettiin toiveikkaana syksyyn. Elokuun alussa saimme nauttia ainoasta kesän tapahtumasta, Särkänniemen huvipäivästä. Paikalla meitä oli iloinen joukko nauttimassa niin aivan mahtavasta kelistä kuin myös ihanan väljästä Särkänniemestä.

Opettelimme keväällä hallituksessa etäkokouksien pitoa, mikä toimikin vallan hyvin. Saimme tarvittavat asiat käytyä läpi, mutta harmillisesti yhteisön kehittäminen on jäänyt tässä tilanteessa ihan alkutekijöihin. Olemme yrittäneet etsiä uusia tapoja toimia ja erityisesti viestintätiimi onkin ansiokkaasti tehnyt töitä tämän eteen koko ajan. Erityisen ilahduttavaa on, että näin erikoisessa tilanteessakin jäsenmäärämme on edelleen kasvanut ja nyt meitä on yli 5000!

Edelleen kannustan olemaan minuun tai meihin, Tampereen insinöörien hallitukseen, yhteydessä. Kaipaamme erityisesti nyt hyviä vinkkejä ja toiveita, mitä voisimme tehdä juuri sinun eteesi, jotta syksystäsi tulisi vieläkin paremmaksi.

Nina Pirttikangas,
Tampereen Insinöörit ry:n puheenjohtaja

Insinöörityöpalkinto Teemu Sormuselle – Konenäkö metsässä navigoitaessa

Teemu Sormusen opinnäytetyön aiheena oli navigointi konenäön avulla metsäympäristössä. Työ pohjautui autonomisesti liikkuvia laitteita tutkivaan ammattikorkeakoulun projektityöhön. Teoriaosuudessa käytiin läpi uusimpia tutkimuksia konenäöllä navigoinnista.

Sähkö- ja automaatiotekniikan puolelta valmistuneen Teemu Sormusen opinnäytetyö pohjautui Tampereen ammattikorkeakoulun kehittämishankkeeseen Convlogiin, jossa rakennettiin pieni autonomisesti liikkuva robottiauto.

Ammattikorkeakoululle projekti tuotiin koulun ulkopuolelta Tuomi Raamin toimesta, ja projektin toimeenpanosta vastasi kehittämispäällikkö Markku Oikarainen TAMKin TKI-palveluista.

Teemu osallistui kahden opiskelijan tekemään projektiin viime vuoden alussa.

– Vaikeinta projektissa oli pienen budjetin puitteissa löytää omat ratkaisut autonomisesti liikkuvan laitteen rakentamiseksi.

– Vastaavanlaisia projekteja ei oikeastaan malliksi löytynyt. Esimerkiksi tutkimuslaitosten saman aiheiset projektit liikkuvat budjetiltaan aivan eri kokoluokassa eikä niitä voinut suoraan sellaisenaan hyödyntää, Teemu kertoo.

Robottiauto ja sen rakentamiseen tarvittavat osat hankittiin mahdollisimman edullisesti netistä tilaamalla. Varsinkin navigointilaitteen valinta tuotti vaikeuksia.

– Projektin alussa meistä tuntui, että kamera voi olla liian vaikea ratkaisu navigointiin. Esimerkiksi kiihtyvyyttä ja kulmaa mittaavien inertiasensoreiden käyttö tai kuljetun matkan mittaaminen renkaiden avulla olisivat olleet kuitenkin aivan liian epätarkkoja tapoja, joten päädyimme kokeilujen jälkeen kameran käyttöön, Teemu kertoo.

Laskentatehosta ongelma

Robottiauton kameraksi valikoitui lopulta lainaksi saatu Xboxin pelikamera, jota on yleisesti käytetty vastaavanlaisissa tarkoituksissa.

Autoon kiinnitetyn kameran tehtävä oli luoda koko ajan kuvaa ympäristöstä ja mahdollistaa navigoinnissa käytetyn reaaliaikaisen kartan muodostaminen.

Laskentatehon puutteen vuoksi projektia ei voitu toteuttaa aivan loppuun saakka eivätkä pitkät ajomatkat onnistuneet.

– Käytännössä pystyimme luomaan navigointiin riittävät kartat konenäön avulla, mutta laskentatehon rajallisuuden vuoksi varsinainen ajomatka jäi noin metriin, minkä jälkeen järjestelmä kaatui.

– Käytössämme oli muutaman vuoden ikäinen kannettava tietokone. Ongelma olisi ratkennut erillisen kuvankäsittelyyn tarkoitetun laitteen ostamisella, mutta projektin budjetissa ei siihen ollut varaa, Teemu arvioi.

Konenäkö metsässä

Yksi kehittämishankkeen tavoitteista oli tehdä selvitys metsäympäristössä konenäön avulla tapahtuvan navigoinnin nykytilasta ja siitä voisiko autonomisen, puita noutavan metsäkoneen kehittäminen olla lähitulevaisuudessa mahdollista.

– Projektissa rakennettu pikkuinen robotti ei sinänsä liittynyt konenäön käyttöön metsäympäristössä. Otin lopputyöhöni kuitenkin mukaan myös kehityshankkeen alkuperäisen idean metsässä navigoinnista, Teemu kertoo.

Varsinaisen kirjoittamisen Teemu aloitti tämän vuoden alussa. Samaan aikaan hän kävi ristiinopiskeluna Tampereen Yliopistolla konenäköön liittyvää kurssia, joka antoi tietoa sekä teoriasta että viimeisimmistä käytännön sovelluksista.

Suomenkielistä kirjallisuutta aiheesta ei juurikaan ole olemassa, ja lopputyön kieleksikin tuli luonnostaan englanti.

– Intensiivisin kirjoitusvaihe ajoittui maaliskuulle, minkä jälkeen tein lähinnä tekstiin tarkistuksia, Teemu kertoo.

Lopputyö keskittyi pelkästään konenäön käyttöön navigoinnissa, koska muiden keinojen mukaanotto olisi paisuttanut tekstiä liikaa.

Täysin autonomisesti metsässä liikkuva työkone odottelee Teemun mukaan vielä tulevaisuudessa. Itse koneen rakentaminen onnistuu varmasti teknisesti, mutta ennen suuria investointeja vaaditaan selkeä näyttö taloudellisesti kannattavasta toimintamallista.

– Luultavammin metsäympäristössä konenäkö ja muut navigointikeinot otetaan aluksi yhä enemmän käyttöön kuljettajan apuna. Konenäköä voidaan käyttää navigoinnin lisäksi myös esimerkiksi puuston kuntotarkastuksiin, Teemu sanoo.

Syksyllä Aalto-yliopistoon

Opintojensa loppuvaiheesta maaliskuusta alkaen Teemu on ollut työssä Innogiant-ohjelmistotalossa. Pesti kestää näillä näkymin elokuun loppuun.

Ennen koronakriisin alkamista Teemu ehti olla toimistolla perehdytyksessä vain kolme päivää.

– Tarvittavat ohjelmat ehdin onneksi asentaa toimistolla koneelleni ja sain siten kotiin valmiit työvälineet. Perehdytys onnistui sen jälkeen hyvin myös etänä esimerkiksi pikaviesteillä.

Työhön Innogiantilla kuuluu pääasiassa mobiiliohjelmointia. Ohjelmointitaidot Teemu kertoo kehittäneensä sekä opinnoissaan että harrastuksenaan.

– Mobiiliohjelmoinnin opin pääasiassa koulun kursseilla. Tsekissä Brnossa vaihdossa keskityin pelkästään ohjelmointiin.

Jatkosuunnitelmiin Teemulla kuuluu koneoppimisen opinnot Aalto-yliopistossa.

– Osallistuin maisterihakuun viime vuoden lopulla, ja syksyllä alkavien opintojen on tarkoitus kestää pari vuotta, Teemu kertoo.

Teksti & kuva: Arto Kotilainen