Tule mukaan Tampereen Insinöörien tiimitoimintaan

Haluatko mukaan kehittämään Tampereen Insinöörit ry:n toimintaa? Olisiko sinulla ideoita ja ajatuksia siitä, miten TI:stä saataisiin entistäkin paremmin jäseniään palveleva yhdistys.

TI:ssä on neljä tiimiä:

työelämätiimi

Työelämätiimi rakentaa ja tukee henkilöstöedustajien verkostoa sekä järjestää toimintaa myös YRY:ille. Tiimi seuraa ja valmistelee yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja koulutuspolitiikkaan liittyviä toimia insinöörien edunvalvonnan hyväksi sekä järjestää työelämätapahtumia ja -palveluita.

opiskelija- ja nuorjäsentiimi

Tiimi järjestää tapahtumia jäsenistölle, kuten koulutuksia, afterworkeja, pubivisoja ja saunailtoja. Toiminnan tarkoituksena on helpottaa siirtymää opiskelijaelämästä työelämään ja auttaa sopeutumaan uuteen elämänvaiheeseen. Opiskelija- ja nuorjäsentiimi toimii myös linkkinä TI:n ja Tampereen Insinööriopiskelijoiden välillä. Tiimissä pääsee osallistumaan tapahtumien järjestämiseen sekä osaksi opiskelijayhteisöä.

jäsentoimintatiimi

Tiimi järjestää tapahtumia koko jäsenistölle ja heidän perheilleen. Tapahtumissa huomioidaan monipuolisesti jäsenet ja pyritään järjestämään kaikille jotain mieleistä. Tapahtumien koot vaihtelevat muutamista kymmenistä moniin tuhansiin osallistujiin. Jäsentoimintatiimissä pääsee osallistumaan tapahtumien suunnitteluun, sekä niiden järjestämiseen.

viestintätiimi

Viestintätiimi kehittää, suunnittelee ja toteuttaa yhdistyksen sisäistä- ja ulkoista viestintää niin, että Tampereen Insinöörit ry:n toiminta olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja läpinäkyvää jäsenistölle. Tiimi kehittää markkinointisisältöä sosiaaliseen mediaan sekä muihin oleellisiin viestintäkanaviin, kuten jäsenkirjeeseen INSUun sekä yhdistyksen nettisivuille.

Tiimit ovat kaikille jäsenille avoimia. Toiminnan kautta saat mahdollisuuden Vapaaehtoisesti ja harrastuksena tehtävään työhön voit ottaa osaa juuri niin aktiivisesti kuin sinulle itsellesi sopii.