Valtuusto

Valtuustovaalien 2023 ehdokasasettelu nyt käynnissä!

Ryhdy ehdokkaaksi Tampereen Insinöörien nettisivujen vaalisivuilla Valtuustovaalit 2023. Voit tulla ilmoittautumaan ehdokkaaksi myös Tampereen Insinöörien toimistolla osoitteessa Otavalankatu 9 A, 33100 Tampere. Valtuustovaalien ehdokasasettelu käynnistyi keskiviikkona 1.3. ja päättyy keskiviikkona 31.5. 

Vaalikelpoisia ovat yhdistyksen äänioikeutetut jäsenet. Hallituksen jäsen on esteellinen toimimaan valtuuston jäsenenä.

Mikäli valtuuston jäsen-ehdokkaita on enemmän kuin valtuuston enimmäisjäsenmäärä suoritetaan valtuustovaali postiäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä.

Valinnassa noudatetaan suhteellista vaalitapaa käyttäen ehdokaslistoja. Kukin ääni annetaan ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän. Ehdokaslistan toisena oleva saa puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen. Valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi noudatetaan vaaliohjesääntöä, jonka hyväksyy yksinkertaisella enemmistöllä yhdistyksen kokous.

 

Valtuusto

 

Tampereen insinöörien valtuustoon kuuluu 25 varsinaista jäsentä ja saman verran varajäseniä. Valtuuston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Tänä vuonna valittava uusi valtuusto aloittaa toimintansa tammikuussa 2024.

Tampereen Insinöörien valtuustolla on erilaisia tehtäviä. Valtuusto luo raamit yhdistyksen hallituksen toiminnalle. Valtuusto päättää, kuinka paljon maksamme kuukausittain jäsenyydestämme. Valtuusto päättää miten yhdistyksen toimintaa vuosittain tulisi kehittää. Valtuusto myös hyväksyy ohjesäännöt sekä päättää yhdistyksen keskeisen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta, luovuttamisesta ja kiinnittämisestä. Valtuuston jäsenet voivat siis vaikuttaa siihen, miten Tampereen Insinöörit jäseniään palvelevat.

Valtuuston järjestäytymiskokouksessa toimikauden ensimmäisen vuoden tammikuussa valitsee valtuusto keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuuston toimikaudeksi.

Valtuuston syys- ja kevätkokoukset

Valtuuston syys- ja kevätkokouksen agendan keskiössä on yhdistyksen rahan käyttö. Kevätkokouksen ajankohta on maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen loka-marraskuussa.

Valtuuston syyskokouksessa hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Kokouksessa päätetään myös valtuuston ja hallituksen jäsenten sekä tilin- ja toiminnantarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista.

Lisäksi syyskokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Syyskokouksessa valitaan myös kaksi tilin- ja toiminnantarkastajaa sekä heidän henkilökohtaiset varahenkilönsä.

Valtuuston kevätkokouksessa käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto. Jos kaikki on kunnossa, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

Lisäksi syys- ja kevätkokouksessa päätetään myös muista asioista, jotka ovat kokouksen agendalle nousseet.