Yhdistyksen puheenjohtajan joulutervehdys 2022

Arvoisat Tampereen Insinöörien jäsenet!

Vuosi lähenee loppuaan ja edessä on joulun aika. Kulunut vuosi yhdistyksen kannalta on ollut oleellisesti parempi kuin edellinen. Korona-aika opetti kovalla kädellä ja pakotti siirtymään etätöihin, opetukseen, etä- siihen ja tähän. Siirtymä avasi silmiä etätyön mahdollisuuksille ja ongelmille. Ajan kuluessa löytyy järkevä taso jokaiselle toimialalle.

 

Maailmassa kuplii ja meitä lähinnä kriisi on Ukrainan sota. Menneisyyden ongelmien ratkaisumallit kuten väkivallan käyttö voimapolitiikan jatkeena eivät ole poistuneetkaan Euroopasta. Itsestäänselvyytenä pitämämme asiat kuten kohtuuhintainen energia on kadonnut. Inflaatiomöröt laukkaavat ja ostovoimasta palan haukkaavat.

 

Lähitulevaisuus pakottaa miettimään ratkaisuja, joilla ongelmia (ympäristö, talous, sosiaaliturva, huoltovarmuus…) voidaan lieventää. Hankkeet niin poliittiset kuin teknologiset kestävän tovin ja osa niistä on syytä aloittaa heti. Monesti ensimmäinen askel on kaikkein vaikein. Jonkun pitää kirjoittaa viesti ja painaa enteriä. Jotkut puhuvat ihaillen enterin painamisesta koko ikänsä mutta jättää sen painamisen toisille.

 

Arvoisa kollega, kun kohtaat toimessasi tilanteen, jossa hommat seisovat, mene sinä painamaan enteriä.

Tarvitsemme naisia ja miehiä jotka eivät tärise, levitä ahdistusta sosiaalisessa mediassa vaan toimivat läheistensä ja muiden parhaaksi.

 

Lumisateen jälkeen on poutasää!

Ystävällisin terveisin,  Erkki Salonen

 

Dear members of Tampereen Insinöörit

 

Current year is about to end and soon there will be a Christmas. This year has been better than previous. Covid-era gave tough lesson and forced to move remote works, remote schooling and so on. This transition opened new opportunities and raised some problems as well. Over the time, good balance between remote and local operations is found.

 

The world economics and politics is fluctuating. Ukraine war, that is perhaps closest crisis has shown that pre millennia methods for problem solving are still here. Powerplay extended with violence is still here. Some things that we may taken as granted such as moderate priced electricity has gone. Prices are soaring.

 

Near future enforces us think solutions for problems such environment, economics, social security and goods supply security. Projects both technological or political should be started today as they may become effective after long time.  Taking first step is usually most difficult one. Someone needs write decision and press enter key. Some person speaks about pressing such key for their whole life without pressing it and leaves decision to others.

 

Dear colleague! When your encounter a situation on your works where everything is stalled due pending decision/action… be that person who will go and press it and put things forward!

 

We need woman and men who does not shake, spread anxiety on social media but instead acts for good for their families and others.

 

After snowfall there will be the sun!

Kind regards, Erkki Salonen