Vuorovaikutustaidot esimiestyössä menestymisessä

Kouluttaja: Insinööriliiton uravalmentaja Seija Utriainen

Ihmisten aito kohtaaminen on oleellinen osa esimiestyötä ja johtamista. Koulutuksessa keskitytään esimiehen vuorovaikutustaitojen merkitykseen ja taitojen kehittämiseen niin mahdollisissa ongelmatilanteissa kuin alaisten arjen tukemisessa. Illan aikana puhutaan myös esimiesviestinnästä ja kehityskeskusteluista.

Ilmoittautuminen tapahtumaan 30.11. mennessä.