IL100: Valotaideteoskilpailu

Jyväskylässä juhlistetaan 100-vuotiasta Insinööriliittoa syyskuussa 2019 Valon kaupunki -tapahtumassa, johon suunnitellaan ja toteutetaan juhlavuoden kunniaksi insinöörien ideoima ja luoma valoinstallaatio.

Insinööriliitto ja Keski-Suomen Insinöörit järjestävät yhteistyössä Valon kaupungin ja Vahanen-yhtiöiden kanssa ideakilpailun Valon kaupunki -tapahtumaan sijoitettavasta valoteoksesta. Kilpailu käynnistyy syyskuussa 2018.

Valotaideteoksen tavoite on juhlistaa Insinööriliiton 100-vuotisjuhlaa ja tuoda esiin insinöörien luovuutta, kekseliäisyyttä ja ongelmaratkaisukykyä. Teokseen voi sisältyä esimerkiksi insinöörein tekemiä keksintöjä tai teos voi muulla tavalla tuoda esille insinööriosaamista. Inspiraatiota ideointiin tarjoaa Markku Järvisen kirjoitus älykkäästä valaistuksesta Vahasen blogissa.

Valotaideteos sekä yhteistyö Valon kaupungin ja Vahanen-yhtiöiden kanssa ovat osa Insinööriliiton juhlavuoden ohjelmaa.

Teoksen paikka
Teoksen sijoituspaikka Valon kaupunki-tapahtumassa on Jyväskylän Kirkkopuisto. Valoteosehdotukseen tulee siis sisältyä valoelementti.  Mikäli teosehdotus ei jostakin syystä sovellu Jyväskylän Kirkkopuistoon, tapahtuman järjestäjä osoittaa teokselle muun paikan tapahtumassa. Maastokartta Kirkkopuistosta, mittakaavassa (pdf)

Ehdotusten esitystapa
Ehdotus voi olla esimerkiksi pienoismalli, piirustus, tietokonevisualisointi tai näiden yhdistelmä. Muukin esitystapa on mahdollinen, kunhan siitä käy riittävän havainnollisesti selville teoksen ominaisuudet.

Ehdotuksen mukana pitää olla

 • piirros, josta käy ilmi teoksen sijoittuminen annettuun tilaan
 • kirjallinen selostus teoksen toteuttamistavasta, materiaaleista, teknisistä ratkaisuista ja muista siihen liittyvistä seikoista
 • eritelty kustannusarvio (valmiin teoksen yhteenlaskettu kustannusarvio maksimissaan 10 000 e, alv 0 %)

Kilpailijalla on oikeus jättää muutakin ehdotustaan selventävää materiaalia.

Palkinnot
Älykkään valaistuksen puolestapuhuja,
yhteistyökumppanimme Vahanen-yhtiöt palkitsee kilpailussa kolme parasta työtä

 1. voittoteos – 1000 euroa
 2. toiseksi paras ehdotus – 500 euroa
 3. kolmanneksi paras ehdotus – 300 euroa

Valmiin teoksen yhteenlaskettu kustannusarvio saa olla maksimissaan 10 000 e (alv 0 %).

Osallistuminen
Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa Insinööriliiton jäsen joko yksin tai ryhmässä (ryhmän yhden jäsenen tulee olla liiton jäsen). Ehdotukset on jätettävä omalla nimellä, työryhmän tapauksessa yhteyshenkilön nimellä. Ehdotuksen tiedoissa on mainittava joko tekijän tai yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

Kilpailuaika
Kilpailuaika päättyy torstaina 28.2.2019 kello 12. Ehdotukset on lähetettävä määräaikaan mennessä
1) joko sähköpostitse osoitteeseen il100(at)ilry.fi, viestikenttään merkintä IL100-ideakilpailu
2) tai postitse osoitteeseen Insinööriliitto, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki, kuoreen merkintä IL100-ideakilpailu

Raati
Kilpailun palkintoraatiin kuuluvat Insinööriliiton nimeäminä

 • Jani Ruotsalainen, Valon Kaupunki -festivaalin koordinaattori
 • Elisa Hillgen, valaistussuunnittelija, Valon kaupunki
 • Markku Järvinen, valaistussuunnittelun projektipäällikkö, Vahanen Talotekniikka
 • Jaakko Niemelä, kuvataiteilija, kuraattori
 • Jarmo Nevala, Keski-Suomen Insinöörit ry:n hallituksen puheenjohtaja
 • Grete Ahtola, Insinööriliitto 100 -juhlavuoden projektipäällikkö

Kilpailuteoksen toteuttaminen Valon kaupunki -tapahtumassa
Lopullisesta toteuttamisesta päättää Insinööriliitto, joka pidättää oikeuden tilata minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta toteutetun työn tai jättää koko hankkeen toteuttamatta. Teoksen teknisestä toteutuksesta vastaa kilpailija yhdessä Valon kaupungin kanssa.

Kilpailun tulos
Raati pyrkii tekemään ratkaisun 29.3.2019 mennessä, minkä jälkeen tulos ilmoitetaan kilpailijoille sekä julkaistaan Insinööriliiton verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla.

Teoksen tulee olla valmis maanantaina 2. syyskuuta 2019. Teos tulee esille Valon kaupungin -tapahtumassa viikolla 39 (tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin).

Mikäli teosehdotus ei jostakin syystä sovellu Jyväskylän Kirkkopuistoon, tapahtuman järjestäjä osoittaa teokselle muun paikan tapahtumassa.

Lisätiedot
Selventäviä kysymyksiä voi tehdä 31.12.2018 mennessä
kuraattori Jaakko Niemelä, jaakko.niemela(at)nic.fi
Insinööriliiton juhlavuoden työryhmä, il100(at)ilry.fi

Lisätietoja Valon kaupunki -tapahtumasta Jyväskylässä
Lisätietoja Vahanen-yhtiöistä

Tapahtumafaktat

IL100: Valotaideteoskilpailu
to 20.12.2018 00:00 —
to 28.02.2019 12:00
Jyväskylän kirkkopuisto , Kirkkopuisto 40100 Jyväskylä

Muut menneet tapahtumat