Projektipäällikön työkalupakki

Usein projektipäällikön osaamisvaatimuksissa korostuu kolme asiaa: toimialan tuntemus, projektityön menetelmien hallinta sekä ihmisten johtamisen kyvykkyys. Tämä valmennus keskittyy kahteen jälkimmäiseen. Valmennus antaa selkeän kuvan projektipäällikön tehtävistä projektin etenemisvaiheissa, samalla korostaen projektihallintaan liittyvien hyvien käytäntöjen ymmärtämistä ja näiden soveltamista osana käytäntöä.
Valmennus toteutetaan käytännönläheisesti ja menetelmäkeskeisesti, tarjoten selkeitä hyödynnettäviä työkaluja ja mallipohjia työn tueksi.
Koulutus sopii projektipäällikön tehtävissä työskenteleville tai työn aloittaville.
Lisätietoja kurssin sisällöstä ja ilmoittautuminen tästä linkistä.