Neuvottelutaidot työyhteisössä

Neuvottelutaidot ovat hyödyksi kaikilla elämän osa-alueilla ja erityisesti työpaikalla. Koulutus parantaa valmiuksia neuvotella työyhteisön sisällä esimiehen ja alaisen välillä, tiimin kesken ja projektiin liittyen.
Koulutuksessa käydään läpi, miten valmistautua neuvotteluihin, miten neuvotella ja miten varmistaa, että sovitut asiat toteutuvat. Painopisteenä on kahdenväliset neuvottelut ja pienen ryhmän kannanmuodostus, sekä miten sopia käytännöistä uudessa etätyönormaalissa. Lisäksi käydään läpi hankalan ihmisen kanssa neuvottelemista ja toimintatapoja henkilöihin liittyvissä konfliktitilanteissa työyhteisössä.
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia neuvottelemaan ja ymmärtämään työyhteisön dynamiikkaa paremmin. Koulutus tarjoaa myös työkaluja neuvotteluiden käymiseen ja tiimin tai ryhmän yhteisen tahtotilan muodostamiseen.
Koulutuksen sisältö:
 • neuvottelutaidot – mitä ne ovat ja miten niitä kehitetään
 • neuvottelutaktiikat
 • ihmistyypit ja neuvottelutaktiikat
 • hankalan ihmisen kanssa neuvottelu
 • neuvotteluihin valmistautuminen
 • neuvottelutilanteessa toimiminen
 • neuvottelujen jälkihoito
 • tiimin tai ryhmän yhteisen tahtotilan muodostaminen
 • etäkäytännöt
 • oman tontin suojaaminen
 • henkilöihin liittyvät konfliktitilanteet työyhteisössä ja niiden ratkaiseminen
 • erityistilanteet: esim. palkkaneuvottelut, tulos- ja kehityskeskustelut
Koulutukseen on varattu aikaa osallistujien kysymyksille.
Kouluttajana toimii varatuomari Klas Laitinen, joka on Insinööriliiton työsuhdelakimies ja työehtosopimusneuvottelija, jonka jokapäiväinen työ on neuvottelua eri osapuolten kanssa.
Ilmoittautuminen koulutukseen tästä linkistä.

Tapahtumafaktat

Neuvottelutaidot työyhteisössä
Thu 08.09.2022 17:00
Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere

Muut menneet tapahtumat