Itseohjautuva organisaatio – valmennus

Kompleksisuus, tiedon valtava määrä, muutosvauhdin kiihtyminen, ennustettavuuden heikkeneminen, asiakasodotusten tason nousu ja työntekijöiden odotukset työelämää kohtaan vaikuttavat kaikkiin organisaatioihin ja kaikkien meidän töihimme. Muutos asettaa uusia vaatimuksia menestyvän organisaation johtamiselle ja organisoitumiselle. Tarvitaan johtamista ja organisoitumista, jossa yhteisen tekemisen perusta on organisaation tarkoitus ja yhteinen ymmärrys menestyksestä.

Tule kuulemaan, miten rakentaa tekemistä, jolla tuotetaan liiketoiminnallista menestystä vastaten tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Valmentajina toimivat Mira Pitkäranta ja Marianne Kukko Lygge Oy:sta.

Valmennuksen tavoitteet
• Antaa osallistujille kokonaiskäsitys itseohjautuvuudesta organisoitumisen ja tekemisen tapana ja keinona.
• Luoda ymmärrys
– johtamisen muutoksesta
– itseohjautuvuuden organisaatoin merkityksestä ja vaikutuksista
– itseohjautuvan organisaation rakentamisesta
• Tavoitteena on rakentaa peruspohja ja käsitys itseohjautuvasta organisaatiosta ja käynnistää osallistujissa pohdinta, mitä itseohjautuva organisaatio voisi merkitä omassa organisaatiossa.

Työtapa
Valmennuksessa käydään läpi aihealueita niin teoriapohjaisesti, case-esimerkkien kuin pienimuotoisen ryhmätyön kautta.

Agenda
• Johtamisen ja organisoitumisen muutos
• Itseohjautuvuuden tasot
• Itseohjautuva organisaatio käytännössä
• Vaikutukset yksilö- ja organisaatiotasolla
• Itseohjautuvan organisaation rakennuspalikat
• Ryhmätyö: Itseohjautuvuuden mahdollisuudet organisaatiossamme
• Miten lähdetään liikkeelle kohti itseohjautuvuutta

Kahvitarjoilu alkaa klo 16:30, valmennus klo 17:00.

Valmennus toteutuu, mikäli osallistujia on 15 tai enemmän. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Tampereen Teknillisen Seuran kanssa.

ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT.

Tapahtumafaktat

Itseohjautuva organisaatio – valmennus
ti 11.06.2019 17:00 —
ti 11.06.2019 20:00
TI:n toimisto, Otavalankatu 9 A, 33100 Tampere

Muut menneet tapahtumat