Esimiehen vastuut ja velvollisuudet

Kouluttaja: Insinööriliiton työsuhdelakimies Tuomas Oksanen

Esimiestyöhön liittyy valtaa ja oikeuksia mm. johtaa ja valvoa alaisten työtä. Valta tuo myös vastuita ja velvollisuuksia. Illan aikana käydään läpi yleisiä esimiehen oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia lain näkökulmasta sekä mahdollisia seurauksia, jos esimerkiksi häirintään työpaikalla ei puututa. Aiheena on myös esimiehen rooli työnantajan edustajana.